Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Slaapprogramma voor tieners Charge Your Brainzzz breidt doelgroep en aanpak uit

Aandacht voor aan slaap gerelateerde factoren, voor de omgeving van de tiener en uitbreiding naar VMBO

Veel tieners slapen niet goed. Dat beïnvloedt schoolprestaties, stemming en gezondheid. Het lespakket Charge Your Brainzzz van de Hersenstichting en GLOS Educatief is erop gericht om scholieren van VMBO-T, HAVO en VWO beter te laten slapen. Om de impact van dit programma op gezond slapen bij tieners te vergroten willen onderzoekers van de Vrije Universiteit samen met partnerorganisaties zich meer richten op aan slaap gerelateerde factoren zoals sociaal mediagebruik, stress en piekeren. Ook gaat Charge Your Brainzz 2.0 zich meer richten op de sociale omgeving rondom de tiener zoals vrienden en ouders. En tenslotte wordt het lespakket uitgebreid naar het VMBO.

Op maat voor VMBO

Dit laatste is nodig, aldus de onderzoekers, omdat uit wetenschappelijke studies blijkt dat ongezonde slaap vaker voorkomt bij tieners met een lagere sociaaleconomische positie. Ze piekeren meer voor het slapen gaan, hebben minder kennis van het belang van gezond slapen en wonen vaker in een minder gunstige slaapomgeving. Zo wonen ze bijvoorbeeld in luidruchtigere buurten, in kleinere huizen of in huizen van lagere kwaliteit en moeten ze vaker hun slaapkamer delen met anderen. Naast dat het probleem dus groter is onder deze groep, is er een geringer preventie-aanbod. Om die reden willen de onderzoekers Charge Your Brainzzz 2.0 op maat maken voor VMBO-scholieren. Dit willen zij realiseren door enerzijds de interventie aan te laten sluiten bij hun wensen, behoeften en leefwereld en anderzijds door interventiematerialen begrijpelijker te maken.

Om het programma zo goed mogelijk op de leefwereld van VMBO’er en op het schoolcurriculum te laten aansluiten, betrekken de onderzoekers de scholieren, hun ouders en docenten erbij. Ongeveer 500 VMBO-scholieren, verspreid onder vijf tot acht scholen in vier regio’s, gaan het lespakket gebruiken en evalueren. Om de scholieren zo weinig mogelijk te belasten, gaan de onderzoekers zoveel mogelijk gebruik maken van bestaande monitoringssystemen om hun slaap en het effect van de interventie op hun slaap te kunnen evalueren.

Samenwerking

Charge Your Brainzzz 2.0 gaat half mei 2020 van start en zal zo’n vier jaar duren. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met onder meer onderzoekers van Sarphati Amsterdam (het wetenschappelijk onderzoeksintstuut van de GGD), de Universiteit van Amsterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam en University of Twente. Ook zijn vele partners uit het sociale domein, onderwijs, gezondheid en diverse gemeenten erbij betrokken. De promotie en implementatie van Charge Your Brainzzz 2.0 wordt door GLOS Educatief verzorgd. Daarvoor zet GLOS Educatief een bureau en website op die de implementatie ondersteunt.

Subsidie

Voor de uitbreiding van het lesprogramma heeft het consortium 400.000 euro subsidie van ZonMw ontvangen en nog eens 50.000 euro van de Hersenstichting.