Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

MBO

Onderzoek naar bewegen, sport en gezonde leefstijl in het mbo

Het Mulier Instituut zoekt professionals in het mbo (middelbaar beroepsonderwijs) om mee te doen aan een onderzoek. Het onderzoek gaat over de aandacht en organisatie van bewegen en sport en over gezonde leefstijl op mbo-instellingen. Meedoen kan via de vragenlijst van het onderzoek. De vragen van dit onderzoek zijn grotendeels een herhaling van de nulmeting in 2020. Hierdoor kunnen ontwikkelingen binnen sport, bewegen en gezondheid in het mbo gevolgd worden.

Lekker in hun vel leren ze beter: hoe zit dat?

Als onderwijsprofessional herken je dit waarschijnlijk: juist de leerlingen of studenten die lekker in hun vel zitten doen het goed op school. Ze hebben hun huiswerk af, maken makkelijk vrienden en sporten regelmatig. Je kunt je leerlingen of studenten helpen om lekkerder in hun vel te zitten door te investeren in sociaal-emotionele vaardigheden. Daarmee help je hun welbevinden vergroten. En dat draagt weer bij aan beter functioneren op school. Hoe werkt dat? Pharos en Trimbos leggen het uit in een artikel op de website van Gezonde School.

Hoe creëer je begrip voor elkaars standpunt op school?

De verkiezingsuitslag, de oorlog in Gaza, Paarse Vrijdag: Een school is een mini-maatschappij en dat betekent ook dat mensen verschillende opvattingen hebben over maatschappelijke thema’s. Hoe zorg je ervoor dat dat niet tot onderlinge verwijdering leidt? Pharos schreef onderstaand artikel over het Summa College, de grootste mbo school van Zuid-Nederland. Het Summa College is namelijk actief bezig met het onderwerp. “Wij proberen de dialoog te stimuleren en te faciliteren.”

Meer en betere seksuele vorming in vo en mbo nodig

Rutgers en Soa Aids Nederland roepen op om seksuele vorming een structurele plek te geven in het voortgezet onderwijs en het mbo. Uit het recente onderzoek Seks onder je 25e blijkt dat veel jongeren de seksuele vorming die ze nu op school krijgen matig vinden. Ook docenten geven aan de lessen te willen verbeteren en vragen om meer na- en bijscholing.

Conferentie Met Alle Respect!

Woensdag 17 april 2024 is het zover: dan organiseert Stichting School & Veiligheid voor de negende keer de jaarlijkse conferentie Met Alle Respect! De conferentie is opnieuw in een hybride vorm, dus zowel op locatie als online.

Voedingscentrum komt met nieuwe pagina’s voedseleducatie voor vo en mbo

Voor vo en mbo docenten die laagdrempelig willen starten met voedseleducatie of op zoek zijn naar een aanvulling op structurele lessen over voeding, biedt het Voedingscentrum praktische handvatten op nieuwe webpagina’s.

Nieuw van Welbevinden op School: Inspiratiekaart voor het mbo

Wil je meer aandacht voor het thema welbevinden binnen jouw mbo, maar weet je nog niet precies wat de volgende stap is voor jouw school? Om je op weg te helpen, ontwikkelde Welbevinden op School een ‘inspiratiekaart’ met goede voorbeelden uit de praktijk. Daarnaast vind je er links naar concrete tools en tips om zelf mee aan de slag te gaan.

MBO Challenge voedselverspilling

Voor het vijfde jaar op rij is de MBO Challenge Voedselverspilling van start gegaan. Dit is een evenement waarbij MBO studenten aan de slag gaan met een verspillingsvraagstuk uit het bedrijfsleven. Dit jaar staat werken aan een duurzaam voedselsysteem centraal. Onderwijsinstellingen kunnen zich hiervoor aanmelden tot 1 december 2023. Heb je nog geen verspillingsvraagstuk maar wil je wel meedoen? Schrijf je dan toch in! Je kunt later nog een vraagstuk indienen of mogelijk is er een match voor je.

Projectweek over goede voeding op mbo

Hoe geef je op het mbo een projectweek over goede voeding? Het Voedingscentrum doet een voorzet, maar die is vanzelfsprekend naar eigen inzicht aan te passen.

Activiteitenmarkt Welbevinden Gezonde School

Wil jij dit schooljaar werken aan het welbevinden van leerlingen of studenten? Kom dan naar de activiteitenmarkt Welbevinden, op woensdag 11 oktober in Utrecht. Je maakt dan kennis met verschillende Gezonde School-activiteiten voor welbevinden in het primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. Aanmelden is gratis en kan tot en met 14 september.

Gezonde School kijkt trots terug op 2022

Gezonde School kijkt trots terug op 2022. Met gebundelde krachten is er in 2022 op ingezet een gezonde leefstijl zichtbaar en merkbaar te maken en de aandacht hiervoor nog steviger te verankeren in alle scholen binnen het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en het mbo.

Webinar Aandacht voor relaties en seksualiteit

14 juni kunnen onderwijsprofessionals de webinar Aandacht voor relaties en seksualiteit: waar te beginnen? volgen. De webinar is gericht op professionals in het primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. Deelnemers krijgen tips over het vormgeven van het thema Relaties en seksualiteit met de Gezonde School-aanpak.

Het effect van bewegen in de klas op leerlingen in het vo en mbo

Een lerarenopleider vo/mbo stelde aan het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek de volgende vraag: Is het waar dat bewegen in de les de taakgerichtheid en concentratie verbetert van leerlingen in het vo/mbo, en zo ja, wat is dan het verklarend mechanisme?

Panel Gezonde School zoekt onderwijsprofessionals uit po, vo, mbo en so

Gezonde School zoekt nieuwe leden voor het Panel Gezonde School. Ben jij leraar, mentor, directeur, zorgcoördinator, intern begeleider of een andere onderwijsprofessional in het primair-, speciaal-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs of mbo? En wil jij ongeveer drie keer per jaar jouw ervaringen en kennis delen over Gezonde School via een online vragenlijst? Meld je dan nu aan.

Enorme belangstelling stimuleringsregelingen voor gezonde leefstijl

Scholen in het primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo konden afgelopen weken één of meer stimuleringsregelingen aanvragen bij Gezonde School. Nog niet eerder meldden zoveel scholen zich aan om, met behulp van deze regelingen, te werken aan een gezonde leefstijl voor hun leerlingen of studenten. Er kan op dit moment geen stimuleringsregeling meer worden aangevraagd bij Gezonde School; de belangstellingsregistratie is per 18 april gesloten.