Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Recordaantal deelnemers aan Smokefree Challenge

Opgeven kan tot 1 november

In 2022 heeft een recordaantal van 334 klassen zich opgegeven voor de Smokefree Challenge. Dat meldt initiatiefnemer Trimbos-instituut. Bij de Smokefree Challenge beloven leerlingen van eerste en tweede klassen in het voortgezet onderwijs vanaf 1 november een half jaar niet te roken. Opgeven voor de editie van dit jaar kan tot 1 november.

Smokefree-checks

De Smokefree Challenge start begin november. Alle leerlingen en de docent ondertekenen dan een handtekeningenposter. Bij de Smokefree Challenge horen drie Smokefree-checks. De eerste is bij het startmoment in november, de tweede in januari en de derde in maart. De docent vult dan in de digitale monitor in hoeveel leerlingen er in de klas wel of niet roken. Eventueel kun je als docent aan de Smokefree-checks een lessuggestie verbinden. Tussen Smokefree-check twee en drie ontvangen docenten de creatieve opdracht.

Lessuggesties

De Smokefree Challenge is krachtiger als er naast het tellen van het
aantal (niet) rokers ook aandacht is voor het onderwerp roken in de klas. Daarom zijn er bij elke Smokefree-check lessuggesties beschikbaar. Deze lessuggesties zijn samengevoegd in een leskaart met instructies. De lessuggesties duren ongeveer 5 tot 25 minuten per opdracht. Denk aan een Kahoot-quiz over de Smokefree Challenge, het bekijken van filmpjes en daarover in gesprek gaan of een kennisquiz over roken, de e-sigaret en de waterpijp.

De creatieve opdracht

De creatieve opdracht is een ‘vrije opdracht’. Dit betekent dat de leerlingen zelf mogen bedenken hoe ze deze willen invullen. Denk aan een video, een vlog, een poster, een afbeelding, een foto, een rap, een songtekst of een gedicht. Alles kan, als het maar de voordelen van niet-roken laat zien. Als docent ontvang je een duidelijke beschrijving van waar het product precies aan moet voldoen. Zodra de creatieve opdracht af is, kunnen docenten ervoor kiezen om een foto te maken van het product en deze in de monitor te zetten. Zo kan het eindresultaat zelf in de klas blijven om de leerlingen blijvend te motiveren. Je kunt er ook voor kiezen het eindresultaat te versturen aan de GGD of IVZ.