Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Kwart leerlingen VO ervaart stress door school en huiswerk

Rapport 'Geluk onder druk' van UNICEF Nederland

Een op de vier leerlingen in het VO ervaart stress door school en huiswerk, een op de vijf door drukte van alles bij elkaar, een op de tien door mening van anderen en een op de twaalf door de situatie thuis. Leerlingen uit groep 7 en 8 ervaren het vaakst stress van de mening van anderen. Dat blijkt uit het rapport ‘Geluk onder druk’, opgesteld in opdracht van UNICEF Nederland. Voor het rapport deed het Trimbos-Instituut samen met de Universiteit Utrecht en Stichting Alexander onderzoek.

Het rapport 'Geluk onder Druk?' geeft voor het eerst landelijke cijfers over stress, prestatiedruk en van sociale vergelijking. En over het mentaal welbevinden van MBO- en HBO-studenten tot 18 jaar.

Resultaten

Een op de vier jongeren heeft het vaakst stress door school. En schooldruk is niet alleen vervelend maar dit onderzoek laat ook zien dat hoe meer druk ze ervaren, hoe minder tevreden ze zijn in hun leven. Een op de drie scholieren kampt met druk om te voldoen aan verwachtingen van zichzelf of van anderen. Ook zegt een op de tien jongeren onvoldoende vrije tijd te hebben. Slechts twee procent ondervindt stress door social media. De cijfers zijn in dit factsheet opgenomen.

Aanbevelingen voor opvoeders, de overheid en professionals

Op basis van het onderzoek adviseert UNICEF te investeren in het ontwikkelen van sociaal emotionele vaardigheden van jongeren, zowel thuis als op school. Daarnaast pleit UNICEF ervoor om samen met jongeren te bekijken hoe de schooldruk kan worden verlaagd, voor een schoolklimaat waarin leerlingen gezien worden, zichzelf kunnen zijn en hulp kunnen vragen en voor meer dialoog tussen volwassenen en jongeren om meer inzicht in hun leefwereld te krijgen.

Jongeren onderdeel van het onderzoek

Het onderzoek wordt gedaan in samenwerking met het Trimbos Instituut, Stichting Alexander, Universiteit Utrecht én jongeren zelf. Want UNICEF vindt het belangrijk dat er niet alleen over de jongeren wordt gesproken, maar ook vooral mét hen. Vanaf het begin zijn jongeren daarom actief betrokken bij het onderzoek. Het betrekken van de visie en beleving van jongeren zelf is essentieel om bovenstaande vragen te beantwoorden. Zij dachten dan ook vanaf het begin mee over de onderzoeksvragen en -methodes, de communicatie en aanbevelingen.

Jongerenversie in online magazine

Met de publicatie van ‘Geluk onder Druk?’ hoopt UNICEF dat er meer aandacht komt voor de noodzaak al vroeg te investeren in het mentaal welbevinden van jongeren. Zodat aandacht hiervoor een veel grotere rol gaat spelen in het leven van kinderen en jongeren. Op school, thuis en in de wijze waarop onze maatschappij is ingericht. Speciaal voor jongeren staan de uitkomsten en inzichten in het online jongerenmagazine 'Geluk onder Druk?'

Weerbare jongeren

UNICEF zet zich in voor weerbare jongeren. Dit onderzoek past binnen het internationale programma Generation Unlimited, waar UNICEF onderdeel van is. Daarvoor wordt samengewerkt met jongeren over de hele wereld om te onderzoeken wat zij nodig hebben voor de samenleving van nu en van de toekomst. Mentale weerbaarheid van jongeren is hier een essentieel onderdeel van.