Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Oproep om door te gaan met schoolmaaltijden

Jeugdeducatiefonds, Nederlandse Rode Kruis, Voedselbanken en Voedingscentrum namens ruim 2100 scholen

Vertegenwoordigers van Jeugdeducatiefonds, Nederlandse Rode Kruis, Voedselbanken en Voedingscentrum doen namens ruim 2100 deelnemende scholen en 350.000 deelnemende kinderen in een brandbrief een oproep aan woordvoerders en bewindslieden van OCW, SZW, VWS en Financiën om schoolmaaltijden ook na 2024 financieel mogelijk te maken.

Na een motie die met 125 stemmen voor in september 2022 werd aangenomen, startte in 2023 het Programma Schoolmaaltijden. Doel om te voorkomen dat kinderen met honger in de klas zitten en om kansengelijkheid te vergroten. Tevens fungeert het voor gezinnen als gerichte inkomensondersteunende maatregel. De financiering was tot en met 2024 geregeld.

Omdat er in het Hoofdlijnenakkoord geen geld is vrijgemaakt voor continuering in 2025, vrezen de vertegenwoordigers dat het programma na 1 januari 2025 gaat stoppen. In een brandbrief vragen ze woordvoerders en bewindslieden van OCW, SZW, VWS en Financiën om dit te voorkomen.

Bewezen interventie

De vertegenwoordigers wijzen de politiek erop dat het gaat om een bewezen interventie waarbij bijna 80% van alle scholen in de doelgroep in Nederland meedoet. Het Programma Schoolmaaltijden wordt door zowel scholen als ouders heel positief beoordeeld, zo bleek eerder uit onderzoek van OCW. Zo stelt 84% van de scholen dat de kinderen minder honger in de klas hebben en 79% dat het programma zorgt voor financiële verlichting voor gezinnen. Ook de effecten op gezond eten, de band tussen school en ouders/verzorgers en de sfeer in de klas zijn positief. Ook is opvallend dat van de deelnemende scholen 86% aangeeft dat het programma geen of een positief effect heeft op effectieve onderwijstijd.

Zorgen bij scholen

Uit een enquête van het Jeugdeducatiefonds blijkt dat scholen zich massaal zorgen maken over een eventuele stopzetting van het Programma Schoolmaaltijden. Scholen geven aan dat zij vrezen dat leerlingen straks weer met honger in de klas zitten (95%), dat ouders minder goed rond kunnen komen (87%) en dat de concentratie van leerlingen weer afneemt (91%).

De ondertekenaars van de brandbrief wijzen de woordvoerders en bewindslieden erop dat ze met schoolmaaltijden kunnen werken aan verschillende beleidsdoelen: armoedebestrijding, gelijke ontwikkelingskansen, preventie van overgewicht en het aanleren van goede eetgewoontes. Daarom doen ze een dringende oproep aan de Kamer om scholen duidelijkheid te bieden door het programma ook in 2025 te laten continueren. Idealiter door het programma structureel te maken, maar in ieder geval door het programma nog een jaar te verlengen.