Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Lespakket leert pubers het belang van goede slaap

44% van de pubers is 's morgens niet goed uitgerust.

Bijna de helft van alle pubers (14-17 jaar) voelt zich niet goed uitgerust ’s morgens, zo blijkt uit het grootste slaaponderzoek tot nu toe, door de Hersenstichting. Slechte slaap heeft effect op de leerprestaties, stemming, risicogedrag en ongezonde eetgewoontes van jongeren. Daarom is in september 2018 het lespakket Charge Your Brainzzz gelanceerd. Het pakket, ontwikkeld door Chrono@work in opdracht van de Hersenstichting, informeert jongeren over het belang van slaap voor gezonde hersenen en stimuleert hen hun eigen slaapgedrag te verbeteren.

Het lespakket Charge Your Brainzzz is in het leven geroepen om de slaperige leerling in de les wakker te schudden. Dat blijkt hoognodig, want pubers slapen lang niet altijd goed:

  • Bijna de helft van alle pubers (44,3%) voelt zich ’s morgens niet goed uitgerust.
  • 1 op de 5 pubers geeft aan overdag slaperig te zijn (18,1%).
  • 1 op de 6 pubers doet zelfs overdag nog een dutje (16,7%).
  • Pubers blijken wel lang genoeg te slapen (90%), maar niet altijd goed genoeg. Symptomen van slapeloosheid beginnen al in de groep pubers van 14-17 jaar.
  • Bijna een kwart van de pubers heeft moeite met doorslapen als ze ‘s nachts wakker worden (24,1%) en 1 op de 6 pubers heeft moeite met in slaap komen (16,3%).

“Met het lespakket helpen we jongeren aan betere slaap, bijvoorbeeld met tips als het vermijden van energiedrankjes, te veel licht in de avond en sporten voor het slapengaan”.

Marijke Gordijn, chronobioloog en directeur van Chrono@Work

Het lespakket

Het lespakket bestaat uit drie lessen met analoge leermiddelen in spelvorm; een website, animaties en een serious game, waarin jongeren in een virtuele omgeving de slaaptips in praktijk toe moeten passen, die te vinden zijn op www.chargeyourbrainzzz.nl

Leerlingen leren onder andere:

  • Hoe de biologische klok het slaap-waakritme bepaalt en welke rol (blauw) licht hierin speelt.
  • Hoe goede slaap bijdraagt aan de lichamelijke gezondheid, met name de gezondheid van de hersenen, en wat de schadelijke effecten zijn van te weinig slaap, zowel lichamelijk als psychisch.
  • Hun eigen slaapgedrag analyseren en tips om beter te slapen toepassen.

De inhoud sluit aan op de lesstof over de hersenen, zenuwen en waarneming uit het tweede leerjaar biologie vmbo-t, havo en vwo.