Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Gymleraren lopen risico op gehoorschade, geluid in gymzaal vaak te hard

Moe, met hoofdpijn en overprikkeld thuiskomen na een dag lesgeven in een 'galmbak'. Al jaren klagen gymleraren over slechte akoestiek in gymzalen. Nu blijkt uit onderzoek van Fontys Hogescholen dat in veel gymzalen het geluid inderdaad te hard is tijdens de gymles. En zelfs boven de wettelijke veilige geluidsnorm van 80 dB uitkomt.

Enorm geschrokken

“Wij zijn hier enorm van geschrokken en ik vind het ook ernstig dat gymleraren die zulk belangrijk werk leveren nu eigenlijk geen veilige werkomgeving hebben,” vertelt onderzoeker Saskia Tuinder tegen het journalistieke platform Pointer (KRO-NCRV). “We zien in onze eerste metingen dat er in alle onderzochte zalen overschrijdingen zijn. Dan moetje denken aan geluidsniveaus boven de 80 decibel, maar in een aantal van de onderzochte zalen sloeg de meter zelfs uit tot 88 dB of 92 dB.” Dit is een geluid vergelijkbaar met een voorbijrazende trein.

Gehoorklachten bij gymleraren

En dat te harde geluid kan gevolgen hebben voor het gehoor van de gymdocenten, zo stelt Tuinder vast. In haar onderzoek heeft ze namelijk ook gehoortesten uitgevoerd bij 70 gymdocenten. “Je ziet bij een deel van de door ons geteste docenten al aanwijzingen dat hun gehoor iets is afgenomen. Zij hebben vaker dan leeftijdsgenoten een gehoordip rond de 6000 Herz en dat is precies de plek waar je slechthorendheid door lawaai ziet ontstaan,” schetst de onderzoeker.

Jorieke Steenaart van de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) is niet verbaasd over de resultaten van het onderzoek. De vakvereniging krijgt al jaren klachten over slechte akoestiek en deed eerder een peiling onder hun achterban. “58 procent van onze leden (primair onderwijs, 52% in het voortgezet onderwijs) zegt last te hebben van slechte akoestiek,” aldus Steenaart. En dat leidt tot vermoeidheid, gehoorklachten en soms zelfs ook tot uitval.

Gesteggel over verantwoordelijkheid

Steenaart schat dat tussen de 2000 en 3000 zalen een slechte akoestiek hebben. Toch wordt er al jaren te weinig gedaan om dit te verbeteren, constateert ze. Probleem is namelijk dat de school als werkgever verantwoordelijk is voor een veilige en gezonde werkomgeving van de docent, maar de gemeente vaak eigenaar is van de gymzaal. “In de praktijk zien we dat dit veel gesteggel oplevert en de docent uiteindelijk de dupe is omdat er niets gebeurt,” aldus Steenaart.

Nu het onderzoek van Tuinder de feiten zo duidelijk op tafel legt moeten de gemeenten en de schoolbesturen hun verantwoordelijkheid echt gaan nemen, vindt de vakvereniging. "De werkgever moet borgen dat er een gezonde en veilige werkplek is en dat moeten zij ook gewoon afdwingen bij een gemeente of de eigenaar van de gymzaal,” aldus Steenaart.