Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Pilotgemeenten evalueren IJslands preventiemodel

Op 27 mei vond de Inspiratiesessie over het IJslands preventiemodel plaats, waarbij de deelnemende gemeenten – Amersfoort, Hardenberg, samenwerkingsverband Kempengemeenten (Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden), Súdwest-Fryslân, Texel en Urk – hun ervaringen deelden over de pilot. De inspiratiesessie was georganiseerd door het Trimbos instituut en het Nederlands Jeugdinstituut.

Daarbij hadden alle gemeenten hun eigen onderwerp:

  • Gemeente Hardenberg – Algemene ervaringen
  • Gemeente Amersfoort – School
  • Gemeente Texel – Bestuurlijk proces
  • Gemeente Urk – Vrijetijdsbesteding
  • Gemeente Súdwest-Fryslân – Ouderbetrokkenheid
  • Kempengemeenten – School en vrijetijdsbesteding

De opname van de Inspiratiesessie is hier terug te zien.

Het Trimbos-instituut en het Nederlands Jeugdinstituut zijn momenteel bezig met visievorming op een brede implementatie van het IJslandse preventiemodel in Nederland. Vanaf 2022 zal er ook voor nieuwe gemeenten of regio’s de mogelijkheid zijn om te starten met deze aanpak. Bent u hierin geïnteresseerd? Lees dan hier meer over het implementatietraject.

Gemeenten kunnen ook al een vrijblijvende intentiepeiling invullen, bedoeld om de initiatiefnemers een beeld te geven van het aantal deelnemers.

Nadat de intentie voor deelname is gepeild zal er de mogelijkheid komen uw gemeente officieel aan te melden. De deadline hiervoor is 4 oktober 2021.

Click hier voor algemene informatie over het IJslands preventiemodel.