Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

KO

App ‘Schone lucht kinderopvang en school’

Een gezonde leefstijl op school en kinderopvang wordt versterkt door een omgeving met de juiste luchtkwaliteit. Daarom is het van belang dat er op 24 november een app is gelanceerd die kinderopvangorganisaties en scholen helpt de luchtkwaliteit in groepsruimtes, slaapruimtes en klaslokalen te verbeteren.

Peuterbeweging lanceert boek en methode

Cora Merkx merkte vanuit ervaring en kennis dat peuters van nu niet optimaal gefaciliteerd worden in hun ontwikkeling en gezondheid. Zij voelde de noodzaak om daar verandering in te brengen. Zo is Peuterbeweging ontstaan. Op 8 oktober lanceerde ze de bijbehorende methode en boek. Zowel boek als lesmethode worden uitgegeven door Glos Educatief. Sharon van Doorn, Regiodirecteur Noord-Holland Partou Kinderopvang, en Marlies de Haan, Directeur Kwaliteit, Pedagogiek en Innovatie bij Partou Kinderopvang, namen in aanwezigheid van Tilly de Jong van Glos Educatief het boek in ontvangst.

Monitor overgedragen aan Expertisecentrum Kinderopvang

De Rotterdamse kinderopvanghouder KindeRdam en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) werken sinds vier jaar aan de ontwikkeling van een monitor die de pedagogische kwaliteit in beeld brengt: Pedagogische praktijk in Beeld (PiB). Per 1 oktober hebben zij deze overgedragen aan het Expertisecentrum Kinderopvang. Hiermee krijgt de branche kinderopvang zelf grip op de pedagogische kwaliteitsbeoordeling.

Aan de slag met beweegbeleid binnen de kinderopvang

Door vroeg te investeren in bewegen, leg je de basis voor een gezond en actief leven. Als kinderopvangorganisatie kun je het beweeggedrag en daarmee de ontwikkeling van kinderen bevorderen. Dit vastleggen in beleid is belangrijk. Hoe je daarmee aan de slag gaat, ontdek je in het Beweegbeleid kinderopvang, opgesteld door het Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Peuterbeweging lanceert website

Cora Merkx merkte vanuit ervaring en kennis dat peuters van nu niet optimaal gefaciliteerd worden in hun ontwikkeling en gezondheid. Zij voelde de noodzaak om daar verandering in te brengen. Zo is Peuterbeweging ontstaan. Op 2 september lanceert ze website peuterbeweging.nl. Op 8 oktober lanceert ze de bijbehorende methode en boek. Zowel boek als lesmethode worden uitgegeven door Glos Educatief. De illustraties zijn van Nina Merkx.

Tips voor veilig vervoer van kinderen in de vakantieperiode

In de zomervakantie maken kinderopvangorganisaties extra uitstapjes met de kinderen. Daarom is het belangrijk dat we nogmaals kritisch kijken naar het veilig vervoer van kinderen. Brancheorganisaties Kinderopvang (BK), Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) en Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) delen graag een aantal praktische tips.

160.000 kinderen werden lekker vies op ModderDag

Zo’n 5000 kinderdagverblijven, bso’s, basisscholen en openbare locaties in Nederland hebben dinsdag 29 juni ModderDag gevierd. Een recordaantal van 160.000 kinderen mocht die dag naar hartenlust met modder spelen en lekker vies worden! Iets wat hard nodig is in een tijd dat het aantal kinderen dat dagelijks buiten speelt achteruit holt en het schermgebruik alleen maar toeneemt.

Risicoach van VeiligheidNL helpt kinderopvang bij risicovol spelen

Hoe vind je in de kinderopvang bij jonge kinderen de juiste balans tussen enerzijds beschermen tegen gevaar en anderzijds de ruimte geven om te leren omgaan met risico’s. Voor dit laatste, ‘het versterken van kinderen’ zet VeiligheidNL zich in, onder andere met risicovol spelen. Om pedagogisch medewerkers én beleidsmedewerkers in de kinderopvang te helpen aan de slag te gaan met risicovol spelen, ontwikkelde VeiligheidNL de toolkit Risicoach.

Nieuwe versie beslisboom: geen nieuwe regels, wel duidelijker

Met de heropening van de buitenschoolse opvang (bso) op 19 april kan de nieuwe versie van de beslisboom voor kinderen van 0 jaar tot en met groep 8, in gebruik worden genomen. De regels zijn niet veranderd. Wel zijn er een aantal punten verduidelijkt.

Aanmelden ModderDag 2021 gestart

Op 29 juni 2021 vindt de tiende editie van ModderDag plaats. Tijdens ModderDag ontdekken kinderen wat modder is, hoe je er mee kunt spelen en wat de verbinding met de aarde voor hen betekent.

Nationale Buitenlesdag 13 april

Frisse buitenlucht, beweging en een natuurlijke omgeving zijn goed voor fysieke en mentale gezondheid van kinderen. Daarom roepen Jantje Beton en IVN Natuureducatie alle leerkrachten op om naar buiten te gaan tijdens de Nationale Buitenlesdag op 13 april 2021. Doe jij ook mee?

Thema-avonden BOinK toezicht en handhaving in de kinderopvang

Hoe wordt het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang uitgevoerd? Waarop inspecteert de GGD en wanneer? Wat is de rol van de gemeente? En vooral: op welke plaatsen in het proces van toezicht en handhaving kan de oudercommissie een belangrijke rol spelen? Dit komt aan de orde tijdens de gratis online thema-avonden Toezicht en Handhaving, die de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) op 15 april en 26 mei organiseert.

Pedagogisch medewerkers kinderopvang door Alert4you beter in vroegsignalering

Door de werkwijze Alert4you zijn pedagogisch medewerkers in de kinderopvang beter in staat om ontwikkelingsproblemen bij kinderen vroegtijdig te signaleren. Dat blijkt uit onderzoek van het Kohnstamm Instituut in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en ZonMw.

‘Kinderopvang is belangrijk voor álle kinderen’

Kinderopvang is belangrijk voor álle kinderen tot en met 12 jaar. Dat schrijven de branchepartijen in de kinderopvang, de PO-Raad, het LKCA, NOC*NSF en Sociaal Werk Nederland in een brief aan de Tweede Kamer.

Media Ukkie Dagen

Van 26 maart t/m 2 april 2021 zijn de Media Ukkie Dagen. Tijdens deze themaweek, een initiatief van Netwerk Mediawijsheid, wordt er aandacht gevraagd voor mediawijsheid in de opvoeding van kinderen van 0 tot 6 jaar. Ouders en verzorgers van jonge kinderen krijgen tijdens deze campagne tips om aan de slag te gaan met het mediagebruik binnen het gezin. Ook kinderopvangorganisaties kunnen tijdens deze week aandacht besteden aan media-opvoeding.