Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Nederlands Jeugdinstituut: ‘Houd essentiële functies van scholen overeind’

Nu de coronabesmettingscijfers minder dalen dan gehoopt, klinkt opnieuw de roep om de scholen te sluiten. Maar hoe zit het met de besmettelijkheid van kinderen en jongeren? En wat zijn de gevolgen van schoolsluiting voor hun ontwikkeling? Het Nederlands Jeugdinstituut weegt de argumenten en pleit ervoor om in ieder geval de essentiële functies van scholen op het gebied van kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming overeind te houden.

De rol van kinderen in de verspreiding van het coronavirus lijkt tot nu toe beperkt. Wel stijgt de besmettingsgraad onder jongeren van 13 tot 18 jaar de laatste week, terwijl die bij andere leeftijdsgroepen verder daalt. De vraag is wat er nodig is om de verspreiding van het virus onder jongeren tegen te gaan en welke invloed een schoolsluiting daarbij kan hebben.

Meedenken

Het is belangrijk om onder ogen te zien dat jongeren een belangrijke rol spelen bij de verspreiding van het coronavirus. Dat maakt het noodzakelijk dat zij meedenken over mogelijke maatregelen. Bovendien leren ze zo medeverantwoordelijkheid te dragen voor hun toekomstperspectief. Kijk dus samen met jongeren hoe zij de coronamaatregelen beter kunnen naleven, zowel binnen als buiten de school.

Over de gevolgen van het sluiten van de scholen voor de mentale en fysieke gezondheid, de veiligheid en de kansenongelijkheid van leerlingen is inmiddels genoeg bekend. De ontwikkeling van kinderen en jongeren kan stagneren als scholen hun essentiële functies op het gebied van kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming niet meer kunnen vervullen. Het is dus belangrijk om deze drie functies overeind te houden, ongeacht de vorm van het onderwijs: fysiek, online of gemengd. Dat kan zo nodig per school en per leerling in aangepaste vorm.

Naleven

Voor alle scholen geldt dat ze samen met jongeren kunnen bekijken hoe leerlingen de coronamaatregelen beter kunnen naleven. Ook kunnen ze ervoor zorgen dat contacten tussen leerlingen en docenten, en tussen leerlingen onderling, zoveel mogelijk blijven bestaan, eventueel in samenwerking met sport- en buurtwerk. Bij dreigende achterstand of isolement is het belangrijk dat leerlingen regelmatig contact hebben met bijvoorbeeld hun mentor, of op school een eigen plek kunnen vinden.

Verder is het nodig om duidelijkheid en rust te creëren voor scholen en hun leerlingen. Dat kan door middel van heldere, landelijke maatregelen die voor iedereen gelden, zoals het verlengen van vakanties, een helder test- en quarantainebeleid, duidelijke handhaving, en eventueel een mondkapjesplicht.