Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Kennismaking met ‘Stil Verdriet’

Startbijeenkomst op 8 april

Ben je benieuwd hoe je kunt omgaan met onderwerpen die mogelijk spanningen geven met de levensbeschouwelijke identiteit van je school, zoals seksuele diversiteit? Kom dan naar de startbijeenkomst van het project ‘Stil Verdriet’ op 8 april.

Binnen het project ‘Stil Verdriet’ werken Stichting School & Veiligheid, Theater AanZ en Homo in de Klas samen met christelijk-orthodoxe scholen om seksuele diversiteit meer zichtbaar en bespreekbaar te kunnen maken in het voortgezet onderwijs. De partners van het project gaan ervan uit dat juist in de levensbeschouwelijke identiteit van de school en van de leerkrachten de potentie daarvoor aanwezig is. Zij willen de kwaliteit van het gesprek op school hierover stimuleren.

De elementen van het project

Theater AanZ speelt DAVID, een vertelling over een dappere jongen; over trouw zijn aan jezelf en aan je geloof, je familie en je vrienden. DAVID wordt gespeeld door drie jongeren met een protestants christelijke achtergrond.

Stichting School & Veiligheid verzorgt de training voor het team. Deze gaat erover hoe je als team of individuele leerkracht de ontwikkeling van leerlingen kunt voeden vanuit de eigen geloofsovertuiging in de context van de samenleving. Juist wanneer dit spanningen oproept rond een onderwerp als gender- en seksuele diversiteit kan het leerzaam worden. De training duurt twee dagdelen en er wordt gewerkt met een trainingsacteur. Wat hier geleerd wordt, kan ook gebruikt worden voor het gesprek binnen het team en met de leerlingen over andere onderwerpen die gevoelig liggen.

Ten slotte licht Homo in de Klas haar lesmodule toe over seksuele diversiteit op christelijke scholen, van orthodox tot vrijzinnig.

Christelijk-orthodox

Het project loopt tot 2022 en biedt ruimte voor dertig vo-scholen. De verhalen worden verteld door christelijke ervaringsdeskundigen, daarom wordt voorrang gegeven aan christelijk-orthodoxe scholen. Tot de christelijk-orthodoxe scholen rekenen we katholieke en protestants-christelijke scholen met een uitgesproken christelijke levensbeschouwelijke identiteit, evangelische scholen, gereformeerde scholen en reformatorische scholen.

Startbijeenkomst Stil Verdriet

Links op een rij