Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Tilly de Jong van Glos Educatief op Radio 1 over traktatiebeleid basisscholen

Tilly de Jong van Glos Educatief (zie foto) werd dinsdagavond 28 november bij Radio 1 in het programma Dit is de dag geïnterviewd over het traktatiebeleid op basisscholen. Bij het programma, dat werd gepresenteerd door Joram Kaat, kwam ook opvoedkundige Marina van der Wal aan het woord.

Aanleiding voor het item was een artikel dat dinsdagochtend 28 november in de Volkskrant had gestaan over basisschool De Wegwijzer in Heerlen. Daar is het trakteren vervangen door een feestelijke activiteit. Een van de voornaamste redenen is dat er zo een eind wordt gemaakt aan zichtbare welvaartsverschillen tussen kinderen.

Tilly, die zelf van 1985 tot 2003 leerkracht was op twee basisscholen, memoreert hoe destijds vooral zakjes chips en snoep, in de zomer een ijsje en zo nu en dan iets gezonds voorbijkwamen. Ook zag ze in haar laatste onderwijsjaren dat de traktaties steeds groter en steeds meer werden. Marina vertelt dat ze, toen haar kinderen naar de basisschool gingen, onder meer een spekjestaart en rozijnenrobots maakte, maar ook soms mandarijnen uitdeelde.

Wie jarig is viert feest

Tilly toont begrip voor de keuze van De Wegwijzer. Ze verwees ook naar de campagne ‘Wie jarig is viert feest’, die in 2022 in het leven is geroepen. “Redenen daarvoor waren dat de traktaties steeds groter werden en dat in sommige wijken niet elke ouder het meer kon betalen. Met die campagne willen we scholen oproepen om over trakteren in gesprek te gaan en als alternatief een feestje te vieren.” Tilly is niet principieel tegen trakteren: “Als ouders het kunnen betalen en het gebeurt gezond, prima!”

Marina komt met alternatieven voor kwetsbare ouders. “Je kunt als school een traktatiefonds oprichten, waaraan ouders met meer inkomen meer bijdragen. Bovendien kost een feest vieren meer tijd.” Dat laatste bestrijdt Tilly: “Een verjaardag vieren op school kost een kwartier, net zo lang als het trakteren. Bovendien hoeven de jarigen de klassen niet rond te gaan, want ze blijven in de klas.” Ook bij het eerste heeft ze bedenkingen: “Bij sommige scholen zijn er amper ouders met meer inkomen.”

Marina vindt trakteren voor kinderen heel belangrijk: “Ze leren in hun sociaal-emotionele ontwikkeling door trakteren om te geven en te krijgen en om te bedanken.” Tilly onderschrijft het belang van die vaardigheden, maar wijst erop dat die ook op andere manieren kunnen worden aangeleerd. “Bovendien trakteren kinderen niet alleen op school.”