Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Middelbare scholieren minder fit na corona

Het gemiddelde uithoudingsvermogen van leerlingen in het voortgezet onderwijs was na de eerste schoolsluiting significant lager dan voor de coronamaatregelen. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Uithoudingsvermogen van leerlingen in het voortgezet onderwijs in tijden van COVID-19’ van het Mulier Instituut.

Het gemiddelde uithoudingsvermogen van leerlingen in het voortgezet onderwijs was na de eerste schoolsluiting significant lager dan voor de coronamaatregelen. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Uithoudingsvermogen van leerlingen in het voortgezet onderwijs in tijden van COVID-19’ van het Mulier Instituut.

Docenten lichamelijke opvoeding hebben het uithoudingsvermogen van leerlingen gemeten met de shuttleruntest of de coopertest, voor corona en na twee schoolsluitingen. Na de eerste schoolsluiting (voorjaar 2020) waren de resultaten significant lager dan die van leerlingen van dezelfde leeftijd vóór de coronamaatregelen.

Verschillen tussen onder- en bovenbouw

Tussen de onder- en bovenbouw en de twee tests zitten soms verschillen:

  • Bij de shuttleruntest was het uithoudingsvermogen van de leerlingen in zowel de onderbouw als de bovenbouw na de eerste schoolsluiting lager dan vóór de maatregelen. coopertestscores van de leerlingen in de onderbouw waren na de eerste en tweede schoolsluiting lager dan vóór de maatregelen.
  • Bij de coopertest bleek het uithoudingsvermogen van leerlingen in de bovenbouw lager na de tweede schoolsluiting dan vóór de maatregelen.

Geen verschillen tussen jongens en meiden

Tussen jongens en meiden zien we geen verschillen. Het uithoudingsvermogen van zowel jongens als meiden is lager na de eerste schoolsluiting dan vóór de coronamaatregelen.

Data verzameld op drie momenten

De data voor dit onderzoek hebben docenten lichamelijke opvoeding van tien scholen verzameld met de coopertest of de shuttleruntest. Dat deden ze op drie momenten:

  • voor de coronamaatregelen: september 2018-maart 2020;
  • na de eerste schoolsluiting: september-december 2020;
  • na de tweede schoolsluiting: september-december 2021.

Auteurs van het onderzoek zijn Maxine de Jonge, Manou Anselma, Arnold Bronkhorst, Lisanne Balk, Sofie Vrieswijk en Amika Singh.