Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Schoolleiders VO: 1,5 meter afstand houden grote uitdaging

Schoolleiders in het VO zijn tevreden over hoe het verder opengaan van de VO-scholen vanaf maandag 2 juni is verlopen. Wel vindt ruim de helft van hen de handhaving van de 1,5 meter afstand tussen leerlingen een grote tot zeer grote uitdaging. Ook de combinatie van fysiek en afstandsonderwijs is – zeker op de langere termijn – volgens veel schoolleiders ingewikkeld. Dat blijkt uit een enquête die de VO-raad op juni – een week na het weer verder opengaan van de scholen –hield onder ruim 450 eindverantwoordelijk schoolleiders.

Binnen het voortgezet onderwijs geldt de richtlijn dat ook leerlingen onderling 1,5 meter afstand moeten houden. 56% van de schoolleiders geeft aan dat het een (zeer) grote uitdaging is om deze richtlijn overal en altijd te bewaken. In de klas lukt het goed de benodigde afstand te bewaren, in de gangen en op het schoolplein is dat moeilijker. Daarnaast constateren veel schoolleiders dat de leerlingen buiten de school ‘soepel’ omgaan met het bewaren van 1,5 meter afstand. De noodzaak van de regel wordt niet door alle leerlingen begrepen. Zo geeft een schoolleider aan: “Het is moeilijk uit te leggen dat jongeren tot 18 jaar mogen sporten, waarbij de 1,5 meter niet bewaard hoeft te worden, maar dat zij bijvoorbeeld op de trap en in de gang in de school die afstand wel moeten houden.”

Binnen het huidige regime kunnen op de meeste scholen een kwart tot een derde van de leerlingen tegelijk aanwezig zijn, waardoor afstandsonderwijs en onderwijs op school afgewisseld moeten worden. 54% van de schoolleiders geeft aan dat het ingewikkeld is om dit hybride onderwijs op een goede manier vorm te geven. Schoolleiders vrezen voor kwaliteitsverlies op de langere termijn. Zo zegt een schoolleider: “Het is wel waarschijnlijk dat als de anderhalvemeterschool nog erg lang gaat duren leerlingen steeds minder tot leren zullen komen, omdat ze motivatieproblemen krijgen. Ook zal de persoonsvormende en socialiserende kant van onderwijs er onder te lijden hebben.”

Bekijk alle resultaten van de enquête 'Heropening VO-scholen' hier.