Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

EU-Schoolfruit erkend als effectieve interventie

Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is opnieuw erkend door het Centrum Gezond Leven van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Hierbij is het zelfs gestegen naar het niveau van ‘Eerste aanwijzingen voor effectiviteit’. EU-Schoolfruit, dat elke vijf jaar wordt beoordeeld op kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit, voldoet aan de gestelde criteria voor effectiviteit.

‘De interventie is goed uitgewerkt en uitvoerbaar voor scholen, en er liggen mooie materialen’, aldus de commissie van het Centrum Gezond Leven van het RIVM.

EU-Schoolfruit heeft tot doel de consumptie van groente en fruit te bevorderen bij leerlingen van het basisonderwijs, speciaal (basis)onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs en hen gezonde en duurzame eetgewoonten aan te leren. Deze doelstellingen zijn vastgesteld door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Effectiviteit

EU-Schoolfruit is beoordeeld op het niveau ‘Eerste aanwijzingen voor effectiviteit’. De beoordeling wordt gegeven vanuit Centrum Gezond Leven. Zij beoordelen leefstijlinterventies aan de hand van een erkenningstraject. In dit traject stellen onafhankelijke deskundigen de kwaliteit, effectiviteit en uitvoerbaarheid van interventies vast. Alle erkende interventies zijn vindbaar in de interventiedatabase. Volgens het RIVM voldoet EU-Schoolfruit aan de gestelde criteria voor effectiviteit.

De erkenning is een bewijs van de positieve impact van EU-Schoolfruit op de groente- en fruitconsumptie en het aanleren van gezonde en duurzame eetgewoonten bij kinderen. Door EU-Schoolfruit maken leerlingen kennis met nieuwe groente- en fruitsoorten in een veilige omgeving en worden ze herhaaldelijk blootgesteld aan verschillende soorten groente en fruit. Ook doen ze met een ervaringsgerichte methodiek kennis en vaardigheden op én krijgen ze standaard drie keer in de week tijdens het programma groente en fruit in de ochtendpauze. Daarnaast worden ouders betrokken om ook de thuisomgeving te bereiken.

Doorontwikkeling EU-Schoolfruit

In de afgelopen jaren is EU-Schoolfruit doorontwikkeld. De doelgroep van het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is verbreed. Ook het speciaal voortgezet onderwijs mag nu deelnemen aan EU-Schoolfruit. Verder is de verbinding van EU-Schoolfruit met het lesprogramma Smaaklessen versterkt. Het gebruik van de EU-Schoolfruit startles en de opvolgende Smaaklessen wordt actief gestimuleerd binnen EU-Schoolfruit. Ook zijn er korte lesactiviteiten (Snacks) ontwikkeld voor bij het groente- en fruitmoment. Dit zijn korte lesideeën (5 tot 10 min) voor bij het groente- en fruitmoment, zoals video’s, proefjes en liedjes.

Daarnaast is er meer ingezet op het borgen van het schoolfruitbeleid. Eind 2021 is de nieuwe toolkit op wijkiezengroenteenfruit.nu gelanceerd, om scholen te ondersteunen toe te werken naar een structureel groente- en fruitbeleid voor de ochtendpauze op school.

Ook is er meer aandacht besteed aan het betrekken van ouders. Door middel van de interactieve klikplaat de Smaakwereld worden ouders gestimuleerd thuis in gesprek te gaan over groente, fruit en gezonde voeding met hun kind én actief aan de slag te gaan met dit thema.

Aan de leveringen zijn de afgelopen jaren kwaliteitsklasse II groente- en fruit en biologische producten toegevoegd. Door het aanbieden van kwaliteitsklasse II & biologische producten binnen EU-Schoolfruit krijgen kinderen de kans om kennis te maken met deze producten. Ook leren ze over waarom het zonde is om kwaliteitsklasse II groente- en fruit te verspillen, hoe biologisch eten wordt geteeld en wat voor invloed dit heeft op het milieu en de gezondheid.

Eindoordeel commissie

‘Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een goed onderbouwde interventie die de afgelopen jaren ook mooi is doorontwikkeld met beleid voor scholen in het primair en speciaal onderwijs, en met een verplichte Smaakles en ‘Snack’’ aldus de commissie.

Voor meer informatie over het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma, bezoek www.euschoolfruit.nl. Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma wordt gefinancierd door de Europese Unie. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit, onderdeel van Wageningen University & Research (WUR), voeren de schoolfruitregeling uit in opdracht van het ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.