Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

KO

Brochure meldcode kindermishandeling in de praktijk

Als vervolg op de folder ‘De verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ heeft BOinK (Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang) in het kader van de Beweging tegen Kindermishandeling een nieuwe brochure ontwikkeld.

Expertisecentrum kinderopvang van start

Het Expertisecentrum Pedagogische Kwaliteit Kinderopvang (EPKK) is zijn startfase ingegaan. Het idee voor het expertisecentrum is ontstaan uit een behoefte van professionals in de kinderopvang om de positie van de sector in het maatschappelijke debat te versterken. Dat meldt het vakblad KinderopvangTotaal.

Kleine Beweegsubsidie voor professionals

Bewegen voor kinderen van 0 tot en met 4 jaar is belangrijk. Daarbij is het essentieel dat (groot)ouders en/of verzorgers erbij worden betrokken. Professionals van organisaties die dat willen stimuleren kunnen vanaf 1 februari 2020 een aanvraag doen op de Kleine Beweegsubsidie, één van de projecten uit de Kleine Beweegagenda, een initiatief van het Ministerie van VWS, Kenniscentrum Sport en Bewegen en het Mulier Instituut.

Kleine Beweegsubsidie voor professionals

Bewegen voor kinderen van 0 tot en met 4 jaar is belangrijk. Daarbij is het essentieel dat (groot)ouders en/of verzorgers erbij worden betrokken. Professionals van organisaties die dat willen stimuleren kunnen vanaf 1 februari 2020 een aanvraag doen op de Kleine Beweegsubsidie, één van de projecten uit de Kleine Beweegagenda, een initiatief van het Ministerie van VWS, Kenniscentrum Sport en het Mulier Instituut.

Gratis inspiratietool maakt bewegend leren beschikbaar voor kinderopvang en onderwijs

Kinderen die veel bewegen presteren beter. Talloze onderzoeken tonen het aan: deze kinderen zijn gelukkiger, socialer en creatiever dan kinderen die te weinig bewegen. Om de kinderopvang en het onderwijs te inspireren om meer te bewegen én bewegend te leren, lanceert Studio Swing de Bewegend Leren Database. Een landelijke tool voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten om een beweegidee te maken en te delen met collega´s. Tijdens de Bewegend Leren Conferentie op 24 januari 2020 in Utrecht, wordt de tool feestelijk gelanceerd.

Bijeenkomsten meldcode kindermishandeling

In Nederland zijn er naar schatting jaarlijks 120.000 gevallen van kindermishandeling. Om dit beter aan te kunnen pakken is vanaf 1 januari 2019 de Verbeterde Meldcode van kracht geworden. Om professionals te informeren hierover en ze te helpen deze toe te passen organiseert de gemeente Amsterdam samen met Veilig Thuis en de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) op 14 en 20 november de bijeenkomsten ‘De Verbeterde Meldcode in de Praktijk’.

Branchepartijen kinderopvang: gezamenlijk werkwijze inspectie opstellen

De Wet IKK liet ruimte voor discussie waar het gaat om (het toezicht op) het vaste gezichtencriterium en de drieuursregeling. Daarom hebben de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, GGD-GHOR (de koepelorganisatie van de GGD'en) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs een werkwijze geschreven die als leidraad dient voor de GGD inspecteurs. BOinK en de werkgeversorganisaties Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) vinden dat er in deze leidraad nog te veel ruimte is voor ongelijke behandeling. Ze bieden daarom aan om de werkwijze gezamenlijk te herschrijven, zodat een duidelijk en landelijk uniforme werkwijze voor de toezichthouders tot stand kan komen.

Vraag subsidie ‘Lekker naar Buiten’ aan!

Een lekkere boterhamspread maken, groenten uit jullie eigen moestuin, een bezoek aan de boerderij. Wil je samen met de kinderen binnen de dagopvang of buitenschoolse opvang aan de slag met gezonde en duurzame voeding?

Nieuwe e-learning ‘Werken met vluchtelingenkinderen en hun ouders in de kinderopvang’

De komst van jonge vluchtelingenkinderen en hun ouders stelt kinderopvangorganisaties en pedagogisch medewerkers voor uitdagingen in hun dagelijks werk. De nieuwe gratis e-learning ‘Werken met vluchtelingenkinderen en hun ouders in de kinderopvang’ helpt hen met die uitdagingen om te gaan.

Geslaagde masterclasses 'Van weerstand naar motivatie'

Hoe om te gaan met weerstand op de werkvloer en/of binnen je organisatie rond werken aan gezonde leefstijl? Dat leerden 30 coaches Gezonde Kinderopvang tijdens de twee masterclasses ‘Van weerstand naar motivatie’.

Vroeg begonnen is vroeg gewonnen

Vroeg begonnen is vroeg gewonnen! Bewegen heeft een positief effect op kinderen van 0 tot 5 jaar. Dat blijkt uit het literatuuronderzoek wat Amsterdam UMC in opdracht van Kenniscentrum Sport heeft uitgevoerd.

Ouders stimuleren om meer te bewegen met hun kind? Hoe doe je dat als leerkracht?

Samen met ouders werken aan voldoende beweging voor hun kinderen zorgt voor gezondere en beter presterende leerlingen. Waar eerder de school en de ouders los van elkaar stonden in het stimuleren van beweging bij de kinderen, gaan we nu steeds meer naar advisering 3.0. De school informeert niet alleen, maar werkt daadwerkelijk samen met de ouders om de leerlingen zo veel mogelijk te laten bewegen.

Racen, spelen en bewegen? Drie tips!

Rebecca Beck, specialist bij Kenniscentrum Sport, schreef voor kinderopvangtotaal.nl een blog waarin zij vertelt over haar belevenissen bij het in beweging brengen van haar kinderen (4 en 1,5). De belangrijkste boodschap? Meer beweging in de dag brengen hoeft niet ingewikkeld te zijn. Rebecca heeft hiervoor drie tips.

Vijf tips voor bewegend klassenmanagement

Ben jij ook zo blij als jouw peutergroep of kleutergroep lekker aan het spelen is? Ik betrap mezelf erop dat ik dan echt even diep ademhaal en een slok thee neem. Een heerlijk moment om even van te genieten. Als je bewegend gaat leren met peuters en kleuters, vraagt het wel iets anders van jouw klassenmanagement om deze enthousiastelingen ‘bij de les’ te houden. En dan nog de muziek erbij. Benieuwd naar de aanpak? Ik deel mijn vijf gouden tips met je, want het werkt ook met 800 professionals op een congres.

Verdrinkingen in Nederland: kinderen risicogroep, ongevallen vaak in en om het huis

Een kwart van de mensen die naar aanleiding van een verdrinking in het ziekenhuis zijn opgenomen, is 0 t/m 4 jaar. Kinderen van één of twee jaar zijn hierin oververtegenwoordigd. Verdrinkingen bij kinderen van 0 t/m 4 jaar vinden met name plaats in en om huis (bad of tuin). Kinderen van 5 t/m 9 jaar verdrinken vaak naar aanleiding van een sportgerelateerde activiteit, met name als gevolg van zwemmen in een zwembad.