Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Geef meer aandacht aan prestatiedruk bij studenten

Geef structurele aandacht aan de toenemende prestatiedruk onder studenten in het mbo, hbo en wo, pak mentale problemen integraal aan en zet meer in op preventie. Dat zijn enkele aanbevelingen uit de adviesbrief van het Platform Perspectief Jongeren aan onderwijsministers Robbert Dijkgraaf en Dennis Wiersma.

Het Platform Perspectief Jongeren (PPJ) is een onafhankelijke commissie bestaande uit docenten, studenten en andere onderwijsexperts. De commissie is ingesteld door het kabinet om de bestedingen en effecten van het Nationaal Programma Onderwijs te monitoren.

De commissie constateert in de brief dat veel studenten kampen met angstklachten en stress, wat een negatief effect heeft op hun studiesucces en levenstevredenheid. Ruim de helft van de studenten ervaart lichte tot matige psychische klachten en ruim 10 procent heeft ernstige psychische klachten.

Studenten zijn kritisch

Hoewel onderwijsinstellingen steeds meer doen om het mentaal welzijn van studenten te verbeteren, blijkt dat deze vaak niet ervaren dat er extra aandacht is voor mentale zorg. Daarnaast zijn studenten kritisch over de effectiviteit van bepaalde initiatieven, omdat ze te veel zijn versnipperd en daardoor niet altijd terechtkomen bij de meest kwetsbare studenten. Farid Tabarki, commissievoorzitter van het PPJ: “Onderwijsinstellingen worstelen met de aanpak voor het mentaal welzijn van studenten. Het is lastig om met tijdelijke budgetten een structurele aanpak te realiseren. Mentale welzijnsproblematiek is complex, ook buiten het onderwijs. Studenten ervaren de bestaande hulp nu vaak als moeilijk vindbaar en versplinterd.”

Aanbevelingen van het PPJ

In de adviesbrief deelt het PPJ enkele aanbevelingen voor verbetering van het mentaal welzijn van studenten. Geef blijvende aandacht aan de toenemende prestatiedruk, zoals structureel geld voor mentale welzijnsprogramma's en onderzoek naar de effectiviteit daarvan. Zet daarnaast meer in op preventie, bijvoorbeeld door mentaal welzijn een vaste rol te geven binnen het onderwijsprogramma. Als docenten vroeg signalen doorgeven kan dat escalatie voorkomen.

Het mentaal welbevinden van jongeren hangt samen met hun financiële gezondheid en hun positie op de arbeidsmarkt en de woningmarkt. De commissie vindt het daarom cruciaal dat zowel de rijksoverheid als lokale overheden de mentale problemen onder jongeren integraal aanpakt op verschillende beleidsterreinen.