Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Speciaal Onderwijs

Food Challenge en Stichting Special Heroes Nederland bundelen krachten voor praktijk- en speciaal voortgezet onderwijs

Vanaf 1 mei hebben Food Challenge en Stichting Special Heroes Nederland de handen ineen geslagen om een verdiepend lespakket te bieden voor praktijkonderwijs (PrO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Het doel is om de gezondheid en het bewustzijn hierover van leerlingen te bevorderen en hen te betrekken bij duurzame voedselproductie.

Lekker in hun vel leren ze beter: hoe zit dat?

Als onderwijsprofessional herken je dit waarschijnlijk: juist de leerlingen of studenten die lekker in hun vel zitten doen het goed op school. Ze hebben hun huiswerk af, maken makkelijk vrienden en sporten regelmatig. Je kunt je leerlingen of studenten helpen om lekkerder in hun vel te zitten door te investeren in sociaal-emotionele vaardigheden. Daarmee help je hun welbevinden vergroten. En dat draagt weer bij aan beter functioneren op school. Hoe werkt dat? Pharos en Trimbos leggen het uit in een artikel op de website van Gezonde School.

Gezonde leefstijl voor kinderen en jongeren met beperking

Special Heroes merkt dat er bij centra die met Special Heroes samenwerken een groeiende behoefte bestaat om de leefstijl van kinderen en jongeren meer aandacht te geven. Daarom organiseert Special Heroes op 28 juni een symposium dat interessant is voor professionals in revalidatiecentra (revalidatieartsen en behandelaren), kinderdagcentra (AVG artsen, behandelaren en begeleiders) en speciaal onderwijs (directeuren en docenten).

Minder scholen in het speciaal basisonderwijs bieden schoolzwemmen aan

In 2023 bieden minder scholen in het speciaal basisonderwijs (SBO) schoolzwemmen aan dan in 2019. Dit percentage daalde van 38 naar 29 procent. In het speciaal onderwijs (SO) daalde het ook, maar lichter. Dit blijkt uit onderzoek van Eef Hollander en Marthe Westerbroek van het Mulier Instituut onder de Nederlandse scholen in het speciaal (basis)onderwijs.

Vijfde editie Kok in de Klas

Deze week verzorgen 120 koks in het hele land een kookles in groep 6, 7of 8. In totaal doen ruim 3000 bovenbouwleerlingen van basisscholen, SO en VSO scholen mee. Een van de scholen die deelnamen was SO De Keerkring in Zoetermeer. Op De Keerkring gaven koks Robin Collard en Joske Meijer van Ethica Restaurant kookles.

Verkiezing sportiefste basisschool van Nederland

Sportieve basisscholen van Nederland opgelet! Wil je laten zien dat jouw school uitblinkt in goed en voldoende bewegen en sporten? En verdient jouw school een plek in de schijnwerpers? Schrijf jouw school dan in voor de verkiezing Sportiefste basisschool/s(b)o-school van Nederland 2024. Inschrijven kan tot 1 december.

Leerlingen uit het speciaal (basis)onderwijs ontdekken de survivalsport

Op donderdag 21 september organiseerde de Stichting Special Heroes de Sport Heroes Survival Experience bij Hommes Survivalrun & Outdoor in Groningen. Zes verschillende speciaal (basis)onderwijsscholen uit de provincie Groningen en Assen ontdekten de survivalsport. De jongeren verlieten de veilige schoolomgeving waar regelmaat, structuur en ritme centraal staan voor het prachtig opgebouwde parcours vol met uitdagende hindernissen. In totaal zijn er 250 leerlingen de survivalbaan over gegaan.

Activiteitenmarkt Welbevinden Gezonde School

Wil jij dit schooljaar werken aan het welbevinden van leerlingen of studenten? Kom dan naar de activiteitenmarkt Welbevinden, op woensdag 11 oktober in Utrecht. Je maakt dan kennis met verschillende Gezonde School-activiteiten voor welbevinden in het primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. Aanmelden is gratis en kan tot en met 14 september.

Gezonde School kijkt trots terug op 2022

Gezonde School kijkt trots terug op 2022. Met gebundelde krachten is er in 2022 op ingezet een gezonde leefstijl zichtbaar en merkbaar te maken en de aandacht hiervoor nog steviger te verankeren in alle scholen binnen het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en het mbo.

Webinar Aandacht voor relaties en seksualiteit

14 juni kunnen onderwijsprofessionals de webinar Aandacht voor relaties en seksualiteit: waar te beginnen? volgen. De webinar is gericht op professionals in het primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. Deelnemers krijgen tips over het vormgeven van het thema Relaties en seksualiteit met de Gezonde School-aanpak.

Minder leerlingen tegelijk op het schoolplein

Vroeger waren er veel incidenten op het schoolplein van SBO De Kans in Amsterdam Nieuw-West. Nu er minder leerlingen tegelijk spelen, is de veiligheid vergroot en kan het schoolplein beter benut worden voor beweging en ontspanning.

Stichting Special Heroes zoekt gastdocenten Gezonde Leefstijl

Stichting Special Heroes Nederland leidt gastdocenten op die basislessen geven op het thema gezonde leefstijl. Hiervoor zijn zij op zoek naar enthousiaste gastdocenten om het gastdocententeam mee te versterken.

Panel Gezonde School zoekt onderwijsprofessionals uit po, vo, mbo en so

Gezonde School zoekt nieuwe leden voor het Panel Gezonde School. Ben jij leraar, mentor, directeur, zorgcoördinator, intern begeleider of een andere onderwijsprofessional in het primair-, speciaal-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs of mbo? En wil jij ongeveer drie keer per jaar jouw ervaringen en kennis delen over Gezonde School via een online vragenlijst? Meld je dan nu aan.

Enorme belangstelling stimuleringsregelingen voor gezonde leefstijl

Scholen in het primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo konden afgelopen weken één of meer stimuleringsregelingen aanvragen bij Gezonde School. Nog niet eerder meldden zoveel scholen zich aan om, met behulp van deze regelingen, te werken aan een gezonde leefstijl voor hun leerlingen of studenten. Er kan op dit moment geen stimuleringsregeling meer worden aangevraagd bij Gezonde School; de belangstellingsregistratie is per 18 april gesloten.

Grootste deel leerlingen speciaal onderwijs behoorlijk seksueel weerbaar

Het grootste deel van de leerlingen op het speciaal (basis)onderwijs is behoorlijk seksueel weerbaar. Dat blijkt uit het rapport Peil.Burgerschap einde speciaal (basis)onderwijs 2020-2021 van de Onderwijsinspectie.