Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Speciaal Onderwijs

Ontwikkeling lesmateriaal over voeding voor het speciaal onderwijs

Werk jij in of met het speciaal onderwijs? Voor de ontwikkeling van lesmateriaal over gezond en duurzaam eten is het Louis Bolk Instituut op zoek naar onderwijsprofessionals die willen meedenken of lesmateriaal willen testen. Het lesmateriaal is bedoeld voor leerlingen in cluster 3 en 4 van het speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.

Genomineerde scholen verkiezing speciale vmbo-editie ‘Sportiefste VO-school van Nederland’ bekend

De genomineerde scholen voor de speciale editie van de verkiezing ‘Sportiefste VO-school van Nederland 2023’ zijn bekend. Op 19 april 2023 maken de genomineerden kans om de ‘Sportiefste VO-school van Nederland 2023’ te worden. Het is de elfde keer dat de KVLO (Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding), Kenniscentrum Sport en Bewegen, NOC*NSF en Stichting Special Heroes Nederland deze verkiezing organiseren.

Gebundelde krachten voor een gezonde jeugd

Woensdag 14 december organiseert Gezonde School de netwerkbijeenkomst Gebundelde krachten voor een gezonde jeugd. Ben je bestuurder, directeur, leidinggevende, projectleider of op een andere manier op bestuurlijk niveau betrokken bij een gezonde leefstijl voor leerlingen en studenten in het primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs? Meld je dan aan en doe inspiratie op voor het versterken en borgen van de lokale bestuurlijke samenwerking. Aanmelden kan tot en met 9 december.

Denk je dat een ander dat leuk vindt?

De Koningin Julianaschool in Culemborg is een christelijke school voor gespecialiseerd basisonderwijs. De hele school werkt met De Vreedzame School. Dat schept duidelijkheid en levert een nog veiligere omgeving op. Mia de Weijer, leerkracht groep 4-5 en lid werkgroep Vreedzame School, vertelt erover.

Subsidie voor rijke schooldag beschikbaar

Scholen in het primair onderwijs en voortgezet (speciaal) onderwijs kunnen tot en met 30 september subsidie aanvragen voor een rijke schooldag. De subsidie is beschikbaar via het programma School & Omgeving, bedoeld om kansengelijkheid in het onderwijs en de omgeving te versterken. Dit jaar is er 34 miljoen euro beschikbaar vanuit het programma.

Hoe gebruik je de Opstapjes van het Voedingscentrum?

Het Voedingscentrum biedt Opstapjes aan: tegeltjes voor v(s)o- en mbo-scholen op hun weg naar een Gezonde Schoolkantine en Schoolkantine Schaal. Hiermee wordt iedere stap in de goede richting gestimuleerd en beloond. Ben je benieuwd hoe jouw school de Opstapjes kan gebruiken? Lees het in dit artikel.

Inschrijving EU-Schoolfruit 2022-2023 is geopend!

Alle basisscholen en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs kunnen zich van 9 mei t/m 22 mei 2022 inschrijven voor het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma 2022-2023! EU-Schoolfruit stimuleert kinderen samen in de klas fruit en groente te eten. Ongeveer 3000 scholen ontvangen 20 weken lang iedere week 3 porties groente en fruit voor alle leerlingen. En dat helemaal gratis dankzij financiering van de Europese Unie.

SO de Hertog uit Tiel Sportiefste SO-school van Nederland 2022

Op woensdag 23 maart 2022 vond in Groningen de uitreiking voor de ‘Sportiefste Speciaal Onderwijs school van Nederland’ en ‘Sportiefste Basisschool van Nederland’ plaats. Een deskundige jury verkoos SO de Hertog uit Tiel tot winnaar in de categorie ‘Sportiefste SO-school van Nederland’. In de categorie ‘Sportiefste Basisschool van Nederland’ kwam CBS Het Lichtpunt uit Rhoon als winnaar uit de bus. De KVLO, Kenniscentrum Sport en Bewegen, NOC*NSF en Special Heroes Nederland organiseerden, in samenwerking met de Hanzehogeschool Instituut voor Sportstudies, deze feestelijke finaledag.

Samenwerking nodig voor voedseleducatie in het speciaal onderwijs

Het speciaal onderwijs wil het stimuleren van gezond eetgedrag van leerlingen ondersteunen, maar het huidige aanbod van voedseleducatie sluit hier niet op aan. De ideale uitkomst is wanneer lesmethodes worden ontwikkeld of aangepast op het niveau en de belevingswereld van de leerlingen in de vorm van praktijkgerichte activiteiten die een integraal onderdeel zijn op school. Dit geven leerkrachten en medewerkers aan tijdens een behoeftepeiling en expertmeeting over voedseleducatie van het Louis Bolk Instituut, in samenwerking met Special Heroes Nederland, JOGG en Jong Leren Eten. Welke haalbare verbeterpunten en kansen zien de deelnemers?

Gezonde School komt met hygiëne in het speciaal onderwijs

Gezonde School biedt sinds kort informatie over en tips voor hygiëne in het speciaal onderwijs. Hiermee kan er op scholen in het speciaal onderwijs structureel worden gewerkt aan het thema Hygiëne. Informatie over thema Hygiëne was eerder al beschikbaar voor het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.

Genomineerden verkiezingen ‘Sportiefste Basisschool van Nederland’ en ‘Sportiefste SO-School van Nederland’ bekend

De vijf genomineerde basisscholen en twee genomineerde SO-scholen voor de verkiezing ‘Sportiefste Basisschool/SO-school van Nederland 2022’ zijn bekend. De scholen die strijden om de titel zijn voorbeeldscholen voor andere scholen op het gebied van het maken van beweegbeleid. Zij hebben allen een uitmuntend aanbod van 2+1+2. Op die manier stimuleren zij hun leerlingen om een actieve en gezonde leefstijl te ontwikkelen. Uiteraard is het aanbod geborgd in het schoolbeleid.

Liefde voor jezelf is thema Week van de Liefde 2022

Valentijnsdag is de dag van de liefde. Daarom organiseren Rutgers en Soa Aids Nederland rondom die dag de Week van de Liefde. Tijdens de Week van de Liefde besteden scholen in het voortgezet onderwijs, praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en MBO aandacht aan het thema seksuele vorming of verdiepen hun kennis. In 2022 vindt de week plaats van 14 tot en met 18 februari. Thema is Liefde voor jezelf.

Onderzoek naar voedseleducatie in het speciaal (basis)onderwijs

Zijn er genoeg kwalitatief goede en passende materialen voor voedseleducatie beschikbaar voor het speciaal (basis)onderwijs? Is er ruimte en behoefte om aandacht aan voedseleducatie te besteden? En wat kan eventueel gedaan worden om wensen en aanbod beter op elkaar aan te laten sluiten? Dat wil het Louis Bolk Instituut samen met Special Heroes, Jong Leren Eten en JOGG in kaart brengen.

Integraal leefstijlaanbod speciaal onderwijs van Special Heroes

Elk kind heeft zijn eigen interesses en talenten. De één houdt van sport, de ander van muziek maken en weer een ander van koken. Door Corona en de maatregelen is de ontplooiing van deze talenten en het welzijn van de kinderen onder druk komen te staan. Special Heroes Nederland heeft voor scholen een integraal programma om het welzijn van leerlingen te verbeteren en hun talenten tot bloei te laten komen.

Inschrijving EU-Schoolfruit- en Groenteprogramma 2021-2022 bekend

Van 6 t/m 19 september kunnen scholen zich via de website euschoolfruit.nl inschrijven voor het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma 2021-2022. Deelnemende scholen ontvangen gedurende 20 weken, 3 porties groente en fruit per leerling, per week. Het EU-Schoolfruitprogramma is bedoeld voor basisscholen, speciaal basisonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.