Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Algemeen

Toolkit helpt samenwerking ouders en school

Een goede samenwerking tussen ouders, school en andere jeugdprofessionals bevordert de ontwikkeling van kinderen. Maar hoe krijg je zo'n samenwerking echt voor elkaar? De digitale toolkit ‘Sámen voor het kind’ van het Nederlands Jeugdinstituut helpt hierbij. De toolkit is tot stand gekomen in samenwerking met Ouders & Onderwijs en oudervereniging Balans.

Uitvoering Gezonde School op sommige scholen succesvoller dan op andere

Tussen scholen die werken volgens de Gezonde School-aanpak bestaan grote regionale verschillen, zowel in de praktische uitvoering als in de ondersteuning die een school hierbij krijgt. Wanneer de ondersteuning en uitvoering van het programma sterker is, kan het programma Gezonde School bijdragen aan het bevorderen van de jeugdgezondheid. Een en ander blijkt uit een evaluatie van het programma door wetenschappers van Universiteit Maastricht, dat op vrijdag 3 november werd gepresenteerd tijdens een bijeenkomst in Utrecht.

Gezondheidsvaardigheden zijn basisvaardigheden

Gezond kunnen leven, zowel fysiek als mentaal, is in de huidige tijd niet altijd vanzelfsprekend, zelfs voor jonge mensen. Zo weten we bijvoorbeeld dat de mentale gezondheid van jongeren onder druk staat. En neemt het aantal kinderen en jongeren met (ernstig) overgewicht toe. Aandacht besteden aan gezondheidsvaardigheden op school ziet Gezonde School als essentieel voor kinderen en jongeren. Wat zijn gezondheidsvaardigheden en waarom ziet Gezonde School dit als basisvaardigheden? Vivian Kruitwagen, gezondheidswetenschapper en verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de Gezonde School-aanpak, legt uit.

Hoe help je als ouder kinderen om te leren leren?

Op school leert je kind stap voor stap plannen, organiseren, leren en zelfstandig werken. Vaak krijgen kinderen in de bovenbouw van de basisschool huiswerk mee om hieraan te wennen. Ze krijgen hierdoor niet alleen kennis. Maar ze leren ook hoe ze kunnen leren. Het Nederlands Jeugdinstituut zet op een rij hoe je als ouder je kind hierbij kunt ondersteunen. Het artikel bevat informatie die scholen kunnen gebruiken wanneer ze van ouders vragen hierover krijgen.

Verbinding onderwijs en jeugdhulp

Een onderwijs-zorgvoorziening waar jongeren in een kwetsbare positie aan hun toekomst kunnen werken. Dat is Plein3 van Koraal. Schoolleider Koert van der Linden en gedragswetenschapper Eva Brouwer ontwikkelden met Plein3 een nieuwe visie op leren, zodat jongeren die elders uitvallen of niet langer welkom zijn zich kunnen blijven ontwikkelen.

De gouden stap: zo ontwikkel je een gezonde leefstijl op school verder

Is jouw school een Gezonde School en wil je meer doen voor een gezonde leefstijl van de leerlingen of studenten? Zet dan de gouden stap: ga voor verdieping binnen een gezondheidsthema of zoek verbinding en verbreding met andere thema’s. Gezondheidswetenschapper Vivian Kruitwagen, verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de Gezonde School-aanpak, vertelt hoe je deze stap neemt.

Evaluatieonderzoek Gezonde School vordert gestaag

Wanneer en bij welke omstandigheden bevordert de Gezonde School-aanpak de gezondheid van leerlingen en studenten in het basis-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs? Deze vraag staat centraal in het onderzoek van ZonMw(Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie), de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, dat aankomende zomer wordt afgerond.

Nieuwe Oplossingenlabs Zorg in Onderwijstijd

Ook dit jaar organiseert het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) de zogeheten Oplossingenlabs, samen met partners. Deze werkbijeenkomsten zijn bedoeld voor iedereen die betrokken is bij zorg in onderwijs of onderwijs in zorg. Hoe organiseer en financier je onderwijs en zorg voor kinderen met een zeer intensieve zorgvraag in het onderwijs? Dit jaar organiseert het NJi drie bijeenkomsten rondom drie bouwstenen. De eerste is op 14 februari.

OCW maakt extra geld vrij voor onderwijs

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maakt extra geld vrij voor onderwijs. Dat staat in de Onderwijsbegroting die is gepresenteerd op Prinsjesdag. Dit geld is onder meer bestemd voor het vergroten van de kansengelijkheid van leerlingen en studenten en de verbetering van de basisvaardigheden.

Zes ideeën voor een gezonde start van het schooljaar

Als iedereen terug van de zomervakantie is met nieuwe energie, geeft dat kansen voor een gezonde(re) leefstijl op school. Gezonde School geeft je zes ideeën om het schooljaar gezond te starten.

Drenthe krijgt de komende 3 jaar 30 buitenlokalen

In Drenthe worden de komende drie jaar de schoolpleinen van 30 basisscholen omgetoverd tot ‘buitenlokalen’, groene en gezonde speel- en leeromgevingen. De Provinciale Staten hebben woensdag 13 juli de middelen beschikbaar gesteld. Inmiddels zijn de eerste acht scholen geselecteerd.

Kabinet wil thuiszitten verminderen

Het kabinet trekt eenmalig 15 miljoen euro uit om het aantal thuiszittende leerlingen te verminderen. Zo komen er extra steunpunten, wordt het verzuimbeleid aangescherpt en komt er meer digitaal afstandsonderwijs. Dit schrijft onderwijsminister Dennis Wiersma op 15 juli in een brief aan de Tweede Kamer.

Diner Pensant Gezonde School

Gezonde School zorgt ervoor dat elke school in Nederland kan werken aan een gezonde leefstijl van zijn leerlingen en studenten. Als scholen, gemeenten en GGD’en samenwerken, kunnen kinderen en jongeren zo gezond en kansrijk mogelijk opgroeien. Hoe maken we deze samenwerking succesvol? Wat is het recept? Deze vraag staat centraal tijdens het Diner Pensant Gezonde School op woensdag 8 juni 2022 in Leerhotel Het Klooster in Amersfoort.

De Week van de Opvoeding 2021

Van 4 tot en met 10 oktober organiseert het Nederlands Jeugdinstituut de Week van de Opvoeding. Dit jaar is het thema voor de Week: Vertel eens... De Week draait om ontmoeting en uitwisseling van kennis — met, voor en door ouders, medeopvoeders en professionals.

Inzet gelden Nationaal Programma Onderwijs voor thuiszitters moet anders

De manier waarop de gelden van het Nationaal Programma Onderwijs voor thuiszitters worden ingezet moet anders. Dat vinden Ouders & Onderwijs en oudervereniging Balans. Het plan is er nu op gericht om thuiszitters terug naar school te krijgen. En niet op praktische ondersteuning om bijvoorbeeld afstandsonderwijs te volgen zoals ouders aangeven. Ouders & Onderwijs pleit voor leerrecht in plaats van schoolplicht