Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Kabinet vraagt aandacht voor mentale gezondheid op school

European Mental Health Week 22-28 mei

Het kabinet roept scholen op om aandacht te besteden aan mentale gezondheid tijdens de European Mental Health Week, die loopt van 22 tot en met 28 mei. De oproep is een van de acties uit de kabinetsaanpak ‘Mentale gezondheid: van ons allemaal’.

Aanpak ‘Mentale gezondheid: van ons allemaal’

De kabinetsaanpak ‘Mentale gezondheid: van ons allemaal’ is bedoeld voor alle Nederlanders, met specifieke aandacht voor jongeren en jongvolwassenen, werkenden en mensen in een kwetsbare positie. Samen met de doelgroep en een brede groep maatschappelijke partners wil het kabinet mentale gezondheid bespreekbaar maken. Ook wil het handvatten bieden om de mentale gezondheid van inwoners te bevorderen en klachten te voorkomen of tijdig te signaleren.

Het doel van de aanpak is dat jongeren lekker in hun vel zitten, werkenden met energie en plezier hun werk kunnen doen en kwetsbare mensen extra ondersteuning krijgen waar nodig. Voor de European Mental Health Week zijn alle scholen, sportverenigingen, cultuurinstellingen, jeugdverenigingen, werkgevers en maatschappelijke organisaties opgeroepen om aandacht te besteden aan mentale gezondheid.

Congres over mentale gezondheid

Gezonde School doet mee en geeft tijdens de European Mental Health Week extra aandacht aan mentaal welbevinden. Zo werkte het programma mee aan het congres Mentale gezondheid: van ons allemaal op 22 mei. Gezonde School was aangesloten bij twee deelsessies:

  • De kracht van samenwerken in de Coalitie Welbevinden
  • Versterken welbevinden via het onderwijs