Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Afwegingskader bij meldcode kindermishandeling

Vanaf 1 januari 2019 verplicht voor professionals binnen onderwijs en kinderopvang

Vanaf 1 januari 2019 moeten professionals binnen onderwijs, gezondheidszorg, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en justitie werken met een afwegingskader bij de meldcode kindermishandeling. De meldcode helpt professionals bij het omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

De code bestaat nu uit de volgende 5 stappen:

Stap 1: In kaart brengen van signalen
Stap 2: Overleggen met een collega en eventueel raadplegen van Veilig Thuis
Stap 3: Gesprek met de betrokkene(n)
Stap 4: Wegen (per 1 januari 2019: a.d.h.v. sectoreigen afwegingskader)
Stap 5: Beslissen: melden bij Veilig Thuis en/of zelf hulp verlenen

In het afwegingskader staat beschreven welke situaties de veiligheid van kinderen zodanig bedreigen dat melding bij Veilig Thuis altijd noodzakelijk is. Het melden van huiselijk geweld en kindermishandeling wordt met dit afwegingskader minder vrijblijvend. Dit omdat er nog altijd te weinig wordt ingegrepen bij signalen van kindermishandeling. Bekijk hier het afwegingskader voor het onderwijs en leerplicht. Meer weten over dit thema? Bekijk de informatiepagina van de Beweging tegen Kindermishandeling.