Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Sprintkaart als alternatief voor multidisciplinair overleg

Drie doelen: ouders aan zet, kind centraal en écht stappen zetten.

Wat moet je als ouder doen als je kind op school dreigt uit te vallen of als je kind ondersteuning nodig heeft om naar school te blijven gaan? De Sprintkaart is een handig hulpmiddel voor het organiseren van een alternatief voor het multidisciplinair overleg, om te voorkomen dat gesprekken met onderwijs- en zorginstellingen spaak lopen. De Sprintkaart heeft drie doelen: ouders aan zet, kind centraal en écht stappen zetten.

Voorgeschiedenis

In het najaar van 2018 organiseerde Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ) samen met IPW en Significant vier workshops. Wat hebben ouders dan nodig om terug aan het stuur te komen? Met die vraag ging de projectgroep aan de slag.

Vijf deelnemers ontwikkelden samen de Sprintkaart: een gesprekstool voor ouders van kinderen die dreigen uit te vallen op school, of ondersteuning nodig hebben om naar school te blijven gaan. De Sprintkaart is een handig hulpmiddel voor het organiseren van een alternatief voor het multidisciplinair overleg, om te voorkomen dat gesprekken met onderwijs- en zorginstellingen spaak lopen.

Over de Sprintkaart

De Sprintkaart is gebaseerd op persona Sem. Sem kan goed leren, maar vanwege zijn sociale beperking en zijn gevoeligheid voor prikkels is het regulier of speciaal onderwijs geen goede omgeving voor hem. In de praktijk blijkt het vinden van een passende oplossing voor jongeren als Sem niet eenvoudig. De werkvorm van de Sprintkaart is een mix van scrum-technieken en de planmethode uit Het Groot Werkvormenboek van Sasja Dirkse-Hulscher en Angela Talen. Daarnaast zijn er technieken in verwerkt die sturen op out of the box denken. Grofweg heeft de Sprintkaart drie doelen: ouders aan zet, kind centraal en écht stappen zetten.

Doel 1: Ouders aan zet.

De Sprintkaart geeft ouders een sturende rol in de voorbereiding op- en tijdens een gesprek. Doordat een Sprintgesprek wordt geleid door een ouder (of door een onafhankelijke gespreksleider), ontstaat een gelijkwaardige, transparante setting en wordt het makkelijker om greep te houden op de ontwikkelingen.

Doel 2: Kind centraal.

De Sprintkaart geeft ouders handvatten om hun kind als startpunt te nemen voor het gesprek met de verschillende betrokken partijen. Daardoor wordt het automatisch vanzelfsprekender om toe te werken naar een maatwerkoplossing.

Doel 3: Echt stappen zetten.

Ten derde is de Sprintkaart bedoeld om sneller tot de juiste oplossing te komen. Want door de omvang van het proces moeten ouders en kinderen vaak lang op een oplossing wachten. Meer dan zes maanden is helaas geen uitzondering. De Sprintkaart draagt bij aan het inkorten van een dit omvangrijke proces. Want door snel stappen te zetten kun je educatieve achterstanden en negatieve effecten op emotioneel, mentaal en sociaal vlak beperken.

Inspiratiemodel en leidraad

Inmiddels is de Sprintkaart klaar voor gebruik. Het dient als een leidraad: je kunt hem van a tot z doorlopen, of er alleen de elementen uithalen die voor jou werken.

Meer informatie