Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Extra geld voor gelijke kansen op school

Er komt 105 miljoen euro extra voor het verkleinen van de verschillen tussen leerlingen in het voortgezet onderwijs. Dat heeft minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs Dennis Wiersma bekend gemaakt.

Het extra geld moet voorkomen dat waar je woont, wie je ouders zijn en op welke school je zit, bepaalt welke kansen een kind krijgt. Scholen kunnen het geld inzetten voor bijvoorbeeld kleinere klassen en extra huiswerkbegeleiding.

Voor de verbetering van de kansengelijkheid is er naast het extra geld ook het onlangs gestarte programma School & Omgeving. Hierbij organiseren scholen na schooltijd extra activiteiten in samenwerking met scholen, gemeenten en lokale partijen zoals sportorganisaties en bibliotheken. Kinderen krijgen bijvoorbeeld een verlengde schooldag of praktijkles bij een ondernemer.

Geen commerciële bijles

De minister wil daarnaast het gebruik van commerciële bijlesbureaus ontmoedigen. Omdat niet alle ouders bijles kunnen betalen, wil hij dat scholen zelf bijles aanbieden aan alle leerlingen. Hij werkt daarvoor aan strengere richtlijnen. Ook komt de minister met een aanpak om meer kinderen gebruik te laten maken van voorschoolse educatie om verschillen al op jonge leeftijd te voorkomen.

Kloof steeds groter

"De kloof tussen groepen leerlingen is in de afgelopen jaren alsmaar groter geworden", aldus Fatima Zohra Charki van het NJi. "Neem kinderen en jongeren die opgroeien in een gezin of omgeving waarin ze niet altijd optimaal worden gestimuleerd vanwege bijvoorbeeld geldzorgen of een taalbarrière. Zij kunnen zich vaak niet optimaal ontwikkelen omdat zij niet dezelfde kansen krijgen als andere leeftijdgenoten. Het is dus een goede ontwikkeling dat er nu meer geld komt om dit hopelijk te voorkomen."

Charki is ook duidelijk over de commerciële bijlesbureaus: "Het is belangrijk dat de minister ook kritisch kijkt naar commerciële bijlesbureaus. Die zijn een perfect voorbeeld van hoe de verschillen in sociaaleconomische status van gezinnen de kansenongelijkheid kunnen vergroten. Heb je geld, dan kun je de extra bijles betalen. Heb je dat niet, dan heb je pech. Het is goed als bijles straks toegankelijk is voor ieder kind - of beter nog, niet eens meer nodig is."

Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).