Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Alcoholpreventie en studie

Trimbos presenteert handreiking ‘De (studenten)tijd van je leven!’

Hoe kunnen gemeenten én lokale partners samenwerken aan de preventie van riskant alcoholgebruik onder studenten? De nieuwe handreiking ‘De (studenten)tijd van je leven!’ van het Trimbos-instituut biedt een praktisch stappenplan voor gemeenten en lokale partners. De handreiking bevat handvatten, praktische voorbeelden en adviezen die meteen in de praktijk kunnen worden ingezet.

Stevige lokale samenwerking

In het Nationaal Preventieakkoord (2018) heeft de overheid, samen met zeventig maatschappelijke organisaties, afspraken gemaakt om riskant alcoholgebruik in Nederland terug te dringen. Ook de Vereniging van Samenwerkende Universiteiten (VSNU), de Vereniging Hogescholen (VH) en de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) sloten zich aan bij dit Nationaal Preventieakkoord. De afspraak die zij maakten was dat in elke gemeente waarin hoger onderwijsinstellingen gevestigd zijn een plan ‘alcoholpreventie & studie’ ontwikkeld wordt. Een uitdaging die een stevige lokale samenwerking vraagt.

Ervaringen uit Rotterdam

De gemeente Rotterdam is in samenwerking met het Trimbos-instituut aan de slag gegaan met deze uitdaging. In een meerjarig traject is een samenwerking opgezet tussen gemeente, zorgpartners, onderwijsinstellingen en studentenverenigingen (gezelligheidsverenigingen, studieverenigingen en studentensportverenigingen).

Het Trimbos-instituut heeft op basis van de Rotterdamse ervaringen een handreiking geschreven voor Nederlandse gemeenten. Hen wordt aangeraden met de volgende thema’s aan de slag te gaan voor een zo volledig mogelijke aanpak:

  • Monitoring van alcoholgebruik onder studenten
  • Alcoholbeleid op de onderwijsinstellingen en bij studentenverenigingen
  • Alcoholpreventie en zorg
  • Duurzame samenwerking tussen lokale partners

De handreiking ‘De (studenten)tijd van je leven!; Een handreiking voor gemeenten voor lokale samenwerking in de preventie van riskant alcoholgebruik bij studenten in het hoger onderwijs’ geschreven door Laura Nijkamp, Michelle van der Horst en Aukje Sannen van het Trimbos-instituut. Aan de publicatie is verder meegewerkt door Geert Bruinen en Kristian de Bruyne (Gemeente Rotterdam), Gino Cornelius (YOUZ verslavingszorg), Liza Gan-van Iperen (Codarts Rotterdam), Iteke de Jong (Erasmus Universiteit Rotterdam), Marit Lems en Menno Siljee (Hogeschool Rotterdam), Lotte van den Bergh (Rotterdamse Kamer van Verenigingen), Laurens Wielaard (Erasmus Sport) Jolien Dopmeijer en Carmen Voogt (Trimbos-instituut).

De publicatie is toegespitst op het onderwerp alcohol, maar kan (indien gewenst) uitgebreid worden naar onderwerpen als roken, drugs en mentaal welzijn.