Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Zet de deur open voor afstandsonderwijs

Pleidooi Marieke Boon-Mens van Ouders & Onderwijs

Corona is voorbij, het onderwijs op afstand ook, zo lijkt het. Toch moet dit beschikbaar blijven voor een grote groep thuiszittende kinderen. Bijvoorbeeld kinderen met een kwetsbare gezondheid, waaronder long covid, maar ook kinderen die om een andere reden niet fysiek naar school kunnen of dreigen thuis te komen zitten. Marieke Boon-Mens, thema-adviseur passend onderwijs bij Ouders & Onderwijs, vertelt hierover in OOMagazine.

Aansluiting school en klas

Digitaal afstandsonderwijs is misschien niet ideaal, maar kan volgens Boon-Mens in het artikel een oplossing bieden aan kinderen en jongeren die anders helemaal geen onderwijs volgen. Een combinatie met fysiek onderwijs kan ook mogelijk zijn. Digitaal afstandsonderwijs kan voor die leerlingen worden gezien als een van de middelen om tot een passend onderwijsaanbod te komen. Zo houden zij aansluiting met de school en klasgenoten.

Ontwikkeling afstandsonderwijs

Voor de verdere ontwikkeling van het afstandsonderwijs hebben we elkaar nodig: ouders, leerlingen, scholen, samenwerkingsverbanden, overheid en alle anderen die zich inzetten voor leerlingen. Laten we daarom samen zorgen dat leerlingen die (regelmatig) niet naar school gaan nu en in de toekomst van het afstandsonderwijs gebruik kunnen (blijven) maken, thuis of op een andere locatie.

Een dekkend aanbod van afstandsonderwijs betekent voor Boon-Mens dat:

  • Iedere klas een webcam heeft zodat (zieke) leerlingen vanuit huis in de klas kunnen blijven meedoen.
  • Ieder samenwerkingsverband een ondersteuningsaanbod afstandsonderwijs heeft voor (dreigende) thuiszitters als onderdeel van het dekkend aanbod in de regio.
  • Iedere leerling die niet bij een school staat ingeschreven als (tijdelijk) alternatief aanspraak kan maken op afstandsonderwijs.

OOMagazine is een onafhankelijk, praktisch en opiniërend kennismagazine, opgezet voor en door beslissers betrokken bij samenwerkingsverbanden binnen het primair en voortgezet onderwijs. Uitgave: ww.oomagazine.nl.