Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Voeding

Derde virtuele schalenparade Gezonde Schoolkantine

Op donderdag 22 april organiseert de Gezonde Schoolkantine van 13.30-14.00 voor de derde keer een virtuele schalenparade. Aanmelden kan door te mailen naar degezondeschoolkantine@voedingscentrum.nl of de brigadier uit jouw provincie.

Subsidie Watertappunten

Alle scholen in het primair onderwijs, speciaal onderwijs, het voorgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs in Nederland kunnen gebruikmaken van de derde ronde van de subsidie Watertappunten 2021 voor de aanschaf en realisatie van een nieuw watertappunt. Alleen bij sprake van over-inschrijving maakt de subsidie Watertappunten gebruik van criteria die zijn opgesteld door een selectiecommissie. Hierbij speelt de volgorde van registratie voor de regeling geen rol.

Schoolkantines in tijden van corona

Helaas is er een nieuwe lockdown en sluiten de scholen tot 18 januari. Daarmee sluiten ook de kantines weer. Toch kun je als school deze weken wel aangrijpen om stappen te zetten in je kantine, zo laat de Gezonde Schoolkantine van het Voedingscentrum zien.

Schoollunches in het basisonderwijs in Europa

Hoe is het met schoollunches gesteld in het basisonderwijs in Europa? Dat onderzochten Geertje van Bergen, Monique Vingerhoeds, Coosje Dijkstra en Ellen van Kleef. Het onderzoek is uitgevoerd door Wageningen Food & Biobased Research (WFBR), onderdeel van Wageningen University & Research, Wageningen University (WUR) en Vrije Universiteit Amsterdam (VU). van de Wageningen Universiteit.

35 organisaties ondertekenen Akkoord Gezonde Voeding op Scholen 2021-2025

35 organisaties waaronder cateraars, groothandels, automatenleveranciers, producenten en leveranciers van watertappunten hebben op donderdag 19 oktober hun handtekening gezet voor een gezonder voedingsaanbod op scholen in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Het Akkoord Gezonde Voeding op Scholen 2021-2025 is een initiatief van JOGG in samenwerking met het Voedingscentrum.

Virtuele schalenparade

Donderdagmiddag 12 november was de virtuele schalenparade, waarbij de Schoolkantine Brigade de eerste 25 Schoolkantine Schalen van dit schooljaar heeft uitgereikt.

Lesprogramma Krachtvoer vernieuwd en online beschikbaar!

Krachtvoer is een gratis lesprogramma om VMBO-onderbouw leerlingen te helpen gezond te leven en in het bijzonder om gezonde voedingskeuzes te maken. In Krachtvoer draait het voor leerlingen om actief bezig zijn met hun eigen voeding. Dit komt terug in de vele actieve en afwisselende werkvormen. De vernieuwde website www.krachtvoer.nu is sinds juli 2019 beschikbaar voor iedereen! Docenten melden zich eenmalig aan en hebben direct toegang tot al het lesmateriaal. Het lesprogramma biedt ook mogelijkheden voor thuisonderwijs.

Schoolkantines gezonder door begeleiding

Het aanbod én de uitstraling van schoolkantines wordt gezonder als scholen begeleiding krijgen. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Irma Evenhuis. Goed nieuws, want een gezond voedselaanbod op school kan jongeren stimuleren tot gezondere voedselkeuzes. En jong geleerd is oud gedaan. Evenhuis promoveerde op 11 november aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Een gezonde schoollunch en meer bewegen op de basisschool helpen in de aanpak van overgewicht

Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft op donderdag 5 november de Tweede Kamer het rapport ‘Gezonder op de basisschool: schoollunches en meer bewegen; Een verkenning naar draagvlak, haalbaarheid, betaalbaarheid en impact’ gestuurd, opgesteld door het RIVM. Uit het onderzoek blijkt o.a. dat met de invoering van een schoollunch in combinatie met meer bewegen op school, het percentage kinderen van 4 tot 18 jaar met overgewicht zou kunnen dalen van 13,5% naar 10,2% in 2040, en kinderen met obesitas van 2,8% naar 2,3% in 2040.

Ieder kind in 2040 een gezond voedingspatroon

Ieder kind in 2040 een gezond voedingspatroon. Dat is de ambitie van de Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie. De Alliantie is opgericht door Diabetes Fonds, Hartstichting, Maag Lever Darm Stichting en Nierstichting in samenwerking met Gemeente Amsterdam, JOGG en UNICEF Nederland.

Virtuele schalenparade op 12 november

Op donderdag 12 november van 13.30-14.00 uur organiseert de Gezonde Schoolkantine van het Voedingscentrum een virtuele schalenparade. Tijdens deze onlinebijeenkomst reikt de Gezonde Schoolkantine de eerste Schoolkantine Schalen van dit schooljaar uit! De Gezonde Schoolkantine zet de scholen in het zonnetje en scholen ontvangen van tevoren een verrassing per post.

De effecten van een halfjaar gezonde schoollunch

Op 24 september vond het eindsymposium van het project De Gezonde Schoollunch plaats. Tijdens het symposium werden de projectresultaten besproken. Ook kwamen aan de hand van interactieve break-outsessies een viertal vragen aan de orde.

‘Ik Lekker Fit’ zet in op allemaal fitte kinderen in Schagen

Voedingslessen van een diëtist, een voedingsconsult voor ouders van kleuters, kijken hoe de basisschool een gezondere plek kan zijn, een extra lengte- en gewichtmeting en workshops over een gezonde leefstijl. Dat zijn de vijf pijlers van ‘Ik Lekker Fit’. Het project gaat dit schooljaar het derde jaar in. Een programma van de gemeente Schagen, uitgevoerd door GGD Hollands Noorden en diëtistenpraktijk Dieet & Co en ondersteund door Melissa Deenstra. Melissa is JOGG-regisseur bij Team Sportservice Schagen | Hollands Kroon. Haar taak is jongeren te leren hoe ze zelf voor een gezondere toekomst kunnen zorgen.

Kinderen eten gezonder door aanbieden van gezonde lunch op school

Kinderen eten meer groente en volkoren en bruin brood en drinken minder suikerhoudende dranken als ze een lunch op school krijgen aangeboden. Dit blijkt uit het project de ‘Gezonde Schoollunch’ van Wageningen University & Research en de Vrije Universiteit Amsterdam. In dit project kregen kinderen van de bovenbouw op drie basisscholen (in Amsterdam, Lunteren en Vlaardingen) zes maanden lang een gezonde lunch aangeboden. Alle resultaten werden donderdag 24 september gepresenteerd tijdens het online eindsymposium van dit project, Een gezonde schoollunch in de praktijk.

Via praatplaten in gesprek met ouders met kinderen

Hoe ga je als zorg- of onderwijsprofessional in gesprek met ouders met kinderen over een gezonde leefstijl? Glos Educatief maakte in opdracht van GGDZHZ (Zuid-Holland-Zuid) en in samenwerking met Jong JGZ in het kader van Doe ff gezond Dordrecht vier praatplaten over de thema’s slaap, gezonde voeding, water drinken en bewegen.