Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

BOinK introduceert nieuwe website over kindermishandeling voor onderwijs en kinderopvang

Betrouwbare informatie over kindermishandeling, gebundeld en overzichtelijk bij elkaar

De Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) heeft in het kader van de Beweging tegen Kindermishandeling een nieuwe website ontwikkeld voor professionals uit het onderwijs en in de kinderopvang. Op deze site vinden leraren, onderwijsassistenten, pedagogisch medewerkers, gastouders en andere professionals uit de twee branches betrouwbare informatie over dit onderwerp, gebundeld en overzichtelijk bij elkaar.

Op de website staat praktische en actuele informatie over kindermishandeling, waaronder huiselijk geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag. De informatie is gerubriceerd in negen thema’s:

  • Signalen en vormen van kindermishandeling
  • Meldcode kinderopvang
  • Meldcode onderwijs
  • Veilig Thuis
  • Aandachtsfunctionaris
  • Gesprekken met ouders en kinderen
  • Rol gemeente
  • Informatie, feiten en cijfers
  • Training en cursus

Met deze informatie hebben professionals meer bagage waarmee ze signalen mogelijk sneller opmerken, de meldcode eerder toepassen en, indien de uitkomst van het afwegingskader uit de meldcode daartoe aanleiding geeft, over gaan tot melden bij Veilig Thuis.

Suggesties voor de inhoud van deze website zijn welkom en kunnen worden gemaild naar info@beweging-tegenkindermishandeling.nl.

Zie ook het bericht op deze site over afwegingskader meldcode kindermishandeling.