Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Bevorderen pedagogische relatie leerling-leraar bevordert welbevinden leerling

Scholen moeten meer tijd en ruimte krijgen om de pedagogische relatie tussen leerling en leraar te herstellen en verder te versterken. Dat is nodig om de leermotivatie en het welbevinden van kinderen en jongeren te bevorderen. Dat schrijft het Platform Perspectief Jongeren (PPJ) in zijn tweede adviesbrief over de implementatie en effecten van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) aan onderwijsminister Wiersma. Meer aandacht voor de pedagogische relatie zorgt ervoor dat het NPO effectiever wordt, stelt het PPJ.

Pedagogische relatie

In de brief schrijft het PPJ dat de relatie tussen leerling en leraar door de coronacrisis over de gehele breedte van het onderwijs sterk onder druk is komen te staan. Grote groepen leerlingen hebben nauwelijks meer motivatie voor school. Het PPJ acht het herstel van die relatie nodig om zowel de leermotivatie als de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren te bevorderen. Daarbij zouden elkaar zien, tijd, aandacht, discussie en vertrouwen centraal moeten staan. Het is volgens het platform belangrijk dat leraren de ruimte nemen om met hun leerlingen in gesprek te zijn en te werken aan een sterke basis.

Kansenongelijkheid

PPJ ziet dat een deel van de NPO-interventies positief bijdraagt aan de kwaliteitsontwikkeling in scholen. Tegelijkertijd versterkt dit interventiedenken een maakbaarheidsgedachte die niet aansluit bij de werkelijkheid op scholen. Het probleem van kansenongelijkheid wordt door het NPO nog onvoldoende verminderd, stelt het PPJ. Het is inmiddels overduidelijk dat veel en vooral kwetsbare kinderen hard zijn geraakt door de coronacrisis en de sluiting van onderwijsinstellingen. De oorzaken van kansenongelijkheid liggen vaak dieper, bijvoorbeeld in de thuissituatie, armoede of jeugdzorg.

Over het PPJ

Het PPJ, onder voorzitterschap van Kim Putters, is een onafhankelijke commissie van het NPO die de keuzes en bestedingen volgt en het programma maatschappelijk begeleidt. Met financiële ondersteuning beoogt het NPO herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona, zodat leerachterstanden en studievertraging kunnen worden ingelopen.

Brede aandacht voor welbevinden

Volgens Chaja Deen van het Nederlands Jeugdinstituut gaat het PPJ in deze adviesbrief terug naar de bedoeling van het NPO: scholen middelen en handvatten geven waarmee ze leerlingen helpen terug te veren na corona. “Hierbij ligt de nadruk op de meest kwetsbare groepen, die zowel op sociaal-emotioneel gebied en qua leerachterstanden het meest getroffen zijn. Dat juist voor die kwetsbare groepen een bredere aanpak met meer bronnen van steun nodig is, sluit aan bij de signalen die wij uit de onderwijspraktijk krijgen. Het is belangrijk dat de school weer een veilige en steunende omgeving wordt. Dit vraagt brede aandacht voor welbevinden van leerlingen en leraren, en ruimte voor invulling van het NPO op maat van de school.”