Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Preventiematrix verbinding onderwijs–jeugdhulp

NJI zoekt gemeenten, samenwerkingsverbanden en scholen

Het Nederlands Jeugdinstituut zoekt gemeenten, samenwerkingsverbanden en scholen die samen met het NJi aan de slag willen met de Preventiematrix verbinding onderwijs–jeugdhulp. Het resultaat is dat het aanbod meer aansluit bij de vragen die leven bij kinderen, jongeren en hun ouders. Ook ontstaat er meer samenhang in het beleid en de praktijk en worden middelen gericht ingezet.

Voorkomen is beter dan genezen. Toch ontbreekt soms overzicht van het preventieve jeugdaanbod van gemeenten, samenwerkingsverbanden passend onderwijs en scholen. Het aanbod dat wel bekend is, bestaat vooral uit losse interventies. De ‘Preventiematrix Jeugd verbinding onderwijs – jeugdhulp’ van het Nederlands Jeugdinstituut is een hulpmiddel om inzicht, overzicht en samenhang te krijgen in het preventieve jeugdaanbod.

Normale leven bevorderen

De preventiematrix brengt in kaart welke factoren het normale leven van kinderen en jongeren bevorderen en helpt beschermende maatregelen te versterken en belemmerende of risicovolle factoren snel en effectief aan te pakken. Er ontstaat een goed overzicht van wat al gedaan wordt en waar nog behoefte aan is op basis van de schoolpopulatie. Daarbij gaat het vooral om hoe onderwijs en gemeentelijke voorzieningen elkaar kunnen versterken.

Belangstelling?

Het NJi zoekt een aantal gemeenten, samenwerkingsverbanden en scholen die samen met het NJi aan de slag willen gaan met de preventiematrix. Zij krijgen hulp bij het creëren van een overzicht van het preventieve jeugdaanbod in de gemeente en bij het gesprek daarover tussen het onderwijs, de gemeente en andere partners. Belangstelling? Stuur een mail naar Ellen Donkers.