Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

KO

Nieuwe versie beslisboom: geen nieuwe regels, wel duidelijker

Met de heropening van de buitenschoolse opvang (bso) op 19 april kan de nieuwe versie van de beslisboom voor kinderen van 0 jaar tot en met groep 8, in gebruik worden genomen. De regels zijn niet veranderd. Wel zijn er een aantal punten verduidelijkt.

Aanmelden ModderDag 2021 gestart

Op 29 juni 2021 vindt de tiende editie van ModderDag plaats. Tijdens ModderDag ontdekken kinderen wat modder is, hoe je er mee kunt spelen en wat de verbinding met de aarde voor hen betekent.

Nationale Buitenlesdag 13 april

Frisse buitenlucht, beweging en een natuurlijke omgeving zijn goed voor fysieke en mentale gezondheid van kinderen. Daarom roepen Jantje Beton en IVN Natuureducatie alle leerkrachten op om naar buiten te gaan tijdens de Nationale Buitenlesdag op 13 april 2021. Doe jij ook mee?

Thema-avonden BOinK toezicht en handhaving in de kinderopvang

Hoe wordt het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang uitgevoerd? Waarop inspecteert de GGD en wanneer? Wat is de rol van de gemeente? En vooral: op welke plaatsen in het proces van toezicht en handhaving kan de oudercommissie een belangrijke rol spelen? Dit komt aan de orde tijdens de gratis online thema-avonden Toezicht en Handhaving, die de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) op 15 april en 26 mei organiseert.

Pedagogisch medewerkers kinderopvang door Alert4you beter in vroegsignalering

Door de werkwijze Alert4you zijn pedagogisch medewerkers in de kinderopvang beter in staat om ontwikkelingsproblemen bij kinderen vroegtijdig te signaleren. Dat blijkt uit onderzoek van het Kohnstamm Instituut in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en ZonMw.

‘Kinderopvang is belangrijk voor álle kinderen’

Kinderopvang is belangrijk voor álle kinderen tot en met 12 jaar. Dat schrijven de branchepartijen in de kinderopvang, de PO-Raad, het LKCA, NOC*NSF en Sociaal Werk Nederland in een brief aan de Tweede Kamer.

Media Ukkie Dagen

Van 26 maart t/m 2 april 2021 zijn de Media Ukkie Dagen. Tijdens deze themaweek, een initiatief van Netwerk Mediawijsheid, wordt er aandacht gevraagd voor mediawijsheid in de opvoeding van kinderen van 0 tot 6 jaar. Ouders en verzorgers van jonge kinderen krijgen tijdens deze campagne tips om aan de slag te gaan met het mediagebruik binnen het gezin. Ook kinderopvangorganisaties kunnen tijdens deze week aandacht besteden aan media-opvoeding.

Ideale meetinstrument voor motorische vaardigheden bij kinderen bestaat nog niet

Het aanbod van meetinstrumenten om motorische vaardigheden te meten bij jonge kinderen is groot en divers. Een ideaal instrument bestaat echter niet. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut. De selectie van een instrument is namelijk afhankelijk van wat men precies wil bereiken met de meting (bijvoorbeeld screenen of monitoren/bijhouden van ontwikkeling) en van de mate waarin het instrument aansluit bij de specifieke behoeftes van de setting waarin het instrument gebruikt gaat worden (bijvoorbeeld dat het niet te veel tijd mag kosten of dat van tevoren uitgebreide training nodig is). De bestaande instrumenten voldoen in grote lijnen aan deze behoeftes maar er bestaat wel ruimte voor verbetering.

VeiligheidNL onderzoekt kinderveiligheid

VeiligheidNL wil graag weten hoe kinderveiligheid deel uitmaakt van je werk in de kinderopvang en hoe je de dienstverlening ervaart van VeiligheidNL. Daarom roept VeiligheidNL jou als professional in de kinderopvang op om mee te doen aan het onderzoek van VeiligheidNL.

Vier jaar Gezonde Kinderopvang

Het programma Gezonde Kinderopvang bestaat vier jaar en staat op de drempel van een nieuwe programmaperiode (2021 tot 2025). Wat is er gedaan en wat is er samen met de professionals in gang gezet binnen de kinderopvang? Een factsheet zet het op een rijtje.

Coach Gezonde Kinderopvang? Vraag nu subsidie aan!

Een lekkere boterhamspread maken, groenten uit je eigen moestuin, een bezoek aan de boerderij. Wil jij samen met de kinderen binnen de kinderopvang of buitenschoolse opvang aan de slag met het onderwerp gezonde en duurzame voeding? Kinderopvangprofessionals die met de train-de-trainer Een Gezonde Start zijn opgeleid tot coach Gezonde Kinderopvang kunnen een subsidie van maximaal €500 aanvragen.

Week van de Motoriek

Kenniscentrum Sport & Bewegen organiseert van 5 tot en met 9 oktober samen met het Ministerie van VWS, NOC*NSF, Mulier Instituut, KVLO en de VSG een themaweek om meer aandacht te vragen voor het nut en belang van Breed Motorische Ontwikkeling (BMO). Maar liefst zeven webinars behandelen interessante wetenschappelijke achtergronden en veel praktische kansen en mogelijkheden om direct met het thema BMO aan de slag te gaan.

Ga aan de slag met voedselonderwijs in de maand oktober!

De maand oktober staat in het teken van voedsel. Van 10-17 oktober vindt de jaarlijkse Dutch Food Week plaats. Een week lang wordt er in Nederland aandacht besteed aan wat er op ons bord ligt, maar ook is er aandacht voor de producenten die dit mogelijk maken. Daarnaast vallen de Dag van Duurzaamheid en Wereldvoedseldag in deze maand. De ideale gelegenheid om hier een les(sen) aan te wijden voor de kinderopvang, bassischool, voorgezet onderwijs of MBO.

Beslisboom terugkeer uit oranje of rood gebied

Om te bepalen of een kind na terugkomst van vakantie uit oranje of rood gebied naar de kinderopvang of school mag, heeft de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) samen met AJN Jeugdartsen Nederland een beslisboom oranje/rood gebied gemaakt.

Vijf vragen over weer terug naar school of opvang in coronatijd

De scholen zijn weer begonnen. Misschien heb je als jongere, ouder of professional vragen over de start van school in coronatijd. Het Nederlands Jeugdinstituut zette vijf veel gestelde vragen en antwoorden op een rij.