Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

KEIGAAF bevordert actieve en gezonde leefstijl onder basisscholieren

Aanpak richt zich op kansarme wijken in Eindhoven

De Vlaamse hoogleraar Stefan Vos, die doceert aan Fontys Hogescholen en TU Eindhoven, won onlangs de Deltapremie, een prijs van 500.000 euro voor praktijkonderzoek. Hij gelooft in het bundelen van krachten. Een van de projecten waarbij hij betrokken is is KEIGAAF, een aanpak om een actieve en gezonde leefstijl onder basisscholieren in kansarme wijken in Eindhoven te bevorderen. KEIGAAF wil daarom een sociale en fysieke school-, wijk- en thuisomgeving realiseren die kinderen stimuleert om meer te bewegen en gezonder te eten.

“Deze kinderen behoren tot een risicogroep en dat komt deels doordat zij niet van jongs af aan hebben geleerd te bewegen en gezond te leven. Bijvoorbeeld omdat ze dit niet van huis uit meekrijgen, een laag inkomen een gezond voedingspatroon in de weg staat of omdat in de woning of buurt te weinig ruimte is voor lichaamsbeweging. Het doel van KEIGAAF is om op en rond school een omgeving te creëren waar scholieren gestimuleerd worden te bewegen, gezonder te eten en verschillende activiteiten worden uitgevoerd”, legt Vos uit.

Deze activiteiten worden per school bedacht door een speciale werkgroep, waarin leerkrachten, buurtsportcoaches, maatschappelijk werkers, medewerkers en ouders zitten. Vos: “De gedachte is dat je vanaf de basis – met ouders, kinderen, leerkrachten en buurtwerkers – in de wijk moet beginnen en hen moet uitdagen zélf met ideeën te komen. Zo hebben we op diverse locaties werkgroepen geformeerd, die creatieve oplossingen bedachten waarin gezonde voeding en beweging centraal stonden.”

Voorbeelden zijn het stimuleren van actief transport naar school, het aanbieden van een naschools sportaanbod of een gezonde lunch en het creëren van een beweegvriendelijk schoolplein. Zo bleek in één van de wijken dat het schoolplein veel te klein was. “Er was geen ruimte om te spelen, er waren regelmatig conflicten en toen zijn we met de school en gemeente gaan kijken. Op een klein grasveldje verderop stond een oubollig, aftands speeltuintje. We hebben samen met de kinderen schetsontwerpen gemaakt voor een nieuwe speeltuin en de gemeente heeft hiervoor budget vrijgemaakt. De school paste vervolgens haar pauzeroosters aan. Het project laat zien hoe je gedragsverandering tot stand kunt brengen door het in te bedden in de belevingswereld van jonge kinderen. Zij zijn eigenaar van de plek en dat creëert een gevoel van trots.”