Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

KO

Vier jaar Gezonde Kinderopvang

Het programma Gezonde Kinderopvang bestaat vier jaar en staat op de drempel van een nieuwe programmaperiode (2021 tot 2025). Wat is er gedaan en wat is er samen met de professionals in gang gezet binnen de kinderopvang? Een factsheet zet het op een rijtje.

Coach Gezonde Kinderopvang? Vraag nu subsidie aan!

Een lekkere boterhamspread maken, groenten uit je eigen moestuin, een bezoek aan de boerderij. Wil jij samen met de kinderen binnen de kinderopvang of buitenschoolse opvang aan de slag met het onderwerp gezonde en duurzame voeding? Kinderopvangprofessionals die met de train-de-trainer Een Gezonde Start zijn opgeleid tot coach Gezonde Kinderopvang kunnen een subsidie van maximaal €500 aanvragen.

Week van de Motoriek

Kenniscentrum Sport & Bewegen organiseert van 5 tot en met 9 oktober samen met het Ministerie van VWS, NOC*NSF, Mulier Instituut, KVLO en de VSG een themaweek om meer aandacht te vragen voor het nut en belang van Breed Motorische Ontwikkeling (BMO). Maar liefst zeven webinars behandelen interessante wetenschappelijke achtergronden en veel praktische kansen en mogelijkheden om direct met het thema BMO aan de slag te gaan.

Ga aan de slag met voedselonderwijs in de maand oktober!

De maand oktober staat in het teken van voedsel. Van 10-17 oktober vindt de jaarlijkse Dutch Food Week plaats. Een week lang wordt er in Nederland aandacht besteed aan wat er op ons bord ligt, maar ook is er aandacht voor de producenten die dit mogelijk maken. Daarnaast vallen de Dag van Duurzaamheid en Wereldvoedseldag in deze maand. De ideale gelegenheid om hier een les(sen) aan te wijden voor de kinderopvang, bassischool, voorgezet onderwijs of MBO.

Beslisboom terugkeer uit oranje of rood gebied

Om te bepalen of een kind na terugkomst van vakantie uit oranje of rood gebied naar de kinderopvang of school mag, heeft de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) samen met AJN Jeugdartsen Nederland een beslisboom oranje/rood gebied gemaakt.

Vijf vragen over weer terug naar school of opvang in coronatijd

De scholen zijn weer begonnen. Misschien heb je als jongere, ouder of professional vragen over de start van school in coronatijd. Het Nederlands Jeugdinstituut zette vijf veel gestelde vragen en antwoorden op een rij.

Gebruikersonderzoek www.gezondekinderopvang.nl

De website www.gezondekinderopvang.nl doet een gebruikersonderzoek om de website nog beter te laten aansluiten op de praktijk. De website hoort bij het landelijke programma Gezonde Kinderopvang waarmee de overheid sinds 2017 het werken aan gezonde leefstijl van jonge kinderen in de kinderopvang stimuleert en ondersteunt. De resultaten worden gebruikt om de website nog beter te laten aansluiten bij de praktijk.

Food4Smiles richt zich bij gezonde leefstijl op eerste 1000 dagen

Food4Smiles doet in Amsterdam Nieuw-West onderzoek naar waar ouders tegenaan lopen en wat hen kan helpen om hun kinderen in de eerste 1000 dagen – van conceptie tot de tweede verjaardag – een gezonde leefstijl te bieden.

Commissie beweegadvies voor 0-4 jarigen geïnstalleerd

De Gezondheidsraad heeft officieel de leden van de commissie beweegadvies voor 0-4 jarigen geïnstalleerd. De commissie moet komen tot een beweegadvies voor 0-4 jarigen. Dit advies wordt medio 2021 verwacht.

Negende editie Modderdag was een feestje

Op 29 juni organiseerden ruim 2.500 kinderopvanglocaties en basisscholen tijdens de negende editie van ModderDag activiteiten in modder voor meer dan 90.000 kinderen. Ze leefden zich uit met ModderPaint, er werd in de modder gegrabbeld, er stonden ModderGerechten op het menu en natuurlijk werd er veel met modder gekliederd en gesmeerd.

Voordelen van een slaapoefentherapeut als onderdeel van het zorgteam op school

Te weinig of niet goed slapen kan het dagelijks functioneren van kinderen (en hun ouders) ernstig belemmeren. Vaak leiden slaapproblemen tot allerhande lichamelijke en mentale problemen zowel thuis als op school. Denk aan concentratiestoornissen, spanningen thuis en op school, een slecht humeur en moeilijk gedrag, verlaagde weerstand, (meer) pijn, angst, overgewicht of diabetes. Een slaapoefentherapeut kan uitkomst bieden.

‘Leer kinderen om te gaan met onzekerheid’

De angst voor besmetting met het coronavirus was de afgelopen weken voor ouders reden om hun kind thuis te houden en voor onderwijs en opvang reden om kinderen met een snotneus te weren. Over neusverkoudheid bij jonge kinderen heeft het RIVM nu duidelijkheid geschapen, maar zo lang er geen geneesmiddel of vaccin is tegen dit coronavirus, blijven we leven met angst en onzekerheid, signaleert Anita Kraak, senior adviseur bij het Nederlands Jeugdinstituut. “Angst is een slechte raadgever als die het belang van het kind overstijgt. We moeten kinderen juist leren omgaan met onzekerheid.”

Aanmelding voor ModderDag 2020 gestart

Op 29 juni vindt de negende editie van ModderDag plaats. Tijdens ModderDag ontdekken kinderen wat modder is, hoe je er mee kunt spelen en wat de verbinding met de aarde voor hen betekent. De organisatie heeft vanwege corona wel een bijzondere maatregel moeten treffen: alle evenementen op publieke locaties zijn afgelast.

Handvatten belangrijke vraagstukken bij openstelling kinderopvang vanaf 11 mei

In aanloop naar de openstelling van de kinderopvang, vanaf maandag 11 mei aanstaande, zijn de branchepartijen continu in overleg met de ministeries van OCW en SZW om de vragen die we vanuit kinderopvangorganisaties en ouders krijgen (tijdig) te kunnen beantwoorden. Op een heel aantal punten is nu gelukkig duidelijkheid. Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) zet vier van de belangrijkste hieronder op een rij.

RiskCare Preventie biedt bewegingsonderwijs op afstand

Door de maatregelen rondom het coronavirus zit 95% van de kinderen vanaf 16 maart thuis. Inmiddels hebben veel organisaties beweegactiviteiten voor thuis ontwikkeld. Daarbij ligt vaak de nadruk op ‘leuk’. Jeroen Matthes, Motorisch Remedial Teacher en Programma Manager bij RiskCare Preventie, dat wekelijks voor diverse basisscholen in Zuid-Limburg het bewegingsonderwijs verzorgt, vindt het daarentegen belangrijker dat we hen ook op afstand kunnen prikkelen in hun motorische ontwikkeling. Daarom ontwikkelde hij de serie ‘Thuisbewegingsonderwijs’.