Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

VN-campagne Orange the World tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag

16 dagen in actie, ook op school

Op vrijdag 25 november 2022 is de jaarlijkse VN-campagne Orange the World begonnen. Tijdens deze campagne staat de strijd centraal tegen onder meer seksueel grensoverschrijdend gedrag. Meer dan 90 landen doen mee met Orange the World. De campagne loopt tot 10 december – de Internationale Dag van de Rechten van de Mens. Een van die plekken waar het taboe op seksualiteit doorbroken kan worden is op school.

Rutgers doet mee en vraagt in deze 16 dagen aandacht voor open praten over seksualiteit en over wensen en grenzen. Met elkaar, thuis, op school en online. Want alleen dan kan iedereen genieten van seksualiteit. Rutgers roept op om samen het taboe te doorbreken, een veilige plek te creëren en bij te dragen aan een cultuur die geen ruimte laat voor seksuele grensoverschrijding.

Seksuele vorming

Een van die plekken waar het taboe op seksualiteit doorbroken kan worden is op school. Seksuele vorming draagt bij aan een positieve en gezonde seksuele ontwikkeling van de leerlingen. Als er op school aandacht is voor wensen, grenzen en de preventie van seksuele grensoverschrijding, dan leidt dit tot meer zelfbewuste, seksueel gezonde jongeren en een beter toekomstperspectief. De handreiking Wensen, grenzen en consent van Rutgers bevat tips hoe je als leerkracht op verschillende manieren aandacht kunt besteden aan wensen en grenzen en consent in de klas.

Voor verbetering vatbaar

De overheid heeft een taak om seksuele vorming te verbeteren. Recente gebeurtenissen rond seksuele grensoverschrijding laten zien hoe belangrijk het is dat jongeren leren elkaars wensen en grenzen te respecteren. Met begrip voor diversiteit en met als uitgangspunt seksueel plezier. Dat zit nu niet voldoende in de seksuele vorming op scholen en dat moet beter. Veel beter. Dat vinden jongeren, docenten, onderwijsorganisaties en expertisecentra. Het kabinet is aan zet om betere seksuele vorming mogelijk te maken. Meer weten over dit onderwerp? Kijk dan op Manifest – Seksuelevorming.nl