Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Speciaal Onderwijs

Minder leerlingen tegelijk op het schoolplein

Vroeger waren er veel incidenten op het schoolplein van SBO De Kans in Amsterdam Nieuw-West. Nu er minder leerlingen tegelijk spelen, is de veiligheid vergroot en kan het schoolplein beter benut worden voor beweging en ontspanning.

Stichting Special Heroes zoekt gastdocenten Gezonde Leefstijl

Stichting Special Heroes Nederland leidt gastdocenten op die basislessen geven op het thema gezonde leefstijl. Hiervoor zijn zij op zoek naar enthousiaste gastdocenten om het gastdocententeam mee te versterken.

Panel Gezonde School zoekt onderwijsprofessionals uit po, vo, mbo en so

Gezonde School zoekt nieuwe leden voor het Panel Gezonde School. Ben jij leraar, mentor, directeur, zorgcoördinator, intern begeleider of een andere onderwijsprofessional in het primair-, speciaal-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs of mbo? En wil jij ongeveer drie keer per jaar jouw ervaringen en kennis delen over Gezonde School via een online vragenlijst? Meld je dan nu aan.

Enorme belangstelling stimuleringsregelingen voor gezonde leefstijl

Scholen in het primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo konden afgelopen weken één of meer stimuleringsregelingen aanvragen bij Gezonde School. Nog niet eerder meldden zoveel scholen zich aan om, met behulp van deze regelingen, te werken aan een gezonde leefstijl voor hun leerlingen of studenten. Er kan op dit moment geen stimuleringsregeling meer worden aangevraagd bij Gezonde School; de belangstellingsregistratie is per 18 april gesloten.

Grootste deel leerlingen speciaal onderwijs behoorlijk seksueel weerbaar

Het grootste deel van de leerlingen op het speciaal (basis)onderwijs is behoorlijk seksueel weerbaar. Dat blijkt uit het rapport Peil.Burgerschap einde speciaal (basis)onderwijs 2020-2021 van de Onderwijsinspectie.

Healthy Heroes in speciaal onderwijs

Stichting Special Heroes Nederland maakt zich hard voor een klas vol met Healthy leerlingen! Met het programma Healthy Heroes laat de stichting leerlingen in het speciaal onderwijs spelenderwijs aan de hand van verschillende lesmethodes het positieve effect van een gezonde leefstijl ervaren. Zij leren hoe ze hierin zelf, bewust gezonde keuzes kunnen maken in meer bewegen en gezonder eten en welke invloed deze keuzes op hun welbevinden hebben.

Nieuwe ronde stimuleringsregelingen voor een gezonde leefstijl

Structurele aandacht voor een gezonde leefstijl op jonge leeftijd vergroot de kans op gezondere kinderen én volwassenen. Wil je als school een boost geven aan een gezonde leefstijl? Van 6 maart tot en met 17 april 2023 kunnen scholen in het primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs vier verschillende stimuleringsregelingen aanvragen bij Gezonde School.

Koningsspelen 2023: Eén twee, iedereen doet mee!

Op vrijdag 21 april 2023 vindt de twaalfde editie van de Koningsspelen plaats. Het evenement werd in 2013 voor het eerst gehouden. Mede dankzij het gratis down te loaden KoningsspelenPakket kunnen blije en sportieve kinderen van over de hele wereld er aan meedoen.

Ruim 200 scholen besteden aandacht aan seksuele vorming tijdens Week van de Liefde

Een record aantal scholen doen mee aan de Week van de Liefde, de themaweek over relaties en seksualiteit. Bijna 200 scholen in het voortgezet onderwijs, praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en mbo met in totaal circa 60.000 leerlingen doen van 13 tot 17 februari mee. Zowel leerlingen als docenten willen meer aandacht voor brede seksuele vorming, waarbij ook aandacht is voor diversiteit, gendergelijkheid en plezier. Het thema van de week is dit jaar dan ook ‘Zijn wie je bent, iedereen is anders’. Een thema dat leeft op scholen door het hele land.

Thema Week van de Liefde: Zijn wie je bent

Valentijnsdag – 14 februari – is de dag van de liefde. Daarom organiseren Rutgers en Soa Aids Nederland rondom die dag de Week van de Liefde. Tijdens de Week van de Liefde besteden scholen in het voortgezet onderwijs, praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en mbo aandacht aan het thema seksuele vorming of verdiepen hun kennis. In 2023 vindt de week plaats van 13 tot en met 17 februari. Thema is dit jaar ‘Zijn wie je bent’.

Erasmus en Atria zoeken deelnemers voor wetenschappelijk onderzoek naar Make a Move(+)

Tussen 2020 en 2024 voeren de Erasmus Universiteit Rotterdam en kennisinstituut Atria onderzoek uit naar de effectiviteit van de programma’s Make a Move en Make a Move+. De programma’s verbeteren de psychoseksuele gezondheid van jongens en jongemannen in het vmbo en mbo en van jongens met een lichte verstandelijke beperking. Ben jij (toekomstig) Make a Move of Make a Move+ trainer? Doe mee met het Move Up! onderzoek.

Discussiekaarten laten leerlingen en studenten meedenken over gezonde leefstijl

Wil je een gezonde leefstijl op school vanzelfsprekend en leerlingen of studenten erbij betrekken? Met de nieuwe discussiekaarten van Gezonde School kan dat door het gesprek of debat met ze aan te gaan. Zo ontdek je wat hun wensen zijn en waarom zij bepaalde zaken belangrijk vinden.

Ontwikkeling lesmateriaal over voeding voor het speciaal onderwijs

Werk jij in of met het speciaal onderwijs? Voor de ontwikkeling van lesmateriaal over gezond en duurzaam eten is het Louis Bolk Instituut op zoek naar onderwijsprofessionals die willen meedenken of lesmateriaal willen testen. Het lesmateriaal is bedoeld voor leerlingen in cluster 3 en 4 van het speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.

Genomineerde scholen verkiezing speciale vmbo-editie ‘Sportiefste VO-school van Nederland’ bekend

De genomineerde scholen voor de speciale editie van de verkiezing ‘Sportiefste VO-school van Nederland 2023’ zijn bekend. Op 19 april 2023 maken de genomineerden kans om de ‘Sportiefste VO-school van Nederland 2023’ te worden. Het is de elfde keer dat de KVLO (Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding), Kenniscentrum Sport en Bewegen, NOC*NSF en Stichting Special Heroes Nederland deze verkiezing organiseren.

Gebundelde krachten voor een gezonde jeugd

Woensdag 14 december organiseert Gezonde School de netwerkbijeenkomst Gebundelde krachten voor een gezonde jeugd. Ben je bestuurder, directeur, leidinggevende, projectleider of op een andere manier op bestuurlijk niveau betrokken bij een gezonde leefstijl voor leerlingen en studenten in het primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs? Meld je dan aan en doe inspiratie op voor het versterken en borgen van de lokale bestuurlijke samenwerking. Aanmelden kan tot en met 9 december.