Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Leerplankader gezonde leefstijl

Er is altijd wel een discussie die aan het thema relaties en seksualiteit raakt

“Uit de #MeToo-discussie blijkt weer eens hoe belangrijk het is ongelijk- waardigheid, geweld en dwang in relaties en in de dagelijkse omgang te herkennen. Wanneer is seksueel contact gewenst, wanneer ongewenst, hoe kun je aangeven waar je grenzen liggen en laten merken hoe ver je wil gaan? Dit soort vragen en vele andere stellen we aan de orde aan de hand van het thema Relaties en seksualiteit.” Aan het woord is Maaike Rodenboog, leerplanontwikkelaar bij SLO – Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. Maaike is als projectleider betrokken bij de ontwikkeling van het leerplankader Gezonde leefstijl. Relaties en seksualiteit is een van de zeven thema’s die erin aan de orde komen.

“Relaties en seksualiteit is een complex thema en nauw verweven met de andere thema’s. Een relatie aangaan is bijvoorbeeld onderdeel van het thema sociaal-emotionele ontwikkeling. Maar seksualiteit heeft – om maar iets te noemen – ook te maken met persoonlijke verzorging, met veiligheid, en kan ook raakvlakken hebben met het omgaan met genotmiddelen.” Maaike benadrukt het belang van het thema: “Seksualiteit ontwikkelt zich vanaf de geboorte en is een wezenlijk onderdeel van het mens-zijn gedurende het hele leven.”

Uitwerking kernen en subkernen

Het leerplankader onderscheidt binnen het thema Relaties en seksualiteit vier kernen, onderverdeeld in acht subkernen. Die zijn uitgewerkt in inhouden en leerlijnen. Zo gaat bijvoorbeeld kern 1 in op Lichamelijke ontwikkeling en op Zelfbeeld. Per subkern zijn daar verschillende inhouden benoemd die per doelgroep in een doorlopende leerlijn zijn uitgewerkt.

Maaike geeft aan dat de inhoud van het thema Relaties en seksualiteit in samenwerking met de instituten Rutgers en SOA Aids Nederland is ontwikkeld en dat ook gebruik is gemaakt van de Richtlijn seksuele en relationele vorming. “Die beschrijft welke onderwerpen in welke ontwikkelingsfase relevant zijn voor seksuele vorming en wat kinderen en jongeren in elke fase zouden moeten weten, vinden en kunnen op gebied van relaties en seksualiteit.”