Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

VSG positief over verplicht aantal uren bewegingsonderwijs op basisscholen

De Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) is positief over het verplicht aantal uren bewegingsonderwijs voor basisscholen. Eerder deze week nam de Tweede Kamer hierover een amendement aan. André de Jeu, directeur Vereniging Sport en Gemeenten, vindt het goed dat nu PO en VO worden gelijkgesteld: “Bij het VO was er al een verplicht aantal uren bewegingsonderwijs, bij het PO niet. Dat was best apart.”

De Jeu wijst erop dat in het rekenmodel waarmee gemeenten de benodigde capaciteit aan gymzalen berekenen voor het basisonderwijs al wordt uitgegaan van de twee uur bewegingsonderwijs per week. Dat betekent echter niet automatisch dat die twee uur ook op alle basisscholen wordt gegeven.

De Jeu verwacht dat het amendement, dat een overgangsperiode van drie jaar kent, in bepaalde plekken wel impact zal hebben. “Het hangt heel erg af van de demografische situatie. Die is heel anders in een dichtbevolkt gebied als Amsterdam dan in een uitgestrekte gemeente in Zuidwest-Friesland. In bepaalde gemeenten is er zeker werk aan de winkel.”

Bij sommige gemeenten kan met name de beschikbare grond en de daaraan gekoppelde vierkante meterprijs een probleem zijn, in andere gemeenten de verplichting dat een voorziening voor bewegingsonderwijs op maximaal 1500 meter van de school moet zijn. Ook het vervoer bij slecht weer kan een uitdaging zijn, al moet dat volgens De Jeu ook niet worden overdreven: “Volgens statistieken regent het op het overgrote deel van de dagen niet.”

Een ander knelpunt is de beschikbaarheid van personeel, dat het bewegingsonderwijs moet gaan geven. De Jeu ziet hierin ook een rol voor bijvoorbeeld buurtsportcoaches en beweegteams.

De VSG wil graag in gesprek met het Rijk over al deze uitdagingen. Hij benadrukt dat het ook al op veel plekken gewoon goed geregeld is. “Er zijn in Nederland 7000 basisscholen. Het nu aangenomen amendement is straks lang niet overal een probleem.”

Lees ook: Basisscholen moeten verplicht wekelijks minimaal twee uur bewegingsonderwijs geven

Lees ook: PO-Raad geen voorstander van verplicht aantal uren bewegingsonderwijs op basisscholen