Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Algemeen

Diner Pensant Gezonde School

Gezonde School zorgt ervoor dat elke school in Nederland kan werken aan een gezonde leefstijl van zijn leerlingen en studenten. Als scholen, gemeenten en GGD’en samenwerken, kunnen kinderen en jongeren zo gezond en kansrijk mogelijk opgroeien. Hoe maken we deze samenwerking succesvol? Wat is het recept? Deze vraag staat centraal tijdens het Diner Pensant Gezonde School op woensdag 8 juni 2022 in Leerhotel Het Klooster in Amersfoort.

De Week van de Opvoeding 2021

Van 4 tot en met 10 oktober organiseert het Nederlands Jeugdinstituut de Week van de Opvoeding. Dit jaar is het thema voor de Week: Vertel eens... De Week draait om ontmoeting en uitwisseling van kennis — met, voor en door ouders, medeopvoeders en professionals.

Inzet gelden Nationaal Programma Onderwijs voor thuiszitters moet anders

De manier waarop de gelden van het Nationaal Programma Onderwijs voor thuiszitters worden ingezet moet anders. Dat vinden Ouders & Onderwijs en oudervereniging Balans. Het plan is er nu op gericht om thuiszitters terug naar school te krijgen. En niet op praktische ondersteuning om bijvoorbeeld afstandsonderwijs te volgen zoals ouders aangeven. Ouders & Onderwijs pleit voor leerrecht in plaats van schoolplicht

Aantal scholen met vignet Gezond School gestegen

Het aantal scholen met een vignet Gezonde School steeg van 11% in 2017 naar maar liefst 19% in 2020. Dat blijkt uit de Evaluatie Gezonde School 2017-2020.

Webinar Onderwijs van de toekomst

Gezonde leerlingen presteren beter! Maar hoe zorgen we ervoor dat gezondheid geen belemmering is om het beste uit kinderen te halen? Dat komt aan de orde tijdens het Webinar Onderwijs van de toekomst op 7 juni. Het webinar wordt georganiseerd door de Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid.

Podcasts Echte Oogappels

In de podcast Echte Oogappels spreekt Margreet Reijntjes, presentatrice en moeder van twee puberzonen, wekelijks met experts over de duivelse dilemma’s van het ouderschap. Geïnspireerd op de dramaserie Oogappels van BNNVARA. De afleveringen zijn ook voor onderwijsprofessionals interessant.

Wel of geen Koningsspelen, altijd een KoningsspelenPakket

Sinds de eerste editie van de Koningsspelen in 2013 ontwikkelen Linda Thuijs en Geke Versprille jaarlijks een gratis te downloaden KoningsspelenPakket voor basisscholen. Vorig jaar werd het pakket in enkele dagen omgezet naar een ‘thuisblijfversie’. Hoe de Koningsspelen er dit jaar op 23 april uit zullen zien is nog onzeker. Wat wel zeker is is dat er altijd een KoningsspelenPakket zal zijn.

21.000 leerlingen doen aanbevelingen voor onderwijs op afstand

Een goede (thuis)werkplek en (individuele) aandacht voor hulpvragen van de vakdocent. Dit zijn belangrijke factoren om de leermotivatie bij leerlingen hoog te houden tijdens onderwijs op afstand. Dat blijkt uit een onderzoek van Femke Geijsel (Radboud Docenten Academie) Tessa Jenniskens en Annemarie van Langen (KBA Nijmegen ) onder 21955 leerlingen.

Neem onderwijspersoneel mee in vaccinatiestrategie

Het kabinet moet het onderwijspersoneel meenemen in de vaccinatiestrategie. Dat schrijven dertien onderwijsorganisaties in een brief, die op 8 januari naar het kabinet is gestuurd.

Special Heroes zoekt crewmembers voor ‘Vita On Tour Voetbal Battle’

De Stichting Special Heroes Nederland zoekt studenten voor meerdere dagen in de week die ‘on tour’ gaan met mascotte Vita, en het opblaasbare voetbaldoel van Special Heroes om leerlingen in het speciaal onderwijs te enthousiasmeren en deel te laten nemen aan de ‘Vita On Tour Voetbal Battle’ voor alle Special Heroes scholen in Nederland.

Webinar over gezonde leefstijl voor leerlingen

Op donderdag 4 februari 2021 organiseert Alles is Gezondheid met de Beweging Veerkracht en Onderwijs een webinar over het belang van een gezonde leefstijl voor kinderen en hoe basisscholen in de praktijk kunnen werken aan gezondheidsbevordering.

Gebruik maken van de buitenschoolse kennisbronnen van leerlingen

Judith ’t Gilde, onderzoeker bij het Kohnstamm Instituut, publiceert samen met dr. Prof. Monique Volman een boek over buitenschoolse kennisbronnen voor onderwijsprofessionals. Leerlingen doen buiten school veel bruikbare kennis en vaardigheden op waar leraren in de les gebruik van kunnen maken. Buitenschoolse kennisbronnen zijn personen, ervaringen of verhalen die binnen hun gezin, gemeenschap of sociale netwerk aanwezig zijn. Buitenschoolse kennis en vaardigheden kunnen betrekking hebben op huishouden, techniek, culturele gebruiken, kunst en taal en nog veel meer.

Vraag & antwoord: Mondkapjesplicht, wat betekent dit?

Vanaf 1 december 2020 is het voor leerlingen verplicht om op alle scholen in het voortgezet (speciaal) onderwijs een mondkapje te dragen buiten de les. Voor het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs geldt dat mondkapjes niet nodig zijn. De actuele situatie roept bij ouders vanzelfsprekend veel vragen op. Ouders en Onderwijs verzamelde de antwoorden op veelgestelde vragen.

Special over Gezonde School in Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen

Het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen (TSG) heeft een themanummer uitgebracht over de Gezonde School. Eén van de artikelen beschrijft de onderzoeksopzet van het door ZonMw gefinancierde evaluatieonderzoek Gezonde School.

Nederlandse ouders tolerant over alcoholgebruik jongeren

Het alcoholgebruik onder Nederlandse jongeren is bovengemiddeld en dat komt omdat Nederlandse ouders te tolerant zijn. Dat zei de bedenker van het IJslandse Model, Jón Sigfússon, vrijdag 18 oktober in Nieuwsuur.