Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Onderwijsconferentie ‘Met alle respect! Samen voor een sociaal veilige school'

5 april hybride: Gooiland in Hilversum of online

Woensdag 5 april vindt de jaarlijkse onderwijsconferentie Met Alle Respect! plaats. Dit jaar is de conferentie van de Stichting School & Veiligheid volledig hybride. Je kunt dus kiezen of je naar Gooiland in Hilversum komt of dat je het online programma volgt. Met Alle Respect! is dé kans om je kennis over sociale veiligheid in het onderwijs op te frissen! Het thema dit jaar is verbinding. Dagvoorzitter is Splinter Chabot.

Verbinding

De coronajaren hebben grote impact gehad op het onderwijs. De klassen zijn onrustig: er is meer aandacht nodig voor een fijne sfeer op school. Ook het lerarentekort en de grote werkdruk zorgen voor onrust. 

Meer dan ooit is het juist nu belangrijk om aandacht te hebben voor elkaar. Samen met elkaar aan de slag te gaan in de school. Werken aan een positieve groepsdynamiek in de klassen, maar ook binnen het team. Een goede groepsdynamiek vergroot het gevoel van veiligheid. Daardoor kan een leerling (maar ook jij als onderwijsprofessional) de veiligheid en vrijheid voelen om zichzelf te zijn en fouten te maken. Mensen zijn van nature sociaal en willen zich verbinden met anderen. Dat is voor jou als onderwijsprofessional niet anders: je hebt een vorm van verbinding nodig om je prettig te voelen in de schoolomgeving.

Belang van goede verbinding

De onderwijsconferentie Met Alle Respect! gaat dit jaar over de kracht van verbinding. Verbinding bij leraren op teamniveau en verbinding bij leerlingen op groepsniveau.

Op teamniveau

Als er een fijne sfeer is binnen het team en de groepsdynamiek is goed, dan werk je prettiger. Je klopt sneller aan bij een collega als je een vraag hebt of ergens mee zit. Jullie doen het samen en niet alleen. Iedereen voelt evenveel verantwoordelijkheid binnen het team en werken samen om de beste resultaten te bereiken. Er is een goede verbinding tussen jou en je collega's. ‘Samen de schouders eronder’ is het motto.

Op groepsniveau

Een ‘goede groep’ voorkomt veel gedragsproblemen. Een veilige sfeer in jouw leerlingengroep creëert minder ruimte voor ongewenst of grensoverschrijdend gedrag. Het veiligheidsgevoel van jouw leerlingen is hoog. Er wordt weinig gepest. De leerlingen hebben een fijn vangnet om zich heen en voelen zich gehoord. Ze weten bij wie ze aan kunnen kloppen als ze hulp nodig hebben. Je leerlingen voelen zich verbonden met elkaar. Niemand staat er alleen voor.

Doel

Met de onderwijsconferentie Met alle respect! laat School & Veiligheid zien hoe de kracht van verbinding een positieve invloed heeft op de groepsdynamiek in zowel het schoolteam (leraren) als in de groepen (leerlingen). Maar ook hoe verbinding een direct gevolg heeft voor de sociale veiligheid in de school. Want een prettig groepsklimaat draagt bij aan het vrij en veilig voelen in de schoolomgeving.

Vorm

De rode draad in de conferentie is sociale veiligheid in relatie tot pedagogisch vakmanschap. Dat is van waaruit School & Veiligheid haar kennis en producten ontwikkelt. In diverse workshops tijdens de conferentie geeft School & Veiligheid hier uiting aan. De workshopleiders bieden concrete tools om het pedagogisch vakmanschap in de praktijk te brengen. Ook is er een plenair programma, met onder andere twee keynotesprekers, dat een speels karakter heeft, maar een inhoudelijk relevante ondertoon. Het zet aan tot denken.

Op veler verzoek biedt School & Veiligheid de conferentie in een hybride vorm aan, dus zowel op locatie als digitaal. Het plenaire programma is voor beide groepen gelijk, de workshops zijn verschillend.

Doelgroep

De conferentie richt zich op onderwijsprofessionals (leraren, IB’rs, zorgcoördinatoren, vertrouwenspersonen, veiligheidscoördinatoren, schoolleiders, bestuurders) in het po, vo, mbo en speciaal onderwijs. Zij kunnen zich aanmelden voor de conferentie op locatie of de online versie. 

Ook voor opleiders en studenten van tweedegraads lerarenopleidingen en pabo’s is het een waardevolle conferentie. Op basis van de afgelopen jaren blijkt dat onderwijsdeskundigen en landelijke thema-instituten ook geïnteresseerd zijn. Deze doelgroepen zijn van harte welkom op de online-conferentie.

Click hier voor het programma. Click hier om je in te schrijven.