Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Voeding

Belangrijker dan ooit: lessen over voeding

Gezond, veilig en duurzaam eten is ontzettend belangrijk. Gezond, omdat je daar onder andere je weerstand mee ondersteunt én makkelijker op een goed gewicht blijft. Veilig, om te leren hygiënisch om te gaan met voedsel, want we hebben al buikpijn genoeg van andere dingen. En duurzaam, we staan immers met zijn allen voor de uitdaging de aarde leefbaar te houden. Met het gratis lespakket ‘Weet wat je eet’ van het Voedingscentrum leren jongeren alles over gezond, veilig en duurzaam eten. Het gaat om online lessen. Ideaal dus, want je kunt het ook op afstand geven.

Groente- en fruitconsumptie tijdens 10-uurtje twee keer zo hoog bij een 5-dagen beleid

Op basisscholen die een beleid hebben met vijf vaste groente- en fruitdagen, eten kinderen twee keer zoveel groente en fruit in de ochtendpauze als op scholen waar geen regels zijn. Dit blijkt uit onderzoek van Wageningen University & Research dat uitgevoerd is op negen basisscholen in Midden-Nederland. De resultaten zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Appetite.

Dag van de Gezonde Schoolkantine

Op donderdag 15 april is het weer zover: de jaarlijkse Dag van de Gezonde Schoolkantine. Afgelopen jaar kon het Voedingscentrum de dag helaas niet groots vieren, en ook dit jaar kunnen ze niet groots uitpakken. Dat zou ook niet passen bij de situatie waar scholen en cateraars zich in bevinden. En tóch laat het Voedingscentrum de Dag van de Gezonde Schoolkantine wel doorgaan. Omdat ze het juist nu belangrijk vinden om álle scholen, cateraars en partners die zich ondanks alles zijn blijven inzetten voor een gezondere eetomgeving voor jongeren in het zonnetje te zetten.

Richtlijnen Gezondere Kantines wordt Richtlijn Eetomgevingen voor Scholen

De naam van de Richtlijnen Gezondere Kantines is veranderd naar Richtlijn Eetomgevingen voor Scholen. Inhoudelijk verandert er niets.

Derde virtuele schalenparade Gezonde Schoolkantine

Op donderdag 22 april organiseert de Gezonde Schoolkantine van 13.30-14.00 voor de derde keer een virtuele schalenparade. Aanmelden kan door te mailen naar degezondeschoolkantine@voedingscentrum.nl of de brigadier uit jouw provincie.

Subsidie Watertappunten

Alle scholen in het primair onderwijs, speciaal onderwijs, het voorgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs in Nederland kunnen gebruikmaken van de derde ronde van de subsidie Watertappunten 2021 voor de aanschaf en realisatie van een nieuw watertappunt. Alleen bij sprake van over-inschrijving maakt de subsidie Watertappunten gebruik van criteria die zijn opgesteld door een selectiecommissie. Hierbij speelt de volgorde van registratie voor de regeling geen rol.

Schoolkantines in tijden van corona

Helaas is er een nieuwe lockdown en sluiten de scholen tot 18 januari. Daarmee sluiten ook de kantines weer. Toch kun je als school deze weken wel aangrijpen om stappen te zetten in je kantine, zo laat de Gezonde Schoolkantine van het Voedingscentrum zien.

Schoollunches in het basisonderwijs in Europa

Hoe is het met schoollunches gesteld in het basisonderwijs in Europa? Dat onderzochten Geertje van Bergen, Monique Vingerhoeds, Coosje Dijkstra en Ellen van Kleef. Het onderzoek is uitgevoerd door Wageningen Food & Biobased Research (WFBR), onderdeel van Wageningen University & Research, Wageningen University (WUR) en Vrije Universiteit Amsterdam (VU). van de Wageningen Universiteit.

35 organisaties ondertekenen Akkoord Gezonde Voeding op Scholen 2021-2025

35 organisaties waaronder cateraars, groothandels, automatenleveranciers, producenten en leveranciers van watertappunten hebben op donderdag 19 oktober hun handtekening gezet voor een gezonder voedingsaanbod op scholen in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Het Akkoord Gezonde Voeding op Scholen 2021-2025 is een initiatief van JOGG in samenwerking met het Voedingscentrum.

Virtuele schalenparade

Donderdagmiddag 12 november was de virtuele schalenparade, waarbij de Schoolkantine Brigade de eerste 25 Schoolkantine Schalen van dit schooljaar heeft uitgereikt.

Lesprogramma Krachtvoer vernieuwd en online beschikbaar!

Krachtvoer is een gratis lesprogramma om VMBO-onderbouw leerlingen te helpen gezond te leven en in het bijzonder om gezonde voedingskeuzes te maken. In Krachtvoer draait het voor leerlingen om actief bezig zijn met hun eigen voeding. Dit komt terug in de vele actieve en afwisselende werkvormen. De vernieuwde website www.krachtvoer.nu is sinds juli 2019 beschikbaar voor iedereen! Docenten melden zich eenmalig aan en hebben direct toegang tot al het lesmateriaal. Het lesprogramma biedt ook mogelijkheden voor thuisonderwijs.

Schoolkantines gezonder door begeleiding

Het aanbod én de uitstraling van schoolkantines wordt gezonder als scholen begeleiding krijgen. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Irma Evenhuis. Goed nieuws, want een gezond voedselaanbod op school kan jongeren stimuleren tot gezondere voedselkeuzes. En jong geleerd is oud gedaan. Evenhuis promoveerde op 11 november aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Een gezonde schoollunch en meer bewegen op de basisschool helpen in de aanpak van overgewicht

Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft op donderdag 5 november de Tweede Kamer het rapport ‘Gezonder op de basisschool: schoollunches en meer bewegen; Een verkenning naar draagvlak, haalbaarheid, betaalbaarheid en impact’ gestuurd, opgesteld door het RIVM. Uit het onderzoek blijkt o.a. dat met de invoering van een schoollunch in combinatie met meer bewegen op school, het percentage kinderen van 4 tot 18 jaar met overgewicht zou kunnen dalen van 13,5% naar 10,2% in 2040, en kinderen met obesitas van 2,8% naar 2,3% in 2040.

Ieder kind in 2040 een gezond voedingspatroon

Ieder kind in 2040 een gezond voedingspatroon. Dat is de ambitie van de Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie. De Alliantie is opgericht door Diabetes Fonds, Hartstichting, Maag Lever Darm Stichting en Nierstichting in samenwerking met Gemeente Amsterdam, JOGG en UNICEF Nederland.

Virtuele schalenparade op 12 november

Op donderdag 12 november van 13.30-14.00 uur organiseert de Gezonde Schoolkantine van het Voedingscentrum een virtuele schalenparade. Tijdens deze onlinebijeenkomst reikt de Gezonde Schoolkantine de eerste Schoolkantine Schalen van dit schooljaar uit! De Gezonde Schoolkantine zet de scholen in het zonnetje en scholen ontvangen van tevoren een verrassing per post.