Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Jongeren met beperking voelen zich niet gezien

Onderzoek VGN gaat ook in perspectieven op onderwijs en leren

Jongeren met een beperking voelen zich tijdens de coronaperiode niet gehoord en gezien. Ook horen ze te vaak wat er allemaal niet kan of mogelijk is. Dat blijkt uit onderzoek van Youngworks in opdracht van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). De onderzoekers spraken met 30 jongeren met een chronische aandoening of een beperking en met vijf experts op verschillende jongerendomeinen zoals speciaal onderwijs, werken en wonen.

In hoofdstuk vier van ‘Jongeren met een beperking na corona’ gaat het in paragraaf 4.1 over perspectieven op onderwijs en leren. Daarbij komen verschillende thema’s aan de orde:

 • Online lessen brengen rust in het leven met fysieke beperkingen
 • Thuis lessen in een online setting volgen is effectiever voor jongeren met autisme spectrum stoornis
 • Gebrek aan individuele aandacht op school
 • Speciaal onderwijs heeft meer oog voor jongeren met een beperking
 • Jongeren hebben behoefte aan een zachte landing na corona
 • Jongeren met beperking hebben behoefte aan aandacht met een vooruitziende blik
 • Leraren, mentoren en studiebegeleiders mogen nog meer een coachende rol spelen
 • Scholen en opleidingen kunnen meer begrip tonen voor studenten met een beperking

Kansen voor onderwijs en leren

Vanuit bovenstaande perspectieven van jongeren met een beperking hebben de auteurs de volgende kansen voor onderwijs en leren geformuleerd:

Scholen kunnen meer verbinding zoeken met jongeren met een beperking

 • Jongeren met een beperking hebben behoefte aan een veilige plek
 • Met persoonlijke aandacht en begrip voor hun individuele situatie
 • En met bijzondere en leuke activiteiten waar ze aan mee kunnen doen

Jongeren hebben behoefte aan een individuele coach op school die:

 • Zelfvertrouwen geeft aan de jongeren
 • Luistert naar hun persoonlijke verhaal en specifieke beperkingen
 • Samen op zoek gaat naar de mogelijkheden binnen die beperkingen
 • Een back-up plan maakt met oplossingen voor als het niet lukt

School mag meer rust inbouwen voor jongeren met een beperking door onderwijs op afstand of alternatieve lesmethoden

Jongeren met een beperking hebben nieuwe manieren van onderwijs leren kennen die ze graag willen behouden zoals:

 • Af en toe halve dagen naar school of thuis werken aan school
 • Online onderwijs kunnen volgen als het onderwijs op school niet lukt
 • Alleen de instructie kunnen volgen en daarna zelfstandig thuis of in een apart lokaal werken
 • Langer over de opleiding of studie mogen doen
 • Een online tussenpersoon of coach die hen helpt met online lessen
 • Skype gebruiken omdat dat handiger werkt voor jongeren met een visuele beperking

Het onderzoek heeft verder aandacht voor Corona en beperkingen, Corona regels en angsten, Negatieve ervaringen met Corona, Positieve ervaringen met Corona. In hoofdstuk 4, Perspectieven en kansen na Corona, is er naast aandacht voor Onderwijs en leren ook aandacht voor:

 • Sociale contacten, vrienden en relaties;
 • Thuis, woonsituaties en relaties met ouders;
 • Werk, stages en dagbestedingen;
 • Hulpverlening en zorgaanbieders.