Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Algemeen

Evaluatieonderzoek Gezonde School vordert gestaag

Wanneer en bij welke omstandigheden bevordert de Gezonde School-aanpak de gezondheid van leerlingen en studenten in het basis-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs? Deze vraag staat centraal in het onderzoek van ZonMw(Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie), de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, dat aankomende zomer wordt afgerond.

Nieuwe Oplossingenlabs Zorg in Onderwijstijd

Ook dit jaar organiseert het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) de zogeheten Oplossingenlabs, samen met partners. Deze werkbijeenkomsten zijn bedoeld voor iedereen die betrokken is bij zorg in onderwijs of onderwijs in zorg. Hoe organiseer en financier je onderwijs en zorg voor kinderen met een zeer intensieve zorgvraag in het onderwijs? Dit jaar organiseert het NJi drie bijeenkomsten rondom drie bouwstenen. De eerste is op 14 februari.

OCW maakt extra geld vrij voor onderwijs

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maakt extra geld vrij voor onderwijs. Dat staat in de Onderwijsbegroting die is gepresenteerd op Prinsjesdag. Dit geld is onder meer bestemd voor het vergroten van de kansengelijkheid van leerlingen en studenten en de verbetering van de basisvaardigheden.

Zes ideeën voor een gezonde start van het schooljaar

Als iedereen terug van de zomervakantie is met nieuwe energie, geeft dat kansen voor een gezonde(re) leefstijl op school. Gezonde School geeft je zes ideeën om het schooljaar gezond te starten.

Drenthe krijgt de komende 3 jaar 30 buitenlokalen

In Drenthe worden de komende drie jaar de schoolpleinen van 30 basisscholen omgetoverd tot ‘buitenlokalen’, groene en gezonde speel- en leeromgevingen. De Provinciale Staten hebben woensdag 13 juli de middelen beschikbaar gesteld. Inmiddels zijn de eerste acht scholen geselecteerd.

Kabinet wil thuiszitten verminderen

Het kabinet trekt eenmalig 15 miljoen euro uit om het aantal thuiszittende leerlingen te verminderen. Zo komen er extra steunpunten, wordt het verzuimbeleid aangescherpt en komt er meer digitaal afstandsonderwijs. Dit schrijft onderwijsminister Dennis Wiersma op 15 juli in een brief aan de Tweede Kamer.

Diner Pensant Gezonde School

Gezonde School zorgt ervoor dat elke school in Nederland kan werken aan een gezonde leefstijl van zijn leerlingen en studenten. Als scholen, gemeenten en GGD’en samenwerken, kunnen kinderen en jongeren zo gezond en kansrijk mogelijk opgroeien. Hoe maken we deze samenwerking succesvol? Wat is het recept? Deze vraag staat centraal tijdens het Diner Pensant Gezonde School op woensdag 8 juni 2022 in Leerhotel Het Klooster in Amersfoort.

De Week van de Opvoeding 2021

Van 4 tot en met 10 oktober organiseert het Nederlands Jeugdinstituut de Week van de Opvoeding. Dit jaar is het thema voor de Week: Vertel eens... De Week draait om ontmoeting en uitwisseling van kennis — met, voor en door ouders, medeopvoeders en professionals.

Inzet gelden Nationaal Programma Onderwijs voor thuiszitters moet anders

De manier waarop de gelden van het Nationaal Programma Onderwijs voor thuiszitters worden ingezet moet anders. Dat vinden Ouders & Onderwijs en oudervereniging Balans. Het plan is er nu op gericht om thuiszitters terug naar school te krijgen. En niet op praktische ondersteuning om bijvoorbeeld afstandsonderwijs te volgen zoals ouders aangeven. Ouders & Onderwijs pleit voor leerrecht in plaats van schoolplicht

Aantal scholen met vignet Gezond School gestegen

Het aantal scholen met een vignet Gezonde School steeg van 11% in 2017 naar maar liefst 19% in 2020. Dat blijkt uit de Evaluatie Gezonde School 2017-2020.

Webinar Onderwijs van de toekomst

Gezonde leerlingen presteren beter! Maar hoe zorgen we ervoor dat gezondheid geen belemmering is om het beste uit kinderen te halen? Dat komt aan de orde tijdens het Webinar Onderwijs van de toekomst op 7 juni. Het webinar wordt georganiseerd door de Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid.

Podcasts Echte Oogappels

In de podcast Echte Oogappels spreekt Margreet Reijntjes, presentatrice en moeder van twee puberzonen, wekelijks met experts over de duivelse dilemma’s van het ouderschap. Geïnspireerd op de dramaserie Oogappels van BNNVARA. De afleveringen zijn ook voor onderwijsprofessionals interessant.

Wel of geen Koningsspelen, altijd een KoningsspelenPakket

Sinds de eerste editie van de Koningsspelen in 2013 ontwikkelen Linda Thuijs en Geke Versprille jaarlijks een gratis te downloaden KoningsspelenPakket voor basisscholen. Vorig jaar werd het pakket in enkele dagen omgezet naar een ‘thuisblijfversie’. Hoe de Koningsspelen er dit jaar op 23 april uit zullen zien is nog onzeker. Wat wel zeker is is dat er altijd een KoningsspelenPakket zal zijn.

21.000 leerlingen doen aanbevelingen voor onderwijs op afstand

Een goede (thuis)werkplek en (individuele) aandacht voor hulpvragen van de vakdocent. Dit zijn belangrijke factoren om de leermotivatie bij leerlingen hoog te houden tijdens onderwijs op afstand. Dat blijkt uit een onderzoek van Femke Geijsel (Radboud Docenten Academie) Tessa Jenniskens en Annemarie van Langen (KBA Nijmegen ) onder 21955 leerlingen.

Neem onderwijspersoneel mee in vaccinatiestrategie

Het kabinet moet het onderwijspersoneel meenemen in de vaccinatiestrategie. Dat schrijven dertien onderwijsorganisaties in een brief, die op 8 januari naar het kabinet is gestuurd.