Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Bewegen

Week van de Motoriek: 1 tot en met 5 november 2021

De Week van de Motoriek vindt dit jaar plaats van maandag 1 tot en met 5 november 2021 met het thema ‘Meer én beter bewegen voor de jeugd’. De voorbereidingen zijn in volle gang en het belooft een inspirerende week te worden voor iedereen die zich inzet voor vaardig worden in sport en bewegen van jeugd met leeftijd van 0 tot 24 jaar.

Toolbox ‘Nut en Noodzaak’ voor beweegstimulering bij kinderen

Het Kenniscentrum Sport & Bewegen kreeg regelmatig van professionals vragen over waarom inzetten op beweegstimulering bij kinderen noodzakelijk is en waar bewegen precies aan bijdraagt. Het Kenniscentrum ontwikkelde daarom ‘Nut en Noodzaak’, een toolbox met verschillende praktische instrumenten voor professionals in de praktijk.

Aandacht voor gezonde leefstijl op MBO neemt toe

Sinds 2012 neemt de aandacht voor gezonde leefstijl op het MBO toe. Dat blijkt uit het onderzoek Bewegen, sport en gezonde leefstijl in middelbaar beroepsonderwijs: 0-meting van het Mulier Instituut.

VSO De Twijn uit Zwolle en Calandlyceum Amsterdam Sportiefste VO-scholen van Nederland

VSO De Twijn Zwolle (openingsfoto) mag zich de komende twee jaar de Sportiefste VSO-school van Nederland noemen. Deze verkiezing werd voor de tweede keer georganiseerd door KVLO en NOC*NSF. Het Calandlyceum Amsterdam mag zich de komende twee jaar de Sportiefste VO-school van Nederland noemen. Deze verkiezing werd voor de tiende keer georganiseerd.

Beweeg mee met basisschool De Waterhof!

Energizers tijdens de schooldag dragen positief bij aan concentratie en plezier. Bekijk het filmpje, mogelijk gemaakt door het Kenniscentrum Sport & Bewegen, over de dynamische schooldag van CBS De Waterhof uit Delft en laat je inspireren!

In gesprek over bewegen met de vernieuwde Argumentenkaartjes

Voldoende sporten en bewegen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Ouders van deze kinderen zijn zich echter lang niet altijd bewust van het belang van bewegen. Als professional het gesprek aangaan over het beweeggedrag van kinderen is soms lastig en kan leiden tot weerstand. In dat geval bieden de vernieuwde Argumentenkaartjes van Kenniscentrum Sport & Bewegen uitkomst: met deze handige gesprekstool krijg je inzicht in wat ouders belangrijk vinden voor hun kind. Op 16 juni organiseert Kenniscentrum Sport & Bewegen van 15.00 tot 16.00 uur een interactief webinar over de vernieuwde Argumentenkaartjes.

Onderzoek lesprogramma’s voor bewegingsonderwijs

Werkt u op een basisschool en heeft u interesse in lesprogramma’s voor het bewegingsonderwijs? Vul dan de korte vragenlijst van het Mulier Instituut in!

Effecten energizers in het primair onderwijs

Wat zijn de mogelijke effecten van energizers – korte activiteiten van 10 tot 30 minuten, binnen of buiten, die het bewegen stimuleren – op de basisschool? Over deze beweegbreaks schreef Femke van Brussel van het Kenniscentrum Sport & Bewegen een notitie, waarin ze een eerste verkenning geeft van de wetenschappelijke literatuur.

The Daily Mile en Avond4daagse brengen samen nog meer kinderen in beweging

JOGG en Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) zijn een samenwerking aangegaan om meer kinderen in beweging te brengen. JOGG en KWBN verbinden hiertoe hun initiatieven The Daily Mile en de Avond4daagse – Home Edition.

Workshop Bewegend Leren tijdens congres Gezonde School

Op 31 maart vindt het onlinecongres Gezonde School plaats. Tijdens dat congres verzorgen Muriel Weltens, Gezonde school adviseur GGD Haaglanden, en Miriam Zwinkels-Broch, eigenaresse Beweeginspiratie, een workshop Bewegend Leren. Daarbij vertellen ze hoe zij scholen in Westland hebben ondersteund in het integreren van bewegend leren in hun lessen en krijgen deelnemers ook tips over hoe ze een automatiserings-les bewegend in kunnen richten.

Genomineerden verkiezingen ‘Sportiefste VO-school van Nederland’ en ‘Sportiefste VSO-School van Nederland’ bekend

De genomineerde scholen voor de verkiezing ‘Sportiefste VO/VSO-school van Nederland 2021’ zijn bekend. De scholen die strijden om de titel zijn voorbeeldscholen voor andere scholen op het gebied van het maken van beweegbeleid. Zij hebben een innovatief of uitmuntend sport- en beweegaanbod. Op die manier stimuleren zij hun leerlingen om een actieve en gezonde leefstijl te ontwikkelen. Uiteraard is het aanbod geborgd in het schoolbeleid.

Hoe denkt de politiek over gezonde leefstijl?

Op 17 maart 2021 is de Tweede Kamerverkiezing. Juist in deze coronatijd wordt het belang van investeren in gezonde leefstijl van links tot rechts onderschreven. Voor bestuurders en professionals in sport en bewegen is het belangrijk te weten welke politieke partijen veel of weinig aandacht besteden aan sport en bewegen en op welke terreinen kansen en bedreigingen te verwachten zijn. Daarom komt Kenniscentrum Sport & Bewegen met de Stemhulp Sport en Bewegen.

Aandacht voor gezonde leefstijl op MBO neemt toe

De drijfveren voor het bieden van beweeg- en sportaanbod lijken binnen het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) meer vanuit een bredere blik op gezondheidsbevordering dan specifiek vanuit sport- en beweegstimulering te komen. Dit blijkt uit de 0-meting bewegen, sport en gezonde leefstijl in het MBO die door het Mulier Instituut is uitgevoerd.

Online Jaarcongres Gamen en Bewegen

Op dinsdag 9 maart vindt van 14.00 tot 17.15 het online jaarcongres Gamen en bewegen plaats, een initiatief van House of Esports en Arko Sports Media. Gamen vormt een belangrijk deel van de hedendaagse lifestyle van (veelal) jongeren. Deze lifestyle omvat een combinatie van sport, cultuur, entertainment, games, muziek, social media, mode en uitgaan. Gaming heeft veel potentie en mits op de juiste manier gefaciliteerd en gepositioneerd vormt het een belangrijk middel om de jeugd te bereiken en meer te laten bewegen. Gaming worden steeds meer gezien als sport (esports) en steeds vaker door overheden ingezet bij interventies.

Ideale meetinstrument voor motorische vaardigheden bij kinderen bestaat nog niet

Het aanbod van meetinstrumenten om motorische vaardigheden te meten bij jonge kinderen is groot en divers. Een ideaal instrument bestaat echter niet. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut. De selectie van een instrument is namelijk afhankelijk van wat men precies wil bereiken met de meting (bijvoorbeeld screenen of monitoren/bijhouden van ontwikkeling) en van de mate waarin het instrument aansluit bij de specifieke behoeftes van de setting waarin het instrument gebruikt gaat worden (bijvoorbeeld dat het niet te veel tijd mag kosten of dat van tevoren uitgebreide training nodig is). De bestaande instrumenten voldoen in grote lijnen aan deze behoeftes maar er bestaat wel ruimte voor verbetering.