Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Bewegen

Tevredenheid over buurtsportcoaches

De buurtsportcoach is niet meer weg te denken uit het gemeentelijk aanbod van sport en bewegen. Vrijwel iedereen is positief over de inzet en resultaten van de buurtsportcoach, zelfs al is het soms lastig deze concreet aantoonbaar te maken.

Beweegcirkel helpt professional om anderen meer te laten bewegen

Hoe begeleid en stimuleer je als professional stapsgewijs anderen om meer te gaan bewegen? Met dat doel ontwikkelde Kenniscentrum Sport, in samenwerking met Panton, de Beweegcirkel.

Bewegen in de kinderopvang: onduidelijkheid over aanbod en effectiviteit

Over het aanbod aan beweegactiviteiten in de kinderopvang en de mate waarin deze activiteiten zijn gericht op de ontwikkeling van beweegvaardigheden is nog veel onduidelijkheid. Het ontbreken van duidelijke richtlijnen voor het wenselijke beweegaanbod in de kwaliteitseisen van de kinderopvang leidt ertoe dat dit vaak niet wordt meegenomen in het beleid van de opvang en dat pedagogisch medewerkers hier niet structureel mee bezig zijn.

Laat leerlingen twee keer per dag een half uur sporten en bewegen

De Nederlandse Sportraad, de Onderwijsraad en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving adviseren om leerlingen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs twee keer per dag matig intensief te laten bewegen. Sporten en bewegen kunnen beter worden ingezet om het onderwijs zelf te dienen.

Cruyff Foundation opdrachtgever voor Vakkanjer Challenge schooljaar 2019-2020

De Cruyff Foundation is de nieuwe opdrachtgever voor de Vakkanjer Challenge voor het schooljaar 2019-2020. In de challenge ‘Creating Space for Children’ daagt de Cruyff Foundation en VMBO’ers en MBO’ers uit om innovatieve ideeën en praktijkgerichte oplossingen te bedenken om kinderen te stimuleren meer te bewegen.

Beweegrichtlijnen 0-4 jaar: wat zeggen buitenlandse richtlijnen?

Voldoende en afwisselend spelenderwijs bewegen is belangrijk voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Hoeveel precies weten we nog niet: de huidige Nederlandse beweegrichtlijnen geven geen advies voor kinderen jonger dan vier jaar. Er zijn landen die wel beweegrichtlijnen voor deze jongste doelgroep hebben. In dit artikel van Femke van Brussel-Visser van Kenniscentrum Sport lees je wat deze richtlijnen aanbevelen voor zitten, schermtijd, bewegen en slaap, en hoe je dit kunt stimuleren.

Schoolleiders: The Daily Mile lopen zorgt voor rust in de klas

Veel schoolleiders van scholen die The Daily Mile uitvoeren geven aan dat de klas rustiger is na het lopen van The Daily Mile waardoor beter geleerd kan worden (81%). Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut in opdracht van Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). The Daily Mile is een beweeginitiatief waarbij kinderen dagelijks vijftien minuten rond de school bewegen.

Handreiking voor moeilijk verstaanbaar gedrag binnen beweegsituaties

Soms is gedrag in beweegsituaties moeilijk te begrijpen. Dit kan vervelend zijn voor de deelnemer zelf, maar ook verstorend werken voor de beweegactiviteiten. Wat is de beste manier om een bepaalde situatie aan te pakken? Om begeleiders van sport- en beweegactiviteiten te ondersteunen is een handreiking ontwikkeld.

Beweeg het door

Op 13 mei organiseert Kenniscentrum Sport het gratis kennisevent ‘Beweeg het door’ in de Amsterdome in Amsterdam. Deze dag is speciaal voor professionals uit zorg, welzijn en sport die zich tijdens hun dagelijkse werkzaamheden bezighouden met het stimuleren van bewegen of dat meer willen doen.

Genomineerden ‘Sportiefste Basisschool en Sportiefste SBO-school van Nederland’

De gemeente Den Haag zal dit jaar op 10 april samen met de sportopleidingen van de Haagse Hogeschool en ROC Mondriaan optreden als gastvrouw bij de zevende verkiezing van ‘Sportiefste Basisschool van Nederland 2019’ en de eerste verkiezing van de ‘Sportiefste SBO-School van Nederland’. De gemeente Den Haag is als sportieve stad erg enthousiast om samen met de sportopleidingen haar medewerking aan dit prachtige evenement te verlenen.

Mulier Instituut onderzoekt het beweegprogramma 'Ren.Spring.Gooi!'

In opdracht van de Atletiekunie voert het Mulier Instituut een onderzoek uit over het beweegprogramma, 'Ren.Spring.Gooi!'. Het doel van het onderzoek is om het programma verder te ontwikkelen. Als onderdeel hiervan willen Atletiekunie en Mulier Instituut inzicht in de behoeftes en wensen van leerkrachten krijgen, m.b.t. beweegprogramma’s en ondersteuningsmateriaal.

Bijna 100 sport- en beweeguitdagingen van ouders

Het Kenniscentrum Sport riep via social media ouders op om de vragen die bij hen spelen met betrekking tot bewegen van hun kinderen met hen te delen. Het Kenniscentrum kreeg in een maand 87 vragen binnengekregen van ouders met kinderen tot 12 jaar.

Dag voor Lichamelijke Opvoeding 2019

Op 13 maart organiseert de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) de tweede editie van de Dag voor Lichamelijke Opvoeding. De dag vindt plaats in De Maaspoort in Den Bosch.

Sportivun: “Wij willen alle kinderen in Nederland aan het sporten krijgen!”

Sportivun is een initiatief van Nationaal Bureau Sport Stimulering (NBSS), dat zich inzet om sport in Nederland te stimuleren en professionaliseren. Dit doet NBSS op allerlei manieren en voor verschillende doelgroepen. De belangrijkste doelgroep is zonder twijfel kinderen en daarop ligt de focus van Sportivun. Het is vitaal dat kinderen een gezonde levensstijl hanteren, zeker in een wereld die steeds meer bestaat uit stilzitten achter een vierkant scherm.

Workshop ‘Bewegend Leren’

Vind jij aandacht voor houding en beweging ook zo belangrijk? Breng je klas dan in beweging! Hoe? Dat leert Zit met Pit! je op 10 april tijdens de workshop ‘Bewegend Leren’. De workshop duurt van twee tot vijf en wordt gegeven op de inspirerende locatie van Presikhaaf Schoolmeubelen in Arnhem.