Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Bewegen

Meer en vaardig bewegen met kleuters: cijfers en inzichten

Als we een ding hebben geleerd over bewegen, dan is het: jong geleerd is oud gedaan. Vanaf hele jonge leeftijd wordt al bepaald hoe goed je later kunt bewegen en hoeveel plezier je daarin hebt. Aan het eind van de kleuterleeftijd zie je namelijk al grote verschillen qua motorische ontwikkeling en beweegplezier. Daar valt dus een hoop te winnen en daar hebben we allemaal een rol in. In een artikel deelt de website Alles over Sport de laatste cijfers en inzichten over meer en vaardig bewegen met kleuters.

Meer bewegen met kleuters op school: tips van de kleuterleerkracht

Voor kleuters is het heel belangrijk dat ze goed leren bewegen. En dat leren ze niet alleen in de gymles, maar overal. Ook in de klas en op het schoolplein. Kleuterleerkracht Gineke Muller deelt op de website Alles over Sport haar beste tips uit de praktijk en lector Mirka Janssen vult aan vanuit de wetenschap. Maak gebruik van deze kennis en praktische tips en zet ook in op meer bewegen bij kleuters.

Vijftiende Nationale Buitenspeeldag op woensdag 8 juni

Buitenspelen is superbelangrijk, maar wordt steeds minder vanzelfsprekend. Daarom organiseren Jantje Beton & Nickelodeon ieder jaar de Buitenspeeldag. Dit is dé middag waarop ze vieren wat zo belangrijk is: buitenspelen! De Buitenspeeldag 2022 is op woensdag 8 juni.

Inspirerend filmpje geeft nadere toelichting over Peuterbeweging

Peuters van nu worden niet optimaal gefaciliteerd in hun ontwikkeling en gezondheid. Daarom startte Cora Merkx Peuterbeweging en lanceerde ze op 8 oktober 2021 de bijbehorende methode en boek. Boek en lesmethode worden uitgegeven door Glos Educatief. De activiteit, beschreven in de lesmethode, zet peuters letterlijk in beweging waarbij spelenderwijs de vier componenten bewegen, gronden, ontspannen en ademen worden aangeboden. Inmiddels is er ook een inspirerend filmpje waarin Cora Merkx en haar dochter Nina een nadere toelichting geven.

In 2022 eerste landelijke Peuter4daagse

Dit jaar wordt de Peuter4daagse, die een aantal jaren geleden ontstond in het Zuid-Limburgse Heerlen, voor het eerst een landelijk evenement. Daarbij slaan JOGG en Koninklijke Wandelbond Nederland (KWbN) – net als eerder bij de Avond4daagse Challenge en The Daily Mile – de handen ineen. Margot Vandermeulen van KWbN legt uit waarom: “We hopen dat het positieve sentiment over wandelen na de Peuter4daagse bij ouders en peuters blijft hangen.”

Energizers en bewegend leren in het basisonderwijs: dit kun je ermee

Wil je op jouw basisschool meer bewegen tijdens of tussen de reguliere lessen? Gebruik dan energizers en bewegend leren. Femke van Brussel, Dorien Dijk en Sarah Wouters schreven er een artikel over op allesoversport.nl In dit artikel lees je welke beweegvorm je wanneer inzet en wat die oplevert. Ook krijg je praktische voorbeelden om op jouw school aan de slag te gaan.

Goed bewegingsonderwijs kleuters sluit aan bij natuurlijke beweegbehoefte

Bewegen moeten we niet zien als iets dat we kleuters moeten aanleren. We moeten daarentegen als ouders en school proberen meer aan te sluiten bij de natuurlijke speelprikkel van kleuters. Dat stelt Theo de Groot, vakdocent lichamelijke opvoeding in Rotterdam, in een interview met Femke van Brussel en Sarah Wouters van Alles over sport.

Nut en meerwaarde van sport en bewegen in het basisonderwijs

Wat is het nut en de meerwaarde van een actieve schooldag in het basisonderwijs? Femke van Brussel-Visser en Johan Koedijker van het Kenniscentrum Sport & Bewegen schreven er voor de website Allesoversport een artikel over.

Koning en koningin openen tiende editie van de Koningsspelen in Delft

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben vrijdag 22 april de 10e editie van de Koningsspelen geopend. Op de Brede School Poptahof in Delft vulde het paar samen met een aantal kinderen een grote fitmeter. Dat vormde het startsein voor de Koningsspelen 2022. Het thema van deze jubileumeditie van de Koningsspelen staat in het teken van fit worden.

The Daily Mile en Avond4daagse: bewegen met een doel

Een doel stellen helpt om in beweging te komen. Dat ondervond JOGG onder andere bij The Daily Mile. Om kinderen op een aantrekkelijke manier in beweging te krijgen, bundelde JOGG in 2021 de krachten met de Avond4daagse (een initiatief van Koninklijke Wandelbond Nederland (KWbN)). Vorig jaar leverde The Daily Mile een bijdrage aan de Avond4daagse – Home Edition (een speciale editie vanwege corona). Dit jaar wordt The Daily Mile aangevuld met een heuse Avond4daagse Challenge.

Peuter4daagse in 2022 voor het eerst een landelijk evenement

In JOGG-regio Zuid-Limburg werd in 2016 in Heerlen voor het eerst een Peuter4daagse gehouden. In 2021 vond een lustrumeditie plaats met 16 gemeenten en 5500 peuters. Dit jaar is er een primeur: de Peuter4daagse is voor het eerst een landelijk evenement. Bovendien wordt er nu samengewerkt met de Koninklijke Wandelbond Nederland (KWbN).

Hoe kan een school arme kinderen en ouders helpen met sport en bewegen?

In elke klas zitten gemiddeld twee kinderen die opgroeien in armoede. Sport en bewegen kan veel voor hen betekenen, zoals gezondheidsvoordelen, beter presteren, maar ook meer zelfvertrouwen en sociale contacten. Omdat ze thuis minder kansen krijgen op dit gebied, kan een school voor hen veel betekenen. Laura Butselaar en Jamilla Vervoort geven in een artikel voor Alles over sport een aantal tips.

Schoolleiders hebben voorkeur voor vakleerkracht bewegingsonderwijs

Schoolleiders hebben op een aantal aspecten een voorkeur voor vakleerkrachten voor het bewegingsonderwijs boven groepsleerkrachten met een bevoegdheid. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Laat jonge kinderen regelmatig bewegen en weinig langdurig stilzitten

Regelmatig bewegen en weinig langdurig stilzitten is belangrijk voor de gezondheid en goede ontwikkeling van jonge kinderen. Dat met meer beweging gezondheidswinst is te boeken was al bekend, maar voor jonge kinderen bestaan nog geen concrete beweegrichtlijnen. De Gezondheidsraad adviseert de minister voor Langdurige Zorg en Sport om naast de bestaande beweegrichtlijnen – die gelden vanaf 4 jaar – gebruik te maken van de beweegadviezen voor jonge kinderen die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft opgesteld. Dit advies is ook relevant voor kinderopvangorganisaties.

Vier tips uit onderzoek over kleuters en bewegen

Wat zijn de bewezen werkzame principes om de motorische vaardigheid bij het jonge kind te verbeteren? Dat was de centrale vraag in onderzoek van Pim Koolwijk, docent en onderzoeker aan De Haagse Hogeschool, en collega-onderzoekers. Ze keken daarbij naar wetenschappelijk onderzoek, dat controleerbaar is, gericht op kleuters die een normale ontwikkeling doormaken. Het leverde vier tips op.