Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Startbijeenkomst Studiereis Gezonde School IJsland

Informatie over IJslands preventiemodel, doel en programma

Bij het Trimbos Instituut in Utrecht vond woensdag 11 september een drukbezochte startersbijeenkomst plaats van de Studiereis Gezonde School IJsland, die duurt van 22 tot en met 27 september. Aanwezig waren onder meer mensen vanuit het onderwijs, GGD’en Gezonde School, Voedingscentrum, NJI, KVLO, VO-raad en het Trimbos Instituut.

Bij het Trimbos Instituut in Utrecht vond woensdag 11 september een drukbezochte startersbijeenkomst plaats van de Studiereis Gezonde School IJsland, die duurt van 22 tot en met 27 september. Aanwezig waren onder meer mensen vanuit het onderwijs, GGD’en Gezonde School, Voedingscentrum, NJI, KVLO, VO-raad en het Trimbos Instituut.

Na een kennismakingsronde hield Jeroen de Greef van het Trimbos Instituut (zie foto) een presentatie over het IJslandse preventiemodel, dat in Nederland wordt getrokken door het Trimbos Instituut en het Nederlands Jeugd Instituut. De belangstelling voor het model ontstond naar aanleiding van een artikel in de Volkskrant van 2 juli 2017, ‘Hoe IJslandse tieners drank en sigaretten inruilden voor sport’. Gemeenten vroegen het Trimbos Instituut en het Nederlands Jeugd Instituut in hoeverre een dergelijk programma in Nederland ook zou kunnen. Aanvankelijk waren deze instellingen sceptisch, maar later bleek de aanpak in IJsland goed onderbouwd te zijn met wetenschappelijke inzichten en cijfers. Het leidde uiteindelijk tot een pilot met zes gemeenten (Súdwest-Fryslân, Texel. Urk, Amersfoort, Ommen-Harderberg en Kempengemeenten), begeleid door IJslandse onderzoekers. Vertegenwoordigers van Kempengemeenten gaan ook mee op de studiereis. De Greef vertelde ook over de ervaringen met de Nederlandse pilots tot nu toe. Daarbij blijkt het betrekken van ouders de voornaamste bottleneck te zijn.

Daarna was het de beurt aan Goof Buijs, delegatieleider, die de doelen van de Studiereis toelichtte:

  • Bijdrage aan verdere professionalisering van de aanpak van gezondheid op school.
  • Kennisnemen van goede voorbeelden rond Gezonde School in IJsland en samenwerking school-lokale gemeenschap.
  • Bijdrage aan inzicht in bestuurlijke, beleidsmatige en inhoudelijke aspecten rond de Gezonde School-aanpak op basis van IJslandse voorbeelden en ervaringen.
  • Netwerken, inspireren en enthousiasmeren van en door de deelnemers.

Ook ging hij in op het programma.

Kim van der Haar van Arko Sportsmedia behandelde vervolgens nog enkele praktische zaken.

Tijdens de Studiereis Gezonde School IJsland kunt u op deze website elke dag een blog van Tilly de Jong van Gezonde Leefstijl Op School lezen over de ervaringen.