Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Draag bij aan congres Schoolaanwezigheid

16 en 17 november in Eindhoven

Elke leerling heeft recht op een positieve, kwalitatief goede ervaring in het onderwijs. Schoolaanwezigheid en deelnemen aan onderwijs zijn daarbij cruciaal. Daarover gaat het ‘Nederlandse Congres Schoolaanwezigheid: Geïnspireerd aan de slag!’ op 16 en 17 november in het Pullman Hotel Eindhoven. Wil je bijdragen aan het succes van het congres? Stuur dan jouw idee voor een bijdrage aan het programma uiterlijk vrijdag 16 juni.

Op het congres staat de aanpak van schoolaanwezigheid centraal, van wetenschap naar praktijk. Gedurende twee dagen kijken we met elkaar naar wat werkt om verzuim terug te dringen en schoolaanwezigheid te bevorderen. Op basis van wetenschappelijk onderzoek krijg je zicht op verschillende aspecten van schoolaanwezigheid, ontvang je handvatten voor verdere ontwikkeling en leer je van concrete praktijkvoorbeelden en persoonlijke ervaringen. Ook is er volop ruimte voor ontmoeting.

Lever een bijdrage

Om dit congres tot een succes te maken hebben we jouw bijdrage nodig. Wij verwelkomen prikkelende programmabijdragen die de deelnemers tot nieuwe inzichten, betere samenwerking en concrete acties kunnen brengen.

Schoolaanwezigheid is een veel omvattend concept. Er zijn veel ontwikkelingen die een raakvlak hebben met schoolaanwezigheid. Je kunt denken aan thema’s als preventieve inzet van maatregelen op scholen, afstandsonderwijs, jongerenparticipatie, kansengelijkheid, integrale en interprofessionele samenwerking, partnerschap met ouders, jeugdhulp op school en de rol van de jeugdarts. Bij de uiteindelijke samenstelling van het programma laten wij ons leiden door de link met schoolaanwezigheid en de wens om zoveel mogelijk aspecten van schoolaanwezigheid aan bod te laten komen in het programma.

Elk programmaonderdeel tijdens het congres duurt 90 minuten. Afhankelijk van de vorm maken wij soms combinaties van meerdere inbrengers per werkvorm. Bekijk voor meer informatie het overzicht van werkvormen waaruit je kunt kiezen. Je kunt tot en met vrijdag 16 juni een bijdrage aanmelden via het bijdrageformulier.

Algemene criteria voor het indienen van een bijdrage zijn:

  • Sluit met je bijdrage expliciet aan op het thema schoolaanwezigheid.
  • Durf ook je lessons learned te delen en dat wat niet helemaal goed uitpakte.
  • Bijdragen met commerciële doelen worden niet gehonoreerd.

Initiatiefnemers

Het ‘Nederlandse Congres Schoolaanwezigheid: Geïnspireerd aan de slag!’ is een initiatief van Ingrado, het Nederlands Jeugdinstituut, het Kennisnetwerk Schoolaanwezigheid (KNSA), Adviesraad Eigenwijsheid, onderwijsexpertisecentrum De Berkenschutse, het samenwerkingsverband VO Noord-Kennemerland en de Twentse Belofte.