Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

‘Goed voor elkaar!’ thema Week Tegen Pesten 2023

25 tot en met 29 september 2023

Van 25 tot en met 29 september 2023 organiseert de Stichting School & Veiligheid de Week Tegen Pesten. Het thema is dit jaar ‘Goed voor elkaar!’.

Over het thema

Goed zijn voor elkaar; het klinkt eenvoudiger dan het is. Soms botst het, zo ook op school. Als leerling word je in een groep geplaatst met leeftijdsgenoten die je niet zelf hebt uitgekozen. Leeftijdsgenoten met wie je overeenkomsten hebt, maar ook een hoop verschillen. En toch moet je het samen doen. Het goede nieuws is: Samenleven kun je leren.

Maar hoe doe je dat met elkaar? Dat is een gezamenlijke opdracht. Iedereen in de school heeft daarin een verantwoordelijkheid en kan op een positieve manier bijdragen aan het goed met elkaar omgaan. Oftewel: het vormen van een fijne groep waarin pesten geen ruimte krijgt.

De school als oefenplaats

In een veilige omgeving kan je oefenen in het respectvol omgaan met elkaar. Dat daar soms spanning bij komt kijken, kan ongemakkelijk zijn, maar ook verrijkend; want zonder schuring geen glans. Het laat de diversiteit zien van onze samenleving. Verschillen horen bij een gezonde democratie. Juist de omgang met medeleerlingen die anders zijn of anders denken helpt leerlingen om onderlinge verdraagzaamheid te ontwikkelen en pesten tegen te gaan. Dit vraagt oefening en ruimte om fouten te mogen maken. Dat is nodig om een sociaal veilige leeromgeving te creëren. En juist van fouten maken leer en ontwikkel je samen.

De rol van de leraar

Leraar zijn betekent zoveel meer dan alleen het overdragen van kennis aan leerlingen. Je leert ze ook hoe je met elkaar omgaat, welk gedrag wel en niet toelaatbaar is en wat het betekent om als burger onderdeel te zijn van de samenleving. In een veilige omgeving kunnen leerlingen hiermee oefenen. Als leraar heb je hierin een belangrijke rol.

Je vormt leerlingen met alles wat je doet en laat:

  • Welk gedrag laat je zien?
  • Hoe ga je om met pestgedrag?
  • Hoe maak je lastige onderwerpen bespreekbaar?

De houding en het handelen van de leraar zijn een belangrijke sleutel voor morele educatie. Als je leerlingen tolerantie en verantwoordelijkheid wil bijbrengen, dan ben je daarin zelf een voorbeeld. Om leerlingen verantwoordelijkheid te laten nemen hebben ze jouw vertrouwen nodig. Ook het vertrouwen om fouten te mogen maken. Want goed zijn voor elkaar vraagt oefening en gesprek. Daarom is het heel belangrijk hier samen bij stil te staan: hoe maken we het veilig voor elkaar om te vallen en op te staan?

De Week Tegen Pesten biedt gratis lesmateriaal, inspiratie en activiteiten, passend bij het thema, om jou als leraar hiermee op weg te helpen. Dit lesmateriaal is vanaf 1 juni hier te downloaden.