Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

RIVM presenteert factsheet seksuele en relationele vorming in het onderwijs

Op basis van focusgroepen en interviews op scholen waarbij zowel met leerlingen als docenten is gesproken, aangevuld met informatie uit eerdere inventarisaties heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geïnventariseerd wat de ervaringen en behoeften van scholen zijn op het gebied van seksuele en relationele vorming. Ook is geïnventariseerd waar groepen met een verhoogd risico op onbedoelde (tiener)zwangerschappen zich bevinden.

De factsheet gaat in op onderwerpen als onbedoelde tienerzwangerschappen, ervaringen en behoeften seksuele en relationele vorming, bevorderende factoren om aandacht te besteden aan seksuele en relationele vorming en het aanbod aan seksuele en relationele vorming via het onderwijs.

De factsheet sluit af met een aantal conclusies en aanbevelingen:

  • Zorg voor een structurele en brede aanpak
  • Geef meer aandacht aan (online) omgaan met elkaar
  • Benut het beschikbare (erkende) aanbod
  • Lever maatwerk voor risicogroepen
  • Stimuleer deskundigheid docenten
  • Zorg voor tijd, geld, coördinatie en draagvlak
  • Laat leerlingen meedenken

De factsheet ‘Seksuele en relationele vorming in het onderwijs Een inventarisatie van ervaringen, behoeften en aanbod’ is hier te downloaden.