Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Gemeenten mogen snackbars en fastfoodrestaurants bij scholen verbieden

Gemeenten krijgen de wettelijke bevoegdheid de vestiging van nieuwe fastfoodrestaurants of snackbars bij een school te verbieden. Dat schrijft staatssecretaris Van Ooijen in een brief aan de Tweede Kamer. De maatregel past in de strijd van het kabinet tegen overgewicht en een ongezonde leefstijl.

In eerste instantie is de maatregel bedoeld om de vestiging van aanbieders van ongezond voedsel in de omgeving van scholen tegen te gaan. Ook kan met de maatregel de komst van zulke zaken worden tegengegaan in bepaalde wijken waar al “een onevenredig groot aanbod aan ongezond voedsel is”. Gemeenten mogen zelf uitmaken hoeveel aanbieders van ongezond voedsel ze tolereren en waar ze de grens leggen.

Wanneer dit onvoldoende oplevert in de strijd tegen overgewicht houdt Van Ooijen de optie open om in de toekomst gemeenten ook de mogelijkheid te geven ook bestaande zaken uit wijken en bij scholen te weren. Dat is juridisch echter veel complexer.

Van Ooijen is ook bezig een maatregel uit te werken om marketing van ongezonde voedingsmiddelen gericht op kinderen en jongeren onder de 18 jaar wettelijk te beperken en om marketing van voedingsmiddelen gericht op de jeugd alleen toe te staan als het om producten gaat die gezond zijn. Ook werkt hij aan wettelijke normen voor de samenstelling van levensmiddelen en de hoeveelheid suiker, zout en verzadigd vet die in voedsel zit.

Met al deze maatregelen wil het kabinet bereiken dat in 2040 maximaal 9,1 procent van de kinderen overgewicht heeft.