Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Eerste Leerkring Welbevinden op School op 30 september

Samenwerking van Pharos en het Trimbos-instituut

Pharos en het Trimbos-instituut starten dit najaar met Leerkringen Welbevinden voor gemeenten en onderwijs. Tijdens de leerkringen werken de instellingen samen met cursisten vraagstukken uit die gaan over Werken aan Welbevinden op School.

Er is ruimte voor inbreng van vraagstukken vanuit scholen en gemeenten en een deel van de leerkring wordt besteed aan bevindingen uit het eerdere onderzoek over het vraagstuk: Hoe krijg je als gemeente en scholen samen zicht op wat nodig is voor een samenhangend beleid op het thema Welbevinden?

Over Welbevinden op School

Het ondersteuningsprogramma Welbevinden op School is in 2016 opgezet door het Trimbos-instituut samen met Pharos. Het programma biedt Gezonde School adviseurs en scholen binnen het primair en voortgezet onderwijs handvatten om op een positieve manier bij te dragen aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen.

Leerlingen die lekker in hun vel zitten leren beter

Het bevorderen van het welbevinden van leerlingen wordt steeds belangrijker op Nederlandse scholen. Net als het bieden van de juiste zorg aan leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Dat komt niet in de laatste plaats door de invoering van het passend onderwijs en de transitie van de Jeugdzorg. Die ontwikkelingen vragen om extra aandacht voor mentaal welbevinden.

Scholen kunnen een belangrijke bijdrage leveren als het gaat om welbevinden. Een eerste stap is om een pedagogisch klimaat te creëren waarin leerlingen zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. Leerlingen die lekker in hun vel zitten zijn beter in staat om te leren en functioneren. Op school en daarbuiten. Maar niet voor alle leerlingen is het vanzelfsprekend dat zij zich goed en veilig voelen. Door deze leerlingen tijdig te signaleren, kunnen zij de hulp en aandacht krijgen die zij nodig hebben.

Enkele cijfers:

Het programma Welbevinden op School sluit aan op het preventief jeugdbeleid van gemeenten. Dit beleid heeft ook invloed op de taken en verantwoordelijkheden van de school en vraagt om een andere aanpak en nieuwe samenwerkingsverbanden.

Aanmelden voor de Leerkring van 30 september 2021 kan hier.