Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Lentekriebels

Aandacht voor weerbaarheid, relaties en seksualiteit

Een Gezonde School is een sociaal veilige school. Waar iedereen zichzelf kan zijn en met respect wordt behandeld. Seksuele vorming in het basisonderwijs draagt bij aan een sociaal veilig klimaat en respectvolle omgang. Hoe doe je dat als school? Een mooie opstart is de Week van de Lentekriebels.

Seksuele vorming gaat over respectvolle omgang, normen en waarden, wensen en grenzen. Maar ook over seksualiteit. Is dat nou wel nodig in het basisonderwijs? Ja. De seksuele ontwikkeling van kinderen begint al vanaf de geboorte. Kinderen ontdekken al vanaf jonge leeftijd hun eigen lichaam, ontwikkelen hun seksuele identiteit en ontdekken verschillen tussen jongens en meisjes. Ze gaan relaties en vriendschappen aan, worden verliefd en komen in de puberteit. Seksualiteit is, zeker in de onderbouw, een onderwerp waar kinderen vragen over hebben en waar op jonge leeftijd nog geen schaamte omheen hangt.

Taak van de (basis)school

Door dit soort onderwerpen gewoon bespreekbaar te maken kun je kinderen begeleiden in hun seksuele ontwikkeling. Ouders hebben daar de belangrijkste rol in, maar niet alle ouders doen dat, vinden het lastig of beginnen te laat.

Door te laten zien dat iedereen anders is maar ook gelijk, voelt iedereen zich welkom in de klas

Bijvoorbeeld pas in de puberteit, maar dan hebben kinderen zich al ideeën eigen gemaakt en staan ze minder open voor informatie van volwassenen. Door al op jonge leeftijd te beginnen met relationele en seksuele vorming raken leerlingen vertrouwd met de onderwerpen. Je kunt kinderen dan ook nog heel goed normen en waarden bijbrengen. Niet voor niets zijn alle scholen, ook basisscholen, verplicht om lessen te geven over seksualiteit en seksuele diversiteit.