Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Minister en Maxima in gesprek over welbevinden leerlingen en studenten

Hoe bevorderen mbo-opleidingen de mentale gezondheid van studenten en hoe doet het voortgezet onderwijs dit voor leerlingen? Daar spraken leerlingen, studenten, bestuurders en beleidsmakers op woensdag 22 juni op het Nova College in Beverwijk over met koningin Máxima en minister Dennis Wiersma voor Primair en Voortgezet Onderwijs.

Leerlingen en studenten zitten in een levensfase waarin vaak veel gebeurt en verandert. Ze ervaren mentale problemen als stress, gebrek aan motivatie en hebben soms moeite met focussen. Dit kan ook hun leerprestaties in de weg kan zitten. MIND Us, waar koningin Máxima erevoorzitter van is, wil dat jongeren grip krijgen op hun mentale gezondheid, zich veerkrachtig ontwikkelen en hulp weten te vinden als dat nodig is. Hierover gaat de stichting onder meer met jongeren in gesprek.

In gesprek over welbevinden

In een rondetafelgesprek over welbevinden en mentale gezondheid spraken koningin en minister met leerlingen, studenten en Gezonde School-coördinatoren van het Nova College en het Kennemer College over verschillende onderwerpen: wat doen scholen, gemeenten en andere partijen in Beverwijk op het gebied van de mentale gezondheid van leerlingen en studenten? Is dit voldoende om de jongeren die de ondersteuning het hardst nodig hebben ook echt te bereiken?

Ook gingen de koningin en de minister in gesprek met jongeren die deelnamen aan een cocreatiesessie. Deze moet leiden tot een manifest waarin jongeren uitspreken wat ze in het onderwijs nodig hebben voor hun mentale gezondheid.

Inzicht

Via dit werkbezoek van koningin Máxima en minister Wiersma aan het Nova College in Beverwijk kreeg MIND Us meer inzicht in hoe mbo’s en middelbare scholen inzetten op het bevorderen van de mentale gezondheid van hun leerlingen en studenten. Ook werd duidelijk hoe de Gezonde School-aanpak kan helpen om de inzet op dit onderwerp te intensiveren en versterken. De samenwerking tussen MIND Us en het programma Gezonde School krijgt in de komende maanden verder vorm.

Iris Kummeling is programmamanager Gezonde School: “Tijdens het bezoek zei een student heel treffend: ‘Het komt nog vaak voor dat de mentale problemen bij jongeren niet direct worden opgemerkt door de directe omgeving. Daar moeten we open het gesprek over voeren, want we moeten het samen doen.’ Via de Gezonde School-aanpak kan elke school werken aan het thema Welbevinden. We merken dat scholen hier in toenemende mate behoefte aan hebben. Dat hoor ik van veel onderwijsprofessionals en we zien het ook terug in de cijfers. Belangrijk blijft dat er structureel aandacht is en blijft voor dit belangrijke thema en daarom ben ik heel blij met de oprechte belangstelling van onze koningin.”

Fotocredit: Robin Utrecht/MIND Us.