Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

KO

Peuterbeweging lanceert website

Cora Merkx merkte vanuit ervaring en kennis dat peuters van nu niet optimaal gefaciliteerd worden in hun ontwikkeling en gezondheid. Zij voelde de noodzaak om daar verandering in te brengen. Zo is Peuterbeweging ontstaan. Op 2 september lanceert ze website peuterbeweging.nl. Op 8 oktober lanceert ze de bijbehorende methode en boek. Zowel boek als lesmethode worden uitgegeven door Glos Educatief. De illustraties zijn van Nina Merkx.

Tips voor veilig vervoer van kinderen in de vakantieperiode

In de zomervakantie maken kinderopvangorganisaties extra uitstapjes met de kinderen. Daarom is het belangrijk dat we nogmaals kritisch kijken naar het veilig vervoer van kinderen. Brancheorganisaties Kinderopvang (BK), Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) en Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) delen graag een aantal praktische tips.

160.000 kinderen werden lekker vies op ModderDag

Zo’n 5000 kinderdagverblijven, bso’s, basisscholen en openbare locaties in Nederland hebben dinsdag 29 juni ModderDag gevierd. Een recordaantal van 160.000 kinderen mocht die dag naar hartenlust met modder spelen en lekker vies worden! Iets wat hard nodig is in een tijd dat het aantal kinderen dat dagelijks buiten speelt achteruit holt en het schermgebruik alleen maar toeneemt.

Risicoach van VeiligheidNL helpt kinderopvang bij risicovol spelen

Hoe vind je in de kinderopvang bij jonge kinderen de juiste balans tussen enerzijds beschermen tegen gevaar en anderzijds de ruimte geven om te leren omgaan met risico’s. Voor dit laatste, ‘het versterken van kinderen’ zet VeiligheidNL zich in, onder andere met risicovol spelen. Om pedagogisch medewerkers én beleidsmedewerkers in de kinderopvang te helpen aan de slag te gaan met risicovol spelen, ontwikkelde VeiligheidNL de toolkit Risicoach.

Nieuwe versie beslisboom: geen nieuwe regels, wel duidelijker

Met de heropening van de buitenschoolse opvang (bso) op 19 april kan de nieuwe versie van de beslisboom voor kinderen van 0 jaar tot en met groep 8, in gebruik worden genomen. De regels zijn niet veranderd. Wel zijn er een aantal punten verduidelijkt.

Aanmelden ModderDag 2021 gestart

Op 29 juni 2021 vindt de tiende editie van ModderDag plaats. Tijdens ModderDag ontdekken kinderen wat modder is, hoe je er mee kunt spelen en wat de verbinding met de aarde voor hen betekent.

Nationale Buitenlesdag 13 april

Frisse buitenlucht, beweging en een natuurlijke omgeving zijn goed voor fysieke en mentale gezondheid van kinderen. Daarom roepen Jantje Beton en IVN Natuureducatie alle leerkrachten op om naar buiten te gaan tijdens de Nationale Buitenlesdag op 13 april 2021. Doe jij ook mee?

Thema-avonden BOinK toezicht en handhaving in de kinderopvang

Hoe wordt het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang uitgevoerd? Waarop inspecteert de GGD en wanneer? Wat is de rol van de gemeente? En vooral: op welke plaatsen in het proces van toezicht en handhaving kan de oudercommissie een belangrijke rol spelen? Dit komt aan de orde tijdens de gratis online thema-avonden Toezicht en Handhaving, die de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) op 15 april en 26 mei organiseert.

Pedagogisch medewerkers kinderopvang door Alert4you beter in vroegsignalering

Door de werkwijze Alert4you zijn pedagogisch medewerkers in de kinderopvang beter in staat om ontwikkelingsproblemen bij kinderen vroegtijdig te signaleren. Dat blijkt uit onderzoek van het Kohnstamm Instituut in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en ZonMw.

‘Kinderopvang is belangrijk voor álle kinderen’

Kinderopvang is belangrijk voor álle kinderen tot en met 12 jaar. Dat schrijven de branchepartijen in de kinderopvang, de PO-Raad, het LKCA, NOC*NSF en Sociaal Werk Nederland in een brief aan de Tweede Kamer.

Media Ukkie Dagen

Van 26 maart t/m 2 april 2021 zijn de Media Ukkie Dagen. Tijdens deze themaweek, een initiatief van Netwerk Mediawijsheid, wordt er aandacht gevraagd voor mediawijsheid in de opvoeding van kinderen van 0 tot 6 jaar. Ouders en verzorgers van jonge kinderen krijgen tijdens deze campagne tips om aan de slag te gaan met het mediagebruik binnen het gezin. Ook kinderopvangorganisaties kunnen tijdens deze week aandacht besteden aan media-opvoeding.

Ideale meetinstrument voor motorische vaardigheden bij kinderen bestaat nog niet

Het aanbod van meetinstrumenten om motorische vaardigheden te meten bij jonge kinderen is groot en divers. Een ideaal instrument bestaat echter niet. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut. De selectie van een instrument is namelijk afhankelijk van wat men precies wil bereiken met de meting (bijvoorbeeld screenen of monitoren/bijhouden van ontwikkeling) en van de mate waarin het instrument aansluit bij de specifieke behoeftes van de setting waarin het instrument gebruikt gaat worden (bijvoorbeeld dat het niet te veel tijd mag kosten of dat van tevoren uitgebreide training nodig is). De bestaande instrumenten voldoen in grote lijnen aan deze behoeftes maar er bestaat wel ruimte voor verbetering.

VeiligheidNL onderzoekt kinderveiligheid

VeiligheidNL wil graag weten hoe kinderveiligheid deel uitmaakt van je werk in de kinderopvang en hoe je de dienstverlening ervaart van VeiligheidNL. Daarom roept VeiligheidNL jou als professional in de kinderopvang op om mee te doen aan het onderzoek van VeiligheidNL.

Vier jaar Gezonde Kinderopvang

Het programma Gezonde Kinderopvang bestaat vier jaar en staat op de drempel van een nieuwe programmaperiode (2021 tot 2025). Wat is er gedaan en wat is er samen met de professionals in gang gezet binnen de kinderopvang? Een factsheet zet het op een rijtje.

Coach Gezonde Kinderopvang? Vraag nu subsidie aan!

Een lekkere boterhamspread maken, groenten uit je eigen moestuin, een bezoek aan de boerderij. Wil jij samen met de kinderen binnen de kinderopvang of buitenschoolse opvang aan de slag met het onderwerp gezonde en duurzame voeding? Kinderopvangprofessionals die met de train-de-trainer Een Gezonde Start zijn opgeleid tot coach Gezonde Kinderopvang kunnen een subsidie van maximaal €500 aanvragen.