Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Bijna helft ouders wil gezonde schoollunch

Hoe staan ouders tegenover een gezonde lunch op school? De meningen zijn erover verdeeld. 44% van de ouders is voorstander en 38% is tegen. Het is één van de conclusies uit het onderzoek dat Ouders en Onderwijs samen met het journalistiek onderzoeksplatform Pointer (KRO-NCRV) uitvoerden onder ouders in het Landelijk Ouderpanel.

Bijna alle kinderen lunchen op school

De meeste kinderen blijven in de middagpauze over op school. 92% van de ouders geeft aan dat hun kind op school luncht. Iets meer dan de helft van de ouders (56%) is tevreden over hoe school dat organiseert. Daartegenover staat een vijfde van de ouders (20%) die er ontevreden over is.

Kwartier lunchtijd te kort

Voor de helft van de ouders (51%) geldt dat hun kind slechts een kwartier de tijd krijgt om te lunchen. Dat is niet altijd genoeg. Bijna een kwart van de ouders (24%) vindt de lunchtijd te kort. Hun kind komt regelmatig met een nog gevulde lunchtrommel thuis.

Regels gezonde lunch

Iets meer dan de helft van de ouders (52%) is van mening dat school regels moet instellen voor gezonde voeding. En een kwart van de ouders is het daar niet mee eens. Als het gaat om de verantwoordelijkheid, vindt 42% gezonde voeding een taak van de school.

Organisatie gezonde schoollunch

In bijvoorbeeld Zweden, Finland en Frankrijk is het gebruikelijk dat school de gezonde schoollunch organiseert. Nederlandse ouders zijn verdeeld over de vraag of de organisatie hiervan bij school zou moeten liggen. 44% van de ouders is hier voorstander van en 38% is het daar niet mee eens. Stel dat de schooldag langer wordt door het aanbieden van de lunch, dan heeft 53% van de ouders daar geen bezwaar tegen.

Inspraak

Mocht school de lunch organiseren, dan is 82% van de ouders bereid hieraan mee te betalen. Enkele ouders geven hier wel bij aan dat als zij betalen, zij ook inspraak willen hebben in hoe die schoollunch eruit ziet.

Over het onderzoek

Aan het onderzoek deden 911 ouders met kinderen op de basisschool mee. De resultaten geven een indicatie van wat ouders vinden van een gezonde schoollunch op school.

Lees hier de Onderzoeksrapportage Gezonde schoollunch.