Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Een derde van de VO- en MBO-scholen heeft een Gezonde Schoolkantine

Bijna geen frituur meer in de kantines, terwijl dat in 2009 nog heel normaal was.

Vijftien jaar geleden startte het Voedingscentrum met het programma Gezonde Schoolkantine. Langzaam groeide het programma uit van foldermateriaal tot de inzet van brigadiers die de scholen bezoeken en de felbegeerde schoolkantineschalen.

Wanneer een school de Schoolkantine Brigade heeft benaderd, zorgen de Brigadiers dat bij de eerste ontmoeting een zo groot mogelijke werkgroep aanwezig is. “We weten uit ervaring en uit onderzoeken die naar ons programma zijn gedaan dat een belangrijke succesfactor is dat het bereiken van een gezonde schoolkantine door een brede werkgroep gedragen wordt. Met daarin het liefst iemand uit de directie, een docent, een leerling, een ouder, iemand van de GGD en een kantinebeheerder of cateraar. Met zo’n groep inventariseren we allereerst wat er al is gedaan en wat daarvan goed en niet goed is gegaan. En we formuleren de hulpvraag van de school.”