Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Platform Vakmanschap: Van elkaar leren en samen steeds beter worden

Om goede ondersteuning of hulp aan jeugd en ouders te bieden, werk je aan vakmanschap en professionalisering. Leren doen we dagelijks op de werkvloer, in interactie met kinderen, ouders en jongeren en samen met collega’s. Daar omheen zijn tal van initiatieven en organisaties actief om het leren te ondersteunen.

Het Platform Vakmanschap brengt verbinding tussen al die initiatieven. En dan met name rond die opgaven die er op de werkvloer, voor ouders, kinderen en professionals toe doen. Zodat je niet alleen in je eigen clubje leert, maar onderdeel bent van een groter geheel.

Van wijkteammedewerker tot leerkracht en pedagogisch medewerker. Van jongerenwerker tot jeugdarts. Het Platform is er voor alle professionals die met jeugd werken. De professionals houden elkaar scherp juist omdat ze vanuit al die verschillende invalshoeken naar vraagstukken kijken.

Agenda Vakmanschap Jeugdprofessionals

De uitdagingen waar professionals in hun werk tegenaan lopen en de leervragen die daaruit voortkomen zijn vertaald naar vier ontwikkelopgaven.

  • Regie bij ouders, kinderen en jongeren
  • Samenwerken in de zorg om het kind
  • Persoonlijk leiderschap
  • Werken in een veranderend jeugdveld

Deze ontwikkelopgaven vormen samen de Agenda Vakmanschap. Op het Platform Vakmanschap gaan professionals met elkaar aan de slag met díe ontwikkelopgaven. Ze gaan op zoek naar het antwoord op de vraag: hoe doe ik dat dan?

Click hier voor de publieksversie van de Agenda Vakmanschap.