Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Bewegen

Ballast Nedam Development en JOGG samen aan de slag voor een gezonde fysieke leefomgeving

Gebiedsontwikkelaar Ballast Nedam Development en Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) slaan de handen ineen om de fysieke leefomgeving van kinderen en jongeren gezonder te maken. Het betreft een unieke samenwerking, omdat Ballast Nedam Development de eerste gebiedsontwikkelaar in Nederland is die deze handschoen samen met JOGG oppakt. De samenwerking krijgt haar eerste invulling door een aantal maatregelen in de omvangrijke gebiedsontwikkeling Berckelbosch te Eindhoven.

Food4Smiles richt zich bij gezonde leefstijl op eerste 1000 dagen

Food4Smiles doet in Amsterdam Nieuw-West onderzoek naar waar ouders tegenaan lopen en wat hen kan helpen om hun kinderen in de eerste 1000 dagen – van conceptie tot de tweede verjaardag – een gezonde leefstijl te bieden.

Start onderzoek ‘Kan ik meedoen?’ Sport en bewegen voor iedere jongere’

Het onderzoeksbureau Labyrinth Onderzoek & Advies gaat in opdracht van het Kenniscentrum Sport & Bewegen onderzoeken waarom jongeren die arm opgroeien niet deelnemen aan sport en beweegactiviteiten. Het onderzoek ‘Kan ik meedoen?’ Sport en bewegen voor iedere jongere’ moet onder andere meer inzicht geven in de vraag waarom deze jongeren geen gebruik maken van gemeentelijke regelingen om bijvoorbeeld aan judo, basketbal of streetdance te doen.

Tweede themamagazine GKA is uit: de Gezonde Basisschool van de Toekomst

Het tweede magazine van de Gelijke Kansen Alliantie (GKA) is uit met als thema ‘Gezondheid’. In deze editie staat de ‘Gezonde Basisschool van de Toekomst’ centraal. U leest alles over deze aanpak, wat zoveel meer is dan alleen gezond eten en bewegen. Bekijk het magazine voor inspiratie over het bevorderen van kansengelijkheid vanuit het concept van de 'Gezonde Basisschool van de Toekomst', dat momenteel in Zuid-Limburg wordt uitgevoerd.

Commissie beweegadvies voor 0-4 jarigen geïnstalleerd

De Gezondheidsraad heeft officieel de leden van de commissie beweegadvies voor 0-4 jarigen geïnstalleerd. De commissie moet komen tot een beweegadvies voor 0-4 jarigen. Dit advies wordt medio 2021 verwacht.

Van jongs af aan vaardig in bewegen

Kinderen van 0-18 jaar bewegen tegenwoordig minder en minder goed. Daarom heeft het Kenniscentrum Sport & Bewegen de whitepaper Van jongs af aan vaardig in bewegen samengesteld. De whitepaper richt zich op professionals die de kwaliteit én het plezier in sport en bewegen bij kinderen en jongeren van 0-18 jaar willen vergroten.

Beleid buitenspelen krijgt te weinig structurele aandacht

Structurele aandacht voor buitenspelen in het beleid van het Rijk en gemeenten ontbreekt. Buitenspelen staat de laatste jaren onder druk. Verkeersdrukte, verstedelijking en onvoldoende speelruimte belemmeren kinderen in hun buitenspeeldrang. Dit blijkt uit een verkennend onderzoek van het Mulier Instituut naar het actuele beleid voor buitenspelen in Nederland en Europa. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het Nationaal Sportakkoord, dat voldoende bewegen en goede beweegvaardigheid bij de jeugd wil bevorderen.

Ruim een kwart PO-leerlingen heeft ondermaatse motoriek

Ruim een kwart van de PO-leerlingen heeft een ondermaatse motoriek. Bij 4-6-jarigen is dat 28%, bij 6-9-jarigen 29% en bij 9-12-jarigen 25%. Dat blijkt uit de uitkomsten van de MQ Scan, die in 2019 bij meer dan 70.000 leerlingen op 428 PO-scholen werd afgenomen. De scan is ontwikkeld door De Haagse Hogeschool, Vrije Universiteit Amsterdam en Athletic Skills Model.

Kinderen bewegen volgens ouders minder tijdens intelligente lockdown

42 procent van de ouders schat in dat hun kind in het voorjaar van 2020 minder beweegt dan normaal in het voorjaar. Een kwart van de ouders schat in dat hun kind meer beweegt (25%) en een derde schat evenveel (33%). Over het algemeen blijven volgens de ouders kinderen die normaal in het voorjaar veel bewegen dat tijdens de intelligente lockdown van 2020 ook doen. Kinderen die normaal in het voorjaar weinig bewegen blijven tijdens de lockdown weinig bewegen.

KVLO bundelt vragen over bewegingsonderwijs PO en SO

Met ingang van 11 mei is het bewegingsonderwijs bij PO en SO weer opgestart. Dat leidt tot veel vragen. De KVLO heeft ze op een landingspagina gebundeld. De vragen zijn afgeleid van de richtlijnen en het advies van de KVLO dat is samengesteld in samenwerking met de stakeholders bewegingsonderwijs: het LO-Platform, ALO’s, FvOv, SLO, PABO-netwerk, Mulier Instituut en vakleerkrachten bewegingsonderwijs.

Ontwerp je eigen gymspel

Wil je dat jouw leerlingen thuis blijven gymmen en hun beweegvaardigheid niet kwijtraken nu ze thuis zitten? Laat ze dan een gymspel ontwerpen en hun spel delen met hun vrienden, klasgenoten en misschien wel heel Nederland. Met dit gloednieuwe lespakket kunnen ze meteen aan de slag.

Protocol heropening bewegingsonderwijs PO en SO beschikbaar

Vanaf 11 mei gaat het onderwijs in het primair onderwijs en speciaal onderwijs weer op locatie van start. Maar hoe moet het dan met het bewegingsonderwijs? Daarvoor is nu het Protocol heropening bewegingsonderwijs PO en SO beschikbaar gekomen. Het protocol is opgesteld door de KVLO en het LO-platform in afstemming met OCW, AVS, RIVM en de PO-Raad.

Positief effect The Daily Mile op uithoudingsvermogen van kinderen

The Daily Mile is een beweeginitiatief voor basisscholen (groep 3 t/m 8). Een klas rent op minimaal drie schooldagen per week gedurende vijftien minuten. JOGG, initiatiefnemer van The Daily Mile, wil daarmee het uithoudingsvermogen van kinderen verbeteren. Uit onderzoek van het Mulier Instituut blijkt dat een groep kinderen (groep 5-8) die twaalf weken lang drie of vier keer per week The Daily Mile liepen, hun uithoudingsvermogen verbeterden. Bij een groep kinderen die The Daily Mile niet uitvoerden, bleef het uithoudingsvermogen gelijk.

House of Esports zoekt gemotiveerde vakdocenten en assistenten met passie voor gamen

House of Esports is een sport en onderwijsinstelling in Rotterdam, waar gamen, lichamelijke opvoeding, talentontwikkeling en esports samen komen. House of Esports organiseert wekelijkse game-middagen en biedt onderwijsprogramma’s aan rondom gaming en lichamelijke opvoeding voor jongeren van 10-18 jaar. Dit jaar start House of Esports onder anderen met een nieuw programma op basisscholen onder de noemer: ‘Gamen in de maatschappij’ en de ‘GameGym’. Hiervoor zoekt House of Esports per direct vakdocenten en assistenten voor afwisselend 3-9 uur per week.

Beweegtips voor baby’s, kleuters, kinderen en jongeren

Ook nu kinderen niet naar kinderopvang of school kunnen, is het belangrijk om te blijven bewegen. AllesoverSport.nl heeft daarom beweegtips samengesteld, onderverdeeld naar categorie.