Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

HersenMagazine ‘Angst’ uitgebracht

Waarom hebben we angst nodig? Wat gebeurt er in onze hersenen als we angstig zijn? Zijn we tegenwoordig voor andere zaken bang dan pakweg dertig jaar geleden? En wanneer spreken we van een angststoornis? Daarover bracht de Hersenstichting, partner van Gezonde Leefstijl Op School, het magazine ‘Angst’ uit.

In dit nummer geven psychiaters, wetenschappers en ervaringsdeskundigen antwoord op wat we willen weten over angst en angststoornissen.

Inhoud

‘Angst kun je overwinnen’

Damiaan Denys is filosoof en werkt als psychiater op de afdeling psychiatrie van het Amsterdam UMC waar hij angststoornissen behandelt en nieuwe therapievormen onderzoekt, zoals Deep Brain Stimulation (DBS). In hoeverre hebben we angst nodig in ons leven? Kunnen we die aanwijzen in de hersenen? Zijn vrouwen eerder bang dan mannen? Negen vragen aan Damiaan Denys.

‘Een angst- en dwangstoornis is uitputtend’

Karin Uijtdewillegen lijdt al jaren aan een angst- en dwangstoornis. Haar laatste redmiddel was Deep Brain Stimulation. Elektrische impulsen moeten ervoor zorgen dat het rustiger wordt in haar hoofd.

‘Angststoornis is vaak een chronische ziekte’

Prof. Brenda Penninx, hoogleraar psychiatrische epidemiologie in het Amsterdam UMC, doet onderzoek naar angststoornissen. ‘Angst is een normale emotie, maar bij een angststoornis ben je overmatig bang voor situaties die feitelijk niet gevaarlijk zijn. Daardoor kun je niet meer goed functioneren in het dagelijks leven, bijvoorbeeld doordat je niet meer naar buiten durft.’

Echte emoties bij virtual reality

Mensen met een psychose zijn vaak achterdochtig en bang. Psychiater Wim Veling onderzoekt met steun van de Hersenstichting of een psychose ook met virtual reality (VR) te behandelen is. De eerste bevindingen lijken bemoedigend.

Toekomstdromen van wetenschappers

Wetenschappers blijven altijd dromen houden op hun eigen onderzoeksgebied. In elke editie van het HersenMagazine worden de toekomstdromen van verschillende wetenschappers en hun onderzoeken vermeld. De toekomstdromen uit het HersenMagazine van november 2019 zijn van wetenschappers Damiaan Denys, Brenda Penninx, Wim Veling en Marie-José van Tol.

Bestel hierhet magazine.